BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS - Interakce


 

Interakce léku: Bisoprolol/amlodipine hcs Tableta


Generikum: bisoprolol and amlodipine
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt, amlodipin-besilÁt
ATC skupina: C07FB07 - bisoprolol and amlodipine
Obsah účinných látek: 10MG/10MG, 10MG/5MG, 5MG/10MG, 5MG/5MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS:

- Jestliže jste alergický(á) na bisoprolol, amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

- Jestliže máte těžké astma nebo těžké chronické onemocnění plic.

- Jestliže máte závažné problémy krevního oběhu v končetinách (jako je Raynaudův syndrom), které mohou vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou.
- Jestliže máte neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin.
- Jestliže máte metabolickou acidózu, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.
- Jestliže trpíte akutním srdečním selháním.
- Jestliže trpíte zhoršeným srdečním selháním vyžadujícím nitrožilní léky pro zvýšení síly kontrakce myokardu (srdeční svaloviny).
- Jestliže máte pomalou tepovou frekvenci.
- Jestliže máte nízký krevní tlak.
- Jestliže trpíte srdeční chorobou charakterizovanou velmi pomalým tlukotem srdce nebo nepravidelným srdečním rytmem.
- Jestliže máte kardiogenní šok, což je akutní závažný srdeční stav způsobující nízký krevní tlak a oběhové selhání.
- Jestliže trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).
- Jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte informovat svého lékaře, pokud máte nebo jste měl(a) některý z následujících stavů:

- Srdeční blokáda prvního stupně (stav, ve kterém jsou narušeny nervové signály do srdce, což může způsobit občasné vynechání úderu srdce nebo nepravidelný srdeční rytmus)
- Diabetes (cukrovka)
- Přísná dieta
- Některá srdeční onemocnění, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi v klidu (Prinzmetalova angina)
- Poruchy funkce jater nebo ledvin
- Méně závažné problémy krevního oběhu v končetinách
- Méně závažné astma či chronické onemocnění plic
- Kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka)
- Nádor nadledvin (feochromocytom)
- Porucha funkce štítné žlázy
- Nedávný srdeční infarkt
- Srdeční selhání
- Výrazné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

Navíc informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena:

- antialergická (desenzibilizační) léčba (například k prevenci senné rýmy), protože přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS může zvýšit pravděpodobnost reakce z přecitlivělosti nebo tato reakce může být závažnější,
- anestézie (místní či celkové znecitlivění, například z důvodu chirurgické léčby), protože přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS může ovlivnit to, jak Vaše tělo bude reagovat na tuto situaci.

Děti a dospívající

Použití přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS u dětí nebo dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje, protože v těchto věkových skupinách nebyly testovány jeho přínosy a rizika.

Další léčivé přípravky a přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků.

Neužívejte následující léky s přípravkem Bisoprolol/Amlodipine HCS bez zvláštního doporučení od lékaře:

- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu (antagonisté kalcia, jako je verapamil a diltiazem)
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin. Nicméně nepřestávejte užívat tyto léky bez předchozí konzultace s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat následující léky s přípravkem Bisoprolol/Amlodipine HCS; přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS může ovlivnit nebo být ovlivněn jinými léky, nebo Váš lékař může potřebovat zkontrolovat Váš stav častěji:

- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (antagonisté vápníku dihydropyridinového typu, jako je felodipin)
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I, jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon)
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III, jako je amiodaron)
- beta-blokátory aplikované lokálně (jako je timolol v očních kapkách pro léčbu glaukomu (zelený zákal)), některé léky používané pro léčbu například Alzheimerovy choroby nebo zeleného zákalu (parasympatomimetika, jako je takrin nebo karbachol) nebo léky, které se používají k léčbě akutních srdečních potíží (sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin)
- antidiabetika (léky k léčbě cukrovky) včetně inzulínu
- anestetika (léky pro znecitlivění) (například během chirurgického zákroku)
- digitalis, používá se k léčbě srdečního selhání
- nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), používají se k léčbě artritidy (zánět kloubů), bolesti nebo zánětu (například ibuprofen nebo diklofenak)
- sympatomimetika, jako je adrenalin a noradrenalin, která se používají při léčbě srdečního infarktu a nízkého krevního tlaku. Adrenalin se používá také k léčbě alergických reakcí. K léčbě alergických reakcí mohou být v případě současného užívání přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS nezbytné vyšší dávky adrenalinu.
- jakýkoliv lék, který může jako žádoucí nebo nežádoucí účinek snižovat krevní tlak, jako jsou antihypertenziva, některé léky proti depresi (tricyklická antidepresiva, jako je imipramin nebo amitriptylin), některé léky používané k léčbě epilepsie nebo během anestézie (barbituráty, jako je fenobarbital), nebo některé léky k léčbě duševních onemocnění charakterizovaných ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako je levomepromazin)

- meflochin, používá se pro prevenci nebo léčbu malárie

- léky k léčbě deprese nazývané inhibitory monoaminooxidázy (s výjimkou inhibitorů MAO-B), jako je moklobemid

- ketokonazol, itrakonazol (léky k léčbě plísní)
- ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteázy používané k léčbě HIV)
- rifampicin, erythromycin (antibiotika)
- klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)
- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
- dantrolen (infúze k léčbě závažných odchylek tělesné teploty)
- takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožnuje tělu přijmout transplantovaný orgán)
- simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu v krvi)
- cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce)

Přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS může snižovat krevní tlak ještě více, pokud již užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Je zde riziko, že užívání přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS během těhotenství může poškodit dítě.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS užívat.

Kojení

Není známo, zda se bisoprolol nebo amlodipin vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto se podávání přípravku Bisoprolol/Amlodipine HCS během kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bisoprolol/Amlodipine HCS může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje v závislosti na tom, jak dobře snášíte lék. Pokud při užívání tablet cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře. Buďte, prosím, zvláště opatrný(á) na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když dochází ke změně léčby a rovněž při kombinaci s alkoholem.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
189 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
655 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
349 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop