CIF Brilliance Green Lemon&Ginger univerzální čistič 1 l

Skladem | Doprava od 49 Kč

65 Kč Do obchodu Ageo
Výrobce: Cif
Skladování a použití Způsob skladování

Typ Trvanlivé
Příprava a použití
Návod k použití Ředěný Přidejte 3 víčka Cif Brilliance do 5 litrů vody Neoplachujte Neředěný Nalijte na houbičku a nebo aplikujte přímo na znečištěný povrch Poté opláchněte
Podrobná data AISE Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou
CLP Regulation
vykřičník Varování
Bezpečnostní varování
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte na lakované dřevo Na mramor lakované povrchy přírodní linoleum a laminát používejte pouze zředěný přípravek Před použitím na smaltové materiály vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše Důkladně opláchněte po použití na lakovaném kovu a přírodním linoleu Před prvním použitím na novém povrchu vyzkoušejte přípravek na nenápadné ploše Nemíchejte s jinými čisticími přípravkyVAROVÁNÍ

CIF BRILLIANCE GREEN LEMON amp GINGER

Způsobuje vážné podráždění očí Obsahuje 5chlor2methyl4isothiazolin3on 2methyl23dihydrogenisothiazol3on 31 Může vyvolat alergickou reakci Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření
Jazyky na balení

Čeština
Moldavština
Rumunština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Čisticí přípravek
Varianta Brillance na podlahy a omyvatelné povrchy Green lemon amp ginger

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: