CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost Calcitriolu může být snížena při použití v kombinaci s hydrokortizonem.
Metabolismus buprenorfinu může být snížen v kombinaci s itrakonazolem.
Metabolismus zidovudinu může být snížen, pokud je kombinován s chininem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Remoxiprid kombinován s dexbromfeniraminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Moclobemid kombinován s Olodaterolem.
Sérová koncentrace Digoxin Immune Fab (Ovine) může být zvýšena, pokud je kombinován s chinidinem.
Metabolismus benzatropinu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
Pivmecillinam může zvýšit antikoagulační aktivitu acenocoumarolu.
Terapeutická účinnost balaglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s dexamethasonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metergolin kombinuje s Diethylstilbestrolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Meclizin kombinován s bromfeniraminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je benzokain kombinován s methaqualonem.
Metabolismus Grepafloxacinu může být snížen, pokud je kombinován s Clemastinem.
Omapatrilat může zvyšovat hypotenzní aktivitu deserpidinu.
Metabolismus Regorafenibu může být snížen, pokud je kombinován s Atazanavirem.
Kolestipol může způsobit snížení absorpce Methotrexátu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Levomilnacipran může zvýšit tachykardické aktivity Isoetarinu.
Biologická dostupnost tixokortolu může být snížena při jeho kombinaci s Magaldrate.
Metabolismus Ondansetronu může být snížen v kombinaci s ketokonazolem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s indapamidem.
Metolazon může zvýšit hypotenzní aktivitu Theodrenalinu.
Indometacin může snížit rychlost vylučování GPX-150, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Aloxiprin může snížit antihypertenzivní aktivitu lisinoprilu.
Dextroamfetamin může zvýšit analgetické aktivity Ethylmorfinu.
Benzydamin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu gatifloxacinu.
Koncentrace Tranilastu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Probenecidem.
Koncentrace terbinafinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Terapeutická účinnost polythiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Tranilastem.
Koncentrace tobramycinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pivampicilinem.
Metabolismus karisoprodolu může být snížen v kombinaci s omeprazolem.
Metabolismus Palonosetronu může být snížen, pokud je kombinován s klozapinem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s Etravirinem.
Dihydralazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Urapidilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je zuklopentixol kombinován s chlormezanonem.
Metabolismus dapsonu může být snížen při jeho kombinaci s Valsartanem.
Sitagliptin může zvýšit hypoglykemické aktivity Gliclazidu.
Metabolismus ketazolamu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lumiracoxib kombinuje s oxyphenbutazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kokain kombinuje s glutethimidem.
Sérová koncentrace Telapreviru může být snížena, pokud je kombinován s flunisolidem.
Chinidin může zvýšit neuromuskulární blokační aktivitu Rocuronium.
Koncentrace rosuvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s fosforamidonem.
Ofloxacin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu Eliglustatu.
Metabolismus thiabendazolu může být snížen, pokud je kombinován s klotrimazolem.
Chlorothiazid může zvýšit hypotenzní aktivitu vinpocetinu.
Metabolismus Palonosetronu může být snížen, pokud je kombinován s Dihydroergotaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluokortolon kombinuje s metoklopramidem.
Koncentrace apramycinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Nafcillinem.
Metabolismus Ethylmorfinu může být zvýšen při kombinaci s Nevirapinem.
Digitoxin může snížit kardiotoxické aktivity ciprofloxacinu.
Diazoxid může zvyšovat hypotenzní aktivitu Theodrenalinu.
Diazoxid může zvyšovat hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Adapalen kombinován se Zaltoprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se antipyrin kombinuje s parthenolidem.
Etodolac může zvýšit trombogenní aktivitu Diethylstilbestrolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je ibuprofen kombinován s kortizonacetátem.
Terapeutická účinnost kyseliny benzoové může být snížena při použití v kombinaci s triamcinolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je parekoxib kombinován s flumethasonem.
Kalcium karbaspirin může zvýšit antikoagulační aktivitu Nafamostatu.
Minocyklin může zvýšit aktivitu Suvorexantu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ketoprofen kombinuje s Risedronátem.
Prazosin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Rituximabu.
Testosteron může zvýšit hypoglykemické aktivity pentamidinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candoxatril kombinován s oxyphenbutazonem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity Nimustinu.
Koncentrace tolbutamidu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s Abirateronem.
Metabolismus simvastatinu může být snížen, pokud je kombinován s Lorcaserinem.
Testosteron může zvýšit antikoagulační aktivity fenindionu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je imipramin kombinován s amlodipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Griseofulvin kombinován s flunarizinem.
Koncentrace amodiaquinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s atorvastatinem.
Ketorolac může zvýšit antikoagulační aktivitu dalteparinu.
Oxyphenbutazon může zvýšit antikoagulační aktivitu dalteparinu.
Serrapeptáza může zvýšit antikoagulační aktivity Troxerutinu.
Metabolismus Labetalolu může být snížen při kombinaci s chinidinem.
Metabolismus Montelukastu může být zvýšen v kombinaci s pentobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se chlorothiazid kombinuje s přípravkem Cilazapril.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metipranolol kombinuje s Cilazaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fentanyl kombinován s Clidiniem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ziprasidon kombinuje s dycloninem.
Metabolismus troleandomycinu může být snížen při kombinaci s ketokonazolem.
Metabolismus pregabalinu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Parthenolid může zvýšit antikoagulační aktivitu bekplerminu.
Trandolapril může zvýšit hypotenzní aktivitu lerkanidipinu.
Sérová koncentrace Efavirenzu může být snížena, pokud je kombinován se mitotanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je dexbromfeniramin kombinován s Olopatadinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klofarabin kombinován s Metolazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Carisoprodol kombinuje se skopolaminem.
Loxoprofen může snížit antihypertenzivní aktivitu Nadololu.
Metabolismus methaqualonu může být snížen v kombinaci s Idelalisibem.
Koncentrace vankomycinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou salicylovou.
Methohexital může zvýšit hypotenzní aktivitu oxidu arsičitého.
Metabolismus Loperamidu může být snížen, pokud je kombinován s přípravkem Artemether.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Olmesartan kombinován s Losartanem.
Metabolismus Alprenololu může být snížen při kombinaci s kokainem.
Nebivolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Indenololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Enalapril kombinován s Flurbiprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Denosumab kombinován s Methylprednisolonem.
Terapeutická účinnost drospirenonu může být snížena při použití v kombinaci s methylfenobarbitalem.
Metabolismus Erlotinibu může být snížen při kombinaci s losartanem.
Metabolismus sulfamoxolu může být snížen, pokud je kombinován se Sildenafilem.
Hydralazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Travoprostu.
Dicloxacillin může snížit antikoagulační aktivity Fluindionu.
Koncentrace proscillaridinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s jodidem draselným.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se oxykodon kombinuje s oxybuprokainem.
Koncentrace apramycinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pivampicilinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Paramethasonu s Levofloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Flupredniden kombinován s Grepafloxacinem.
Koncentrace cefapirinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s probenecidem.
Koncentrace pazopanibu v séru může být snížena, pokud je kombinován s hydroxidem hořečnatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bortezomib kombinuje s papaverinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lidokain kombinován se Sulpiridem.
Magalhydrát může způsobit snížení absorpce Grepafloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Indakaterol může zvýšit hypokalemickou aktivitu Desoximetasonu.
Lerkanidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu Indenololu.
Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Cobististatem.
Terapeutická účinnost Opia může být snížena při použití v kombinaci s naltrexonem.
Secobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Betaxololu.
Koncentrace Everolimusu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Protriptylin.
Terapeutická účinnost Hydroflumethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Etorikoxibem.
Koncentrace estrogenu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ritonavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Duvelisib kombinován s fluokortolonem.
Terapeutická účinnost Clemastinu může být zvýšena při použití v kombinaci s Pregabalinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Opium kombinováno s Maprotilinem.
Kalcium karbaspirin může snižovat diuretické aktivity Torasemidu.
Metabolismus lidokainu může být snížen v kombinaci s verapamilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Oxprenolol kombinován s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tamsulosin kombinován s Captoprilem.
Metabolismus mikonazolu může být snížen v kombinaci s Rucaparibem.
Terapeutická účinnost Methyclothiazide může být snížena při použití v kombinaci s Acemetacinem.Více informací