על פרויקט

פרויקט שאינו מסחרי זמין באופן חופשי לצורך השוואת תרופות עלים ברמת האינטראקציות, תופעות הלוואי כמו גם מחירי התרופות והחלופות שלהן.

עוד מידע