CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Piritramid kombinován s Hydroflumethiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Tranylcypromine kombinuje se Salmeterolem.
Lorazepam může zvýšit aktivitu Suvorexantu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Koncentrace prednisonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobicistatem.
Metabolismus dasabuviru může být snížen při kombinaci s kokainem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Diclofenac kombinován s Androstenedionem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Carfentanil kombinován s hydrochlorothiazidem.
Koncentrace Cobistatu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dexamethasonem.
Metabolismus cyklosporinu může být snížen v kombinaci s chloroxinem.
Koncentrace kolchicinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s reserpinem.
Koncentrace Ouabainu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amodiaquinem.
Metabolismus Aprindinu může být snížen, pokud je kombinován s Betaxololem.
Inzulín glargin může zvýšit hypoglykemické aktivity sulfadiazinu.
Koncentrace irbesartanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Lumacaftorem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s Ketorolacem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Pancuronium kombinuje s opiem.
Feniprazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Hydroflumethiazidu.
Enalapril může zvýšit ortostatické hypotenzní aktivity Levodopy.
Metabolismus losartanu může být snížen, pokud je kombinován s miltefosinem.
Bisoprolol může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu doxazosinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Rescinnamin kombinován s Iron Dextranem.
Koncentrace Tasimelteonu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pentobarbitalem.
Metabolismus halofanu může být snížen při kombinaci s fluorouracilem.
Colesevelam může způsobit snížení absorpce niacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Piroxikam může snižovat antihypertenzivní aktivitu Aliskirenu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aloxiprin kombinován s oleoyl-estronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Paliperidon kombinován s dextropropoxyfenem.
Metabolismus Cabozantinibu může být snížen, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
Metabolismus antipyrinu může být snížen v kombinaci se Sorafenibem.
Metabolismus klopidogrelu může být snížen při kombinaci s dihydroergotaminem.
Koncentrace prednisolonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Prasterone kombinován s ambenoniem.
Terapeutická účinnost Alprostadilu může být snížena při použití v kombinaci s Flurbiprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Chlorzoxazon kombinován s Efavirenzem.
Nebivolol může snížit bronchodilatační aktivitu Salbutamolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Diclofenac kombinován s Loxoprofenem.
Pentobarbital může zvýšit hypotenzivní aktivity Esmololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Meprobamate kombinuje s Remoxipridem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tetracaine kombinován s Tetrahydropalmatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candesartan kombinován se Suprofenem.
Fosinopril může zvyšovat hypotenzní aktivitu faktoru aktivujícího krevní destičky.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s estradiolem.
Koncentrace kokainu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Oxprenolol kombinuje s přípravkem Piritramide.
Difluokortolon může zvyšovat aktivitu Mesterolonu v zadržování tekutin.
Klopidogrel může zvýšit antikoagulační aktivitu heparinu.
Bufexamac může zvýšit antikoagulační aktivitu lepirudinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Adapalen kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Arotinolol kombinuje s papaverinem.
Koncentrace cyklosporinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Deferasiroxem.
Hexobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu papaverinu.
Terapeutická účinnost prenylaminu může být snížena při použití v kombinaci s fosforečnanem vápenatým.
Methpocolamin může zvýšit anticholinergní aktivitu sulpiridu.
Oxaprozin může snižovat antihypertenzivní aktivitu Bevantololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je ibuprofen kombinován s Beclomethason dipropionátem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Zofenoprilu.
Terapeutická účinnost Trichlormethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Lumiracoxibem.
Metabolismus Vilanterolu se může zvýšit, pokud se kombinuje s rifampicinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lisinopril kombinován s Diclofenacem.
Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Artemether.
Karisoprodol může zvyšovat aktivitu buprenorfinu, který tlumí centrální nervový systém (CNS depresant).
Biologická dostupnost mometasonu může být snížena, pokud je kombinován s hydroxidem hořečnatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Rescinnamin kombinován se sulfasalazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je přípravek Ergonovine kombinován s lidokainem.
Metabolismus dexamethasonu může být snížen, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
Anisodamin může snížit rychlost vylučování netilmicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je morniflumát kombinován s kyselinou niflumovou.
Reserpin může zvýšit hypotenzní aktivitu Alprenololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je chlorzoxazon kombinován se zonisamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levosimendan kombinuje s methylthiazidem.
Sérová koncentrace Dienestrolu může být snížena, pokud je kombinován s Cilastatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klotrimazol kombinován s vinpocetinem.
Dronabinol může zvýšit aktivitu hexexarbitalu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
Koncentrace tolvaptanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s mikonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je desoxykortikosteron-pivalát kombinován s levofloxacinem.
Koncentrace mometasonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s darunavirem.
Metabolismus canagliflozinu může být snížen, pokud je kombinován s ketokonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se benzokain kombinuje s metokarbamolem.
Perindopril může zvyšovat hypotenzní aktivitu vinpocetinu.
Metabolismus Ipratropiumbromidu může být snížen, pokud je kombinován s telithromycinem.
Metabolismus Trimethadionu může být snížen při kombinaci s Cimetidinem.
Koncentrace betaxololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Milnacipranem.
Metabolismus doconexentu může být snížen, pokud je kombinován s pyrimethaminem.
Koncentrace vinorelbinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
Penbutolol může zvýšit hypotenzní aktivitu hexamethonia.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Brexpiprazolem.
Kurkumin může snížit antihypertenzivní aktivity timololu.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
Koncentrace teriflunomidu v séru může být snížena, pokud je kombinován s aktivním uhlím.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Secobarbital kombinován s benzokainem.
Sérová koncentrace Digoxin Immune Fab (Ovine) může být zvýšena, pokud je kombinován s chinidinem.
Metabolismus benzatropinu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
Sérová koncentrace Palonosetronu může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Vápník karbaspirinu může snížit antihypertenzivní aktivitu Captoprilu.
Apremilast může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu gatifloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolmetin kombinován s Ibandronátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je karbaspirin vápenatý kombinován s fluokortolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Meprobamate kombinován s Promethazine.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fenolzin kombinuje s isoprenalinem.
Koncentrace Ulipristalu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Boceprevirem.
Terapeutická účinnost Glipizidu může být snížena při použití v kombinaci s Desogestrelem.
Feniprazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Atenololu.
Metabolismus Artemetheru může být snížen, pokud je kombinován se Saquinavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Betamethason kombinuje s Isoflurofátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci benzenu s Clidiniem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxid dusný kombinován s levomethadyl acetátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nabumeton kombinován s Tenofovir-disoproxilem.
Metabolismus azithromycinu může být snížen v kombinaci s Telaprevirem.
Triptolid může snižovat antihypertenzní aktivitu Oxprenololu.
Terapeutická účinnost estradiolu může být snížena při použití v kombinaci s methylfenobarbitalem.
Koncentrace Paramethasonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Koncentrace triamcinolonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Estronem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Sivelestatem.
Hydralazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Indenololu.
Koncentrace Ouabainu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Telmisartanem.
Estrogeny, esterifikované, mohou snižovat antikoagulační aktivity heparinu.
Dihydroergotamin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokáda) Labetalolu.
Acipimox může zvýšit myopatické rhabdomyolytické aktivity rosuvastatinu.
Heparin může zvýšit hyperkalemické aktivity Aliskirenu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Arotinolol kombinuje s timololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ergotamin kombinován s Diethylstilbestrolem.
Venlafaxin může zvýšit protidoštičkové aktivity kyseliny acetylsalicylové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina salicylová kombinována s kyselinou niflumovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Reserpin kombinován s Estazolamem.
Koncentrace difluokortolonu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pentobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se bumetanid kombinuje s hydralazinem.
Metabolismus Umeclidinia se může snížit, pokud se kombinuje s Ritonavirem.
Oxprenolol může zvýšit bradykardické aktivity midodrinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Isocarboxazid kombinován s Papaverinem.
Bromazepam může zvyšovat aktivitu azelastinu snižující aktivitu centrálního nervového systému (snižující CNS).Více informací