Perindopril/indapamid mylan - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Perindopril/indapamid mylan Tableta


Generikum: perindopril and diuretics
Účinná látka: perindopril tert-butylamine, indapamide
ATC skupina: C09BA04 - perindopril and diuretics
Obsah účinných látek: 4MG/1,25MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících perindopril a/nebo indapamid.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících účinků, přestaňte užívat tento léčivý přípravek a ihned
informujte svého lékaře a jděte na nejbližší oddělení první pomoci:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
• jakékoli změny vidění nebo bolest v jednom či obou očích. Může to být známka vysokého
nitroočního tlaku (glaukom);
• alergické kožní reakce jako je zarudnutí, svědění a vyvýšená místa na kůži u pacientů se známou
anamnézou alergických a dýchacích problémů (jako je astma);
• bolest hlavy, pocity závratě, točení hlavy, závratě v důsledku nízkého krevního tlaku, zejména při
postavení se.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
• otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtíže s dýcháním (více pravděpodobný u černošských
pacientů).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
• závažné kožní problémy, jako je rozsáhlá kožní vyrážka s červenými skvrnami a svědění na
obličeji, pažích nebo dolních končetinách (erythema multiforme). Můžete mít puchýře a krvácení
ze rtů, očí, nosu, úst a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) a rozsáhlé olupování kůže (toxická
epidermální nekrolýza);
• můžete zaznamenat zvýšený výskyt infekcí jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy
v ústech. Může to být známkou nízkého počtu bílých krvinek;
• nečekaná tvorba modřin nebo krvácení trvající déle než obvykle. To může být známkou nízkého
počtu krevních destiček;
• slabost, únava, bolesti hlavy, dušnost při fyzické námaze, spojené se závratí a bledostí či
zežloutnutím kůže a/nebo bělma očí. Mohou to být známky nízkých hladin červených krvinek;
• nízký počet všech typů krevních buněk, což můžete zaznamenat jako zvýšený výskyt infekcí,
nečekanou tvorbu modřin nebo krvácení trvající déle než obvykle a únavu, slabost a dušnost;
• kolaps, necitlivost nebo slabost paží a dolních končetin, zmatenost, obtíže s mluvením nebo potíže
s viděním. Mohou to být známky cévní mozkové příhody a mohou se objevit po známkách nízkého
krevního tlaku;
• neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep viditelný na záznamu elektrokardiogramu (EKG);
• pocit tíhy nebo tísně na hrudi s bolestí na hrudi a zvýšenou dušností při zátěži (to může být
způsobené problémy se srdcem, jako je angina pectoris);
• náhlá bolest na hrudi, která se může šířit do krku nebo ramene, s dušností a lepkavým pocitem.
Mohou to být známky srdečního infarktu a mohou se objevit po známkách nízkého krevního tlaku;
• hepatitida, což je závažné jaterní onemocnění charakterizované nevolností (nauzeou) nebo
zvracením, se ztrátou chuti k jídlu, pocitem celkové nepohody, s horečkou, svěděním, zežloutnutím
kůže a očí, světle zbarvenou stolicí a tmavě zbarvenou močí;
• silná bolest žaludku, která může vyzařovat do zad (může to být kvůli zánětu slinivky břišní);
• kašel, horečka, zhoršující se dušnost a noční pocení, které mohou být způsobeny problémy s
plícemi zvanými eozinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic);
• malá nebo žádná produkce moči, zakalená moč nebo krev v moči, bolest při močení nebo bolest
dolní části zad (mohou to být známky závažných potíží s ledvinami).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
• cítíte se slabý(á) a všímáte si, že Vaše srdce bije rychleji a/nebo nepravidelně. To může být
způsobeno nižší hladinou draslíku v krvi (ta je častější u starších pacientů, podvyživených pacientů,
pacientů se srdečním selháním nebo onemocněním jater nebo ledvin);
• život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (Torsades de pointes);
• jaterní encefalopatie, která je charakterizována únavou, podrážděností a zapomnětlivostí se
zmateností, třesem, záchvaty, bezvědomím a kómatem v důsledku otoku mozku (to je častější,
pokud trpíte problémy s játry).

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
• porucha zraku;
• závrať, bolesti hlavy;
• pocit otáčení se při stání na místě (vertigo);
• nepříjemná nebo kovová chuť v ústech;
• bzučení, syčení, pískání, zvonění nebo jiný přetrvávající zvuk v uších (tinnitus);
• kašel (v případě, že kašel je perzistentní (trvá déle než několik dní), poraďte se se svým lékařem),
dušnost;
• pocit na zvracení (nauzea), bolest břicha, zvracení, poruchy chuti, sucho v ústech, zažívací potíže
(dyspepsie nebo obtížné trávení), průjem, zácpa;
• kožní vyrážka, svědění;
• svalové křeče, mravenčení;
• pocit slabosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
• zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie);
• nízká hladina cukru v krvi, nízké hladiny sodíku v krvi;
• nízké hladiny draslíku v krvi, což se zlepší po ukončení léčby;
• změny nálady, poruchy spánku;
• ospalost;
• mdloby;
• zrychlený srdeční tep (tachykardie), rychlé bušení srdce pociťované jako bušení v hrudi (palpitace);
• zánět krevních cév (vaskulitida);
• tíseň na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus);
• červené tečky na kůži (purpura), kopřivka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření;
• bolest svalů nebo kloubů;
• další problémy s ledvinami;
• neschopnost dosáhnout erekce a udržet ji (impotence);
• pocení;
• bolest ve střední nebo horní části zad (hrudní bolesti);
• celkový pocit nevolnosti, horečka;
• otok rukou, kotníků nebo nohou (zadržování vody);
• zvýšené hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což lze pozorovat v krevních testech;
• pády.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
• únava;

• zvýšení hladin bilirubinu nebo jaterních enzymů v krvi, což lze pozorovat v krevních testech;
• zhoršení lupénky.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
• zmatenost;
• ucpaný nos nebo výtok z nosu (rýma);
• zvýšení hladiny vápníku v krvi (což se projeví v krevních testech). Může to způsobit, že močíte
častěji než obvykle, máte pocit na zvracení nebo zvracíte a máte bolesti žaludku;
• abnormální funkce jater;
• snížené hodnoty hemoglobinu a hematokritu, což lze pozorovat v krevních testech.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
• pokud trpíte systémovým lupus erythematodes (typ kolagenové choroby) a příznaky se zhorší;
• zvýšené hladiny močoviny a cukru v krvi, což lze pozorovat v krevních testech.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
  Akční nabídka
-86%
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
43 Kč
  Akční nabídka
-83%
Skladem | Doprava od 79 Kč
7 Kč
  Akční nabídka
-83%
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
  Akční nabídka
-82%

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: