แสดงข่าว COVID-19 ฉบับสมบูรณ์!

การเลือกผลิตภัณฑ์ในข้อเสนอของเราจากร้านขายยาของเรา

ปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุด

Betaloc & Ranisan

Betaloc zok & Ranisan ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น...มากกว่า

Amoxicillin/clavulanic & Escitalopram..

Escitalopram mylan & Zyrtec ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น...มากกว่า

Olanzapine & Xanax & Zolpinox

Olanzapine glenmark & Xanax Olanzapine glenmark & Zolpinox Olanzapine อาจเพิ่มกิจกรรมกดประสาทส่วนกลาง...มากกว่า

Ibalgin & Paracetamol & Zyrtec

ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น ๆIbalgin...มากกว่า

Betaloc & Ranisan

Betaloc & Ranisan ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น...มากกว่า

Amoxicillin/clavulanic & Ibalgin & M..

ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น ๆAmoxicillin/clavulanic...มากกว่า

COVID-19: สหรัฐ

ข้อมูลล่าสุดเปลี่ยนไป 0 นาทีที่ผ่านมา
84,984,459
รวมรายกรณี
1,028,902 (1.2%)
เสียชีวิตทั้งหมด
81,586,249 (96%)
รักษาหายแล้ว
2,307
สภาพที่ร้ายแรง

ค้นหาครั้งล่าสุดในร้านขายยา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่โดยอิสระเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบยาเสพติดในระดับปฏิสัมพันธ์ผลข้างเคียงตลอดจนราคายาและทางเลือกของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: