Coyote čistič disků kol 500 ml

Skladem | Doprava od 49 Kč

109 Kč Do obchodu Ageo
Výrobce: Coyote
odrážky

Určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin

Čistí běžné nečistoty

Odstraňuje znečištění vznikající vlivem tření brzdového obložení

Objem 500 ml

popis Popis

Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin Výborně čistí běžné nečistoty a odstraňuje znečištění vznikající vlivem tření brzdového obložení Před použitím v myčce naneste přípravek 3 minuty před vlastním mytímPoužití

Výrobek naneste pomocí rozprašovače na čištěná místa a nechte krátce působit cca 2 minuty Poté houbou kartáčkem nebo utěrkou mechanicky očistěte usazené nečistoty a čištěné místo opláchněte proudem čisté vody Před použitím protřepejte
Podrobná data CLP Regulation
žíravost Nebezpečí
Bezpečnostní varování
UPOZORNĚNÍ Používejte pouze v dobře větraných prostorách Používejte pouze k určenému účeluNEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Uchovávejte mimo dosah dětí Nevdechujte páryaerosoly Používejte ochranné rukaviceochranné brýle PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vodymýdla PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování
Jazyk produktu
Instalační jazyk čeština
Hlavní jazyk návodu čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Čistič
Varianta Disků kol

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: