Zoladex depot


の検索結果 Zoladex depot
最後の更新: 2023-03-23


Zoladex depot


Používat Nepoužívejte přípravek Zoladex depot 10,8 mg: - přípravek Zoladex depot 10,8 mg nesmí používat děti. než začnete používat přípravek Zoladex depot 10,8 mg, informujte lékaře, pokud: - máte problémy s močením nebo se zády. Při užívání přípravku Zoladex depot 10,8 mg může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. U pacientů užívajících přípravek Zoladex depot 10,8 mg byly hlášeny případy deprese, která může být závažná. e užíváte Zoladex depot 10,8 mg. Léčbu přípravkem Zoladex depot 10,8 mg můžete ukončit pouze na doporučení lékaře. než začnete užívat přípravek Zoladex depot 10,8 mg, informujte lékaře, pokud: - užíváte perorální antikoncepci ( U pacientů užívajících přípravek Zoladex depot 10,8 mg byly hlášeny případy deprese, která může .....

タグ: Zoladex depot, Zoladex depot

読む Zoladex Depot. トピックを簡単に検索できるようにするには: Zoladex depot, 検索用語のリンクリストを用意しました: Zoladex Depot. インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: Zoladex Depot.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: