CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Hydroxid hlinitý může způsobit snížení absorpce fleroxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Terapeutická účinnost polythiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Tranilastem.
Rasagilin může zvýšit hypotenzní aktivitu bendroflumethiazidu.
Koncentrace digoxinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s gentamicinem.
Metabolismus dapsonu může být snížen, pokud je kombinován s manidipinem.
Metabolismus warfarinu může být snížen, pokud je kombinován s Clemastinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina Meclofenamová kombinována s flurandrenolidem.
Metabolismus Ambroxolu acefyllinátu může být snížen, pokud je kombinován s gatifloxacinem.
Metabolismus Enfuvirtidu může být snížen, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Koncentrace trichlormethiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dexetimidem.
Metabolismus azimilidu může být snížen při kombinaci s erythromycinem.
Amilorid může zvýšit hyperkalemickou aktivitu Zofenoprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Naftifin kombinován s kyselinou etidronovou.
Koncentrace Desonidu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Primidonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxid dusný kombinován s Indiplonem.
Metabolismus trimethoprimu může být zvýšen, pokud je kombinován s Rifabutinem.
Metabolismus dihydrokodeinu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
Acepromazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Betaxololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quetiapin kombinován s Methocarbamolem.
Terapeutická účinnost Glipizidu může být snížena při použití v kombinaci s Methylprednisolonem.
Quinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Oxprenololu.
Metabolismus Aliskirenu může být snížen v kombinaci s Telaprevirem.
Metabolismus klopidogrelu může být snížen v kombinaci se sulfadiazinem.
Metabolismus bromfeniraminu může být snížen v kombinaci s Clopidogrelem.
Teodrenalin může zvyšovat hypotenzní aktivitu rescinnaminu.
Terapeutická účinnost bendroflumethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s fenoprofenem.
Bisoprolol může snižovat bronchodilatační aktivitu Salbutamolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Meprobamate kombinován s Methylfenobarbitalem.
Trandolapril může zvýšit hypotenzní aktivitu přípravku Selexipag.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Ethylmorfinu s Tolkaponem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Iproclozid kombinuje s fenylpropanolaminem.
Sérová koncentrace Norelgestrominu může být zvýšena, pokud je kombinován s Atazanavirem.
Metabolismus Methoxsalenu může být snížen, pokud je kombinován s Nelfinavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Pergolidu s Chlorzoxazonem.
Fyzostigmin může zvyšovat bradykardické aktivity Pindololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ketorolac kombinuje s desoximetasonem.
Chlorprothixen může zvyšovat aktivitu ethanolu v činidlech tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Metabolismus timololu může být snížen v kombinaci s kokainem.
Terapeutická účinnost trichlormethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s salicylátem hořečnatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Castanospermin kombinován s Beclomethason dipropionátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci dihydrokodeinu s chinethazonem.
Flupredniden může zvýšit hypokalemickou aktivitu trichlormethiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s fenylbutazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Propofol kombinován s Oxprenololem.
Metabolismus escitalopramu může být snížen, pokud je kombinován s terbinafinem.
Diklofenak může zvýšit antikoagulační aktivitu Gabexate.
Perfenazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Bevantololu.
Metabolismus pilokarpinu může být snížen, pokud je kombinován s Vorikonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina niflumová kombinována s beklomethason dipropionátem.
Ciprofloxacin může zvyšovat Qtc prodlužující aktivitu Clarithromycinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován se Zomepiracem.
Metabolismus meflochinu může být snížen v kombinaci s ticlopidinem.
Metabolismus antipyrinu může být snížen v kombinaci s isoniazidem.
Secobarbital může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu chlorothiazidu.
Metabolismus losartanu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kofein kombinován s doxofylinem.
Terapeutická účinnost chloothiazidu může být snížena při použití v kombinaci s benzydaminem.
Terapeutická účinnost Apixabanu může být snížena při použití v kombinaci s Dienogestem.
Barbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Moexiprilu.
Nitroaspirin může snížit antihypertenzivní aktivitu Pindololu.
Metabolismus etanolu může být snížen při kombinaci s klarithromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se hydracarbazin kombinuje s Olodaterolem.
Koncentrace dihydroergotaminu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s perindoprilem.
Bisoprolol může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu trimazosinu.
Koncentrace digoxinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Naproxenem.
Tinoridin může zvyšovat nefrotoxické aktivity takrolimu.
Losartan může zvýšit hypotenzní aktivitu Rituximabu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s Resveratrolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je prochlorperazin kombinován s methylfenobarbitalem.
Terapeutická účinnost tolbutamidu může být snížena, pokud je použit v kombinaci s hydroxyprogesteron kaproátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Radicicol s lerkanidipinem.
Meflochin může zvýšit aktivitu propafenonu prodlužující QTc.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Perazin kombinován s Methocarbamolem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s Dosulepinem.
Terapeutická účinnost Sotagliflozinu může být snížena při použití v kombinaci s Methylprednisolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Isofluranu s Oxprenololem.
Gentamicin může zvýšit respirační depresivní aktivitu Rocuronium.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Pargyline kombinován s Linezolidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Nadololem.
Metabolismus doxorubicinu může být snížen, pokud je kombinován s manidipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levodopa kombinuje s Levomilnacipranem.
Metabolismus tetrabenazinu může být snížen, pokud je kombinován s clemastinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Midazolam s přípravkem Levodopa.
Nimesulid může snížit rychlost vylučování Pirarubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Balaglitazon může zvýšit hypoglykemické aktivity glimepiridu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Artemether s Nitrendipinem.
Koncentrace albendazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyproteronacetátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se antipyrin kombinuje s těhotenolonem.
Kyselina salicylová může snížit rychlost vylučování idarubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Terapeutická účinnost bendroflumethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Etorikoxibem.
Irbesartan může zvýšit hypotenzní aktivitu Talinololu.
Metabolismus eszopiklonu může být snížen, pokud je kombinován s trimetoprimem.
Koncentrace Ibrutinibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se sulfanilamidem.
Budesonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu Hydroflumethiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Diclofenac kombinován s oleoyl-estronem.
Tarenflurbil může snížit rychlost vylučování Neomycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Kyselina niflumová může snížit antihypertenzivní aktivitu Carvedilolu.
Koncentrace simvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Josamycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metamizol kombinuje s kyselinou etidronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lisinopril kombinován s Bufexamacem.
Anisodamin může snížit antihypertenzivní aktivitu Oxprenololu.
Metabolismus Sunitinibu může být snížen, pokud je kombinován s cyklosporinem.
Koncentrace metylothiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s trospiem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina ferulová kombinuje s betamethasonem.
Nátriumoxybutyrát může zvyšovat aktivitu Ethylmorfinu v činidlech tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candesartan kombinován s Anisodaminem.
Mirodenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Irbesartanu.
Koncentrace chinidinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s primidonem.
Koncentrace naloxegolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobicistatem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je oxikonazol kombinován s azelnidipinem.
Metabolismus Modafinilu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Metabolismus dextropropoxyfenu může být snížen, pokud je kombinován s lovastatinem.
Reserpin může zvýšit sedativní aktivitu rotigotinu.
Karteolol může snížit bronchodilatační aktivitu Salmeterolu.
7,8-Dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin může zvýšit hypotenzní aktivitu deserpidinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mizoribin kombinován s Tenofovir-disoproxilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se chlorthalidon kombinuje s Metipranololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Methylprednisolonu s Enoxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amobarbital kombinuje s Fludiazepamem.
Terapeutická účinnost alogliptinu může být snížena při použití v kombinaci s kortikotropinem.
Amfetamin může zvýšit hypotenzní aktivitu perindoprilu.
Salbutamol může zvýšit hypokalemickou aktivitu indapamidu.
Metolazon může snížit rychlost vylučování citranu vápenatého, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Betamethasonem.
Koncentrace vincristinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s prazosinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Carisoprodol kombinován s Loratadinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je streptokináza kombinována s kyselinou etakrynovou.
Metabolismus buprenorfinu může být snížen v kombinaci s Nilotinibem.
Fenoldopam může zvýšit hypotenzní aktivitu guanethidinu.
Ondansetron může zvýšit QTc prodlužující aktivitu levofloxacinu.Více informací