BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Bisoprolol/amlodipine hcs Tableta


Generikum: bisoprolol and amlodipine
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt, amlodipin-besilÁt
ATC skupina: C07FB07 - bisoprolol and amlodipine
Obsah účinných látek: 10MG/10MG, 10MG/5MG, 5MG/10MG, 5MG/5MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky souvisejí s funkcí srdce:

- Zpomalení srdečního rytmu (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)
- Zhoršení srdečního selhání (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- Pomalý nebo nepravidelný srdeční tep (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním
- Otok očních víček, obličeje nebo rtů
- Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
- Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce
- Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep
- Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí
- Závratě, bolest hlavy
- Pocit chladu nebo necitlivosti v rukou nebo chodidlech
- Poruchy žaludku nebo střev, jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo zácpa
- Poruchy spánku
- Deprese
- Pomalý srdeční rytmus
- Nízký krevní tlak
- Dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním plic
- Svalová slabost, svalové křeče
- Únava, pocit slabosti
- Potíže se sluchem
- Alergická rýma
- Snížení tvorby slz
- Zánět jater, který může způsobit zežloutnutí kůže nebo očního bělma
- Některé výsledky krevních testů na funkci jater nebo hladiny tuků se liší od normálu
- Reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) jako je svědění, návaly, vyrážka
- Porucha erekce
- Noční můry, halucinace
- Mdloba
- Podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)
- Vypadávání vlasů
- Objevení se nebo zhoršení kožní vyrážky s olupováním kůže (lupénka); vyrážka podobná lupénce
- Otok kotníků (edém)
- Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
- Bušení srdce (uvědomování si Vašeho srdečního rytmu), návaly horka
- Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea)
- Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení
- Únava, slabost
- Poruchy zraku, dvojité vidění
- Svalové křeče
- Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
- Třes, poruchy chuti, mdloby
- Necitlivost nebo pocit brnění končetin, necitlivost k bolesti
- Zvonění v uších
- Nízký krevní tlak
- Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)
- Kašel
- Sucho v ústech, zvracení
- Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
- Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
- Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
- Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
- Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
- Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti
- Zmatenost
- Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek neobvyklou tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
- Nadbytek cukru v krvi (hyperglykemie)
- Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
- Otok dásní
- Nadmutí břicha (zánět žaludku)
- Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
- Zvýšené svalové napětí
- Zánět krevních cév, často s kožní vyrážkou
- Citlivost na světlo
- Porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha hybnosti

Navštivte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.

Pokud máte pocit závratě nebo slabosti, nebo máte potíže s dýcháním, kontaktujte prosím co nejdříve svého lékaře.

BISOPROLOL

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

AMLODIPIN

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

- Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
189 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
655 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
349 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop