CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se dorzolamid kombinuje s brinzolamidem.
Metabolismus cyklobenzaprinu může být snížen, pokud je kombinován s přípravkem Artemether.
Antipyrin může snížit antihypertenzivní aktivitu Indenololu.
Metabolismus pentobarbitalu může být zvýšen, pokud je kombinován s fenyfenytoinem.
Metabolismus etanolu může být snížen při kombinaci s darunavirem.
Risperidon může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ofloxacinu.
Chlortetracyklin může zvyšovat neuromuskulární blokující aktivitu metokurin jodidu.
Metabolismus lenvatinibu může být snížen při kombinaci s dihydroergotaminem.
Metabolismus Dasabuviru může být snížen, pokud je kombinován se Saquinavirem.
Koncentrace rosuvastatinu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s lapatinibem.
Metabolismus dasabuviru může být snížen, pokud je kombinován se sulfamethoxazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se hydracarbazin kombinuje s Vilanterolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je butoconazol kombinován s amlodipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methcocolamin kombinuje s Fentanylem.
Terapeutická účinnost chlordiazepoxidu může být snížena při použití v kombinaci s Dyphyllinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je mecamylamin kombinován s Irbesartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dihydroergotamin kombinován s Aceprometazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Adapalen kombinován s hydrokortisonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina Ferulová kombinována s Beclomethason dipropionátem.
Benmoxin může zvýšit hypoglykemické aktivity glimepiridu.
Koncentrace GENTAMICINU C1A v séru může být snížena, pokud je kombinován s bacampicilinem.
Tetrahydropalmatin může zvýšit hypotenzní aktivitu Candesartanu.
Molsidomin může zvyšovat hypotenzní aktivitu reserpinu.
Indapamid může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu gemifloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se meprobamát kombinuje s thiamylalem.
Digitoxin může snížit kardiotoxické aktivity medroxyprogesteronacetátu.
Metabolismus methaqualonu může být snížen v kombinaci s Idelalisibem.
Koncentrace bopindololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Levomilnacipranem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity fluorouracilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tetracain kombinován s metokarbamolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se prilocain kombinuje s oxprenololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fenylbutazon kombinuje s Bufexamacem.
Metabolismus azelastinu může být snížen, pokud je kombinován s eslikarbazepin acetátem.
Mebanazin může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je hydrochlorothiazid kombinován s hydralazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Secobarbital kombinován s Efavirenzem.
Metabolismus felodipinu může být snížen v kombinaci s Nilotinibem.
Ciklezonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu bendroflumethiazidu.
Metabolismus kariprazinu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
Koncentrace doxorubicinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cilazaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Milrinon kombinován s kolagenázou clostridium histolyticum.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je prochlorperazin kombinován s Amobarbitalem.
Klonidin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokování) digoxinu.
Alprenolol může zvýšit hypotenzní aktivitu telmisartanu.
Metabolismus testosteronu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
Metabolismus estradiolu může být snížen, pokud je kombinován se ziprasidonem.
Koncentrace zorubicinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s amoxicilinem.
Sérová koncentrace Ambroxolu acefyllinátu může být snížena, pokud je kombinován s methylfenobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fluokortolon kombinován s INGN 225.
Isoxicam může snížit rychlost vylučování tobramycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Koncentrace Apixabanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ketokonazolem.
Paramethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu chlorothiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s timololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Naproxenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se oxid arzenitý kombinuje s oxprenololem.
Flurbiprofen může snížit antihypertenzivní aktivitu Pindololu.
Metabolismus Moclobemidu může být snížen, pokud je kombinován s Betaxololem.
Metabolismus tretinoinu se může zvýšit v kombinaci s pentobarbitalem.
Metabolismus etanolu může být snížen, pokud je kombinován s bortezomibem.
Hydroxid hořečnatý může zvýšit neuromuskulární blokující aktivitu Metocurinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kokain kombinuje se zikonotidem.
Metabolismus Dasabuviru se může zvýšit, pokud se kombinuje s pentobarbitalem.
Pirfenidon může snižovat antihypertenzivní aktivitu timololu.
Hydracarbazine může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Human.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methylfenobarbital kombinován s Iloperidonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolazolin kombinován s Verapamilem.
Nortriptylin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ofloxacinu.
Koncentrace rilpivirinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Sirolimusem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je přípravek Ketorolac kombinován s desoxykortikosteron-pivalátem.
Nimesulid může snížit antihypertenzivní aktivitu Pindololu.
Metabolismus Brivaracetamu může být snížen, pokud je kombinován s Manidipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je prednizolon kombinován s kyselinou nalidixovou.
Síran hořečnatý může zvýšit aktivitu dycloninu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina metekfenamová kombinována s Bufexamacem.
Koncentrace Everolimusu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dipyridamolem.
Dosulepin může snížit antihypertenzivní aktivitu klonidinu.
Metabolismus nikardipinu může být snížen, pokud je kombinován s Atazanavirem.
Metabolismus Ipratropiumbromidu může být snížen, pokud je kombinován s Rolapitantem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je propanthelina kombinována s oxitropiem.
Terapeutická účinnost kyseliny pikosulfurové může být snížena při použití v kombinaci s rifampicinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se ropivacain kombinuje s ethylmorfinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se metadyl acetát kombinuje s levocabastinem.
3,4-Methylendioxyamfetamin může zvýšit analgetické aktivity ketobemidonu.
Terapeutická účinnost Vildagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Dienogestem.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu xylometazolinu.
Koncentrace imidafenacinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Metabolismus Loperamidu může být snížen, pokud je kombinován s Telaprevirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci indometacinu s Medrysonem.
Glimepirid může zvýšit hypoglykemické aktivity Nateglinidu.
Koncentrace kanamycinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s kloxacilinem.
Lerkanidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu Labetalolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Castanospermin kombinován s fluocinonidem.
Ritonavir může zvýšit aktivitu erytromycinu prodlužující QTc.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amobarbital kombinuje s dapoxetinem.
Perindopril může zvýšit myelosupresivní aktivitu azathioprinu.
Koncentrace Ethylmorfinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
Metabolismus vortioxetinu může být snížen při kombinaci s pyrimethaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je alfaprodin kombinován s levocabastinem.
Metabolismus tamsulosinu může být snížen v kombinaci s cyklosporinem.
Sérová koncentrace bromazepamu může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Metabolismus Artemetheru může být snížen, pokud je kombinován s Valsartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci bendroflumethiazidu s lisinoprilem.
Amoxapin může snižovat antihypertenzivní aktivitu klonidinu.
Terapeutická účinnost Metforminu může být snížena při použití v kombinaci s Methyclothiazide.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Epoprostenol kombinuje s kolagenázou clostridium histolyticum.
Terapeutická účinnost Exenatidu může být snížena při použití v kombinaci s Metolazonem.
Fentanyl může zvýšit bradykardické aktivity Atenololu.
Koncentrace Diethylstilbestrol v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Chinin může zvýšit hypotenzní aktivitu perindoprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina etacrynová kombinuje s přípravkem Nadolol.
Metabolismus chlorpropamidu může být snížen, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Deramciclane kombinován s etidocainem.
Metabolismus takrolimu může být snížen, pokud je kombinován se sitagliptinem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity lanreotidu.
Metabolismus Formoterolu může být snížen, pokud je kombinován s terbinafinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je přípravek Felbinac kombinován s klobetazonem.
Clobetason může zvýšit hypokalemickou aktivitu Piretanidu.
Metabolismus Flurbiprofenu může být snížen, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Brimonidin může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Levodopy.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Estazolam kombinován s Carisoprodolem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s fosforamidonem.
Metabolismus bupropionu může být snížen v kombinaci s ketokonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Fentanyl kombinován s cyklobenzaprinem.
Metokarbamol může zvyšovat aktivitu ethanolu v činidlech tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Kyselina salicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu kyseliny octové.
Koncentrace metylothiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s anisotropinem methylbromidem.
Metabolismus Ergotaminu může být snížen, pokud je kombinován s Clemastinem.
Indalpin může zvýšit hypoglykemické aktivity alogliptinu.
Metabolismus dihydroergotaminu může být snížen v kombinaci s feniprazinem.
Bupivakain může zvýšit ortostatické hypotenzní aktivity Levodopy.Více informací