CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Biologická dostupnost fluocinolon-acetonidu může být snížena, pokud je kombinován s hydroxidem hořečnatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Pergolidu s Irbesartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Enalapril kombinuje s higenaminem.
Terapeutická účinnost Calcitriolu může být snížena při použití v kombinaci s klobetasonem.
Koncentrace trospia v séru může být snížena, pokud je kombinován s metforminem.
Metabolismus metronidazolu může být snížen, pokud je kombinován s kyselinou valproovou.
Koncentrace mometasonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Lopinavirem.
Rofecoxib může snížit rychlost vylučování tobramycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Vardenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
Minocyklin může zvyšovat aktivitu opia proti látce potlačující centrální nervový systém (CNS depresant).
Lizinopril může zvýšit hypotenzní aktivitu Zofenoprilu.
Metipranolol může zvýšit hypotenzní aktivitu cyklopentiazidu.
Metabolismus timololu může být snížen v kombinaci s terbinafinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lornoxicam kombinuje se salicylamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klonixin kombinován s tixokortolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s doxazosinem.
MMDA může snížit sedativní aktivitu Antazolinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bezitramid kombinuje s Hydroflumethiazidem.
3,4-Methylendioxyamfetamin může snížit sedativní aktivitu Isothipendylu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Saxagliptin kombinován s rescinnaminem.
Metabolismus klozapinu může být snížen v kombinaci s Tenofovir-disoproxilem.
Metabolismus mesoridazinu lze snížit v kombinaci s cimetidinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Perindopril kombinován s Hydralazinem.
Metabolismus cholekalciferolu může být snížen v kombinaci s cyklosporinem.
Ibuprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pazufloxacinu.
Metabolismus ibuprofenu může být snížen v kombinaci s omeprazolem.
Terapeutická účinnost sulodexidu může být snížena při použití v kombinaci s Hydroflumethiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je streptokináza kombinována s Nesiritidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je lithium kombinováno s cyklosinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Secobarbital s přípravkem Entacapone.
Metabolismus lidokainu může být zvýšen v kombinaci s rifampicinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je butoconazol kombinován s cinnarizinem.
Metabolismus ibuprofenu může být snížen v kombinaci s rosiglitazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Prazosin kombinován s Metipranololem.
Koncentrace Mevastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Secobarbital kombinován s prokainem.
Fenylbutazon může snižovat antihypertenzní aktivitu oxprenololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se hydrokortizon kombinuje s přípravkem Nicorandil.
Piroxikam může zvyšovat antikoagulační aktivitu kyseliny ferulové.
Sérová koncentrace lovastatinu může být zvýšena, pokud je kombinován s Fosinoprilem.
Metabolismus Theofylinu se může snížit, pokud se kombinuje s tolbutamidem.
Koncentrace bupropionu v séru může být snížena, pokud je kombinován s třezalkou tečkovanou.
Triflusal může zvýšit antikoagulační aktivity heparinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Betamethason kombinován s Nicorandilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Verapamil kombinuje s indapamidem.
Terapeutická účinnost chlorotrianisenu může být snížena při použití v kombinaci s hexobarbitalem.
Bufexamac může zvýšit antikoagulační aktivity Darexabanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci benzydaminu s triamcinolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se meprobamát kombinuje s pipamperonem.
Kurkumin může snížit rychlost vylučování streptomycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Metipranolol může zvýšit hypotenzní aktivitu celiprololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se duloxetin kombinuje s fentanylem.
Koncentrace Conivaptanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ergotaminem.
Koncentrace Dolutegraviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s draselným kamencem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Gabapentin kombinován s Methaqualonem.
Castanospermin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Human.
Koncentrace azelnidipinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Lornoxicam může snížit rychlost vylučování netilmicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Amoxapin může snižovat antihypertenzivní aktivitu xylometazolinu.
Estron může zvýšit hypokalemickou aktivitu Piretanidu.
Fenylbutazon může zvyšovat neuroexcitační aktivitu gatifloxacinu.
Koncentrace buprenorfinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ritonavirem.
Ketoprofen může zvýšit antikoagulační aktivity Dextranu.
Mivacurium může zvýšit nepříznivé neuromuskulární aktivity beklomethason dipropionátu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je felodipin kombinován s atorvastatinem.
Koncentrace esomeprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se salicylát hořečnatý kombinuje s difluokortolonem.
Koncentrace methotrexátu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Icatibantem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se oxykodon kombinuje s Nitrazepamem.
Sabarubicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny alendronové.
Terapeutická účinnost Metforminu může být snížena při použití v kombinaci s Ethinyl Estradiolem.
Metabolismus cyklosporinu může být snížen v kombinaci s terbinafinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Haloprogin kombinován s Manidipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Diazepam kombinován s cyklosinem.
Terapeutická účinnost solifenacinu může být snížena při použití v kombinaci s pyridostigminem.
Metabolismus acenocoumarolu může být snížen při kombinaci s Irbesartanem.
Trans-2-fenylcyklopropylamin může zvýšit hypotenzní aktivitu xylometazolinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Bafilomycin A1 kombinován s nimesulidem.
Pseudoefedrin může snížit sedativní aktivitu chloropyraminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Reserpin kombinován s Methadonem.
Kyselina ferulová může snižovat antihypertenzivní aktivitu Hydralazinu.
Metabolismus perospironu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mesalazin kombinován s Estronem.
Trichlormethiazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Aliskirenu.
Mifepriston může zvýšit aktivitu Salmeterolu prodlužující QTc.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methohexital kombinován s Dextropropoxyfenem.
Trandolapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Lacidipinu.
Cyklothiazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Temocaprilu.
Hydroxyzin může zvyšovat aktivitu lidokainu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Metabolismus Ipratropiumbromidu může být snížen, pokud je kombinován s Imatinibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kodein kombinován s hydrochlorothiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fentanyl kombinován s kyselinou gama hydroxybutyrovou.
Sérová koncentrace Elvitegraviru může být snížena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Metabolismus Tranilastu může být zvýšen při kombinaci se Secobarbitalem.
Etofenamát může snížit rychlost vylučování neomycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině v séru.
Metabolismus Loperamidu může být snížen, pokud je kombinován s paroxetinem.
Atenolol může snížit bronchodilatační aktivitu Isoetarinu.
Atenolol může zvýšit hypotenzní aktivitu bupranololu.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s dihydroergotaminem.
Koncentrace prukalpridu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
Metabolismus omeprazolu může být snížen v kombinaci s azithromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se methylsalicylát kombinuje s methylprednisolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolmetin kombinován s Paramethasonem.
Metabolismus flutikasonfuroátu může být zvýšen, pokud je kombinován s pentobarbitalem.
Terapeutická účinnost fenfeninu může být snížena při použití v kombinaci s Atazanavirem.
Hydracarbazin může zvýšit hypotenzní aktivitu indapamidu.
Genistein může snížit antikoagulační aktivitu heparinu.
Sérová koncentrace Rivaroxabanu může být zvýšena, pokud je kombinován s erytromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Hydroflumethiazid kombinuje s papaverinem.
Sérová koncentrace Methyltestosteronu může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Etorikoxib kombinuje s Prasteronem.
Sérová koncentrace Geneticinu může být snížena, pokud je kombinován s Tazobactamem.
Tixokortol může zvýšit hyperglykemické aktivity Ceritinibu.
Midazolam může zvyšovat aktivitu buprenorfinu, který tlumí centrální nervový systém (CNS depresant).
Sérová koncentrace přípravku Conivaptan může být zvýšena, pokud je kombinován s Norgestrelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se rosiglitazon kombinuje s treprostinilem.
Metabolismus mikonazolu může být snížen v kombinaci s Lopinavirem.
Metabolismus ergotaminu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Kalcium karbaspirin může zvýšit antikoagulační aktivitu pentaerythritol tetranitrátu.
Cortexolone 17α-propionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu Hydroflumethiazidu.
Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Koncentrace proscillaridinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s netilmicinem.
Metabolismus dutasteridu může být snížen, pokud je kombinován s bortezomibem.
Methohexital může zvyšovat ortostatické hypotenzní aktivity Metolazonu.
Terapeutická účinnost vakcíny proti žluté zimnici může být snížena při použití v kombinaci s cyklosporinem.
Timolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Candoxatrilu.
Metabolismus Mestranolu může být snížen v kombinaci se sulfisoxazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Deramciclane kombinován s Carisoprodolem.
Benoxaprofen může snižovat antihypertenzní aktivitu Oxprenololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Meclizin kombinován s paroxetinem.Více informací