CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost sitagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Prednisolonem.
Flumethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu Hydroflumethiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Aliskirenem.
Metabolismus Iloperidonu se může snížit, pokud se kombinuje s Betaxololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methaqualone kombinuje s paroxetinem.
Sérová koncentrace Pazopanibu může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobistatatem.
Aliskiren může zvýšit hyperkalemické aktivity Benazeprilu.
Metabolismus sparteinu může být snížen v kombinaci s Manidipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se lisurid kombinuje s lidokainem.
Hexobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Betaxololu.
Mefedron může snížit sedativní aktivitu azelastinu.
Terapeutická účinnost přípravku Levonorgestrel může být snížena při použití v kombinaci s methylfenobarbitalem.
Metabolismus Hydromorfonu může být snížen, pokud je kombinován s Verapamilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tranilast kombinován s Beclomethason dipropionátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Clindamycin kombinován s atorvastatinem.
Koncentrace meflochinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s osimertinibem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity Metoprinu.
Metabolismus chinidinu může být snížen, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
Metabolismus Methoxsalenu může být snížen při kombinaci s Boceprevirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je imipramin kombinován se skopolaminem.
Metabolismus mikonazolu může být zvýšen v kombinaci s Nevirapinem.
Terapeutická účinnost Insulin Human může být snížena při použití v kombinaci s Darunavirem.
Balsalazid může snížit antihypertenzivní aktivitu Zofenoprilu.
Fosfenytoin může snižovat diuretické aktivity bumetanidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candesartan kombinován s Metamizolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina ferulová kombinuje s hydrokortizonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ethylmorfin kombinuje s trichlorethylenem.
Terapeutická účinnost přípravku Norgestimate může být snížena při použití v kombinaci s Amobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se ethopropazin kombinuje s oxykodonem.
Nimesulid může zvýšit antikoagulační aktivitu Indobufenu.
Koncentrace flunisolidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se syntetickými konjugovanými estrogeny, A.
Metabolismus donepezilu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Koncentrace Dolutegraviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s glukosidem vápenatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se indometacin kombinuje s difluokortolonem.
Piretanid může zvýšit hypotenzní aktivitu Enalaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aceclofenac kombinován s flunisolidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lidokain kombinován s Cyproheptadinem.
Metabolismus tolbutamidu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methaqualone kombinuje s chlorzoxazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxid dusný kombinován s entakaponem.
Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s terkonazolem.
Duloxetin může zvýšit tachykardické aktivity Olodaterolu.
Izokarboxazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Rescinnaminu.
Perindopril může zvýšit hypotenzní aktivitu guanethidinu.
Sérová koncentrace atorvastatinu může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
Digoxin Immune Fab (Ovine) může snížit kardiotoxické aktivity Ofloxacinu.
Pentoxifylin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Enalaprilu.
Terapeutická účinnost pentosanpolysulfátu může být snížena při použití v kombinaci s gestrinonem.
Metabolismus prednisolonu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Adapalenu s Prasteronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Levodopa kombinována s Levocetirizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Peginterferon beta-1a kombinován se Zidovudinem.
Teriflunomid může zvýšit hyperkalemickou aktivitu drospirenonu.
Ibuprofen může snížit rychlost vylučování paromomycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Barbexaclone může zvýšit hypotenzní aktivitu Aliskirenu.
Atropin může zvýšit anticholinergní aktivitu cimetropia.
Metabolismus rosiglitazonu může být snížen v kombinaci s trimethoprimem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se salicylát hořečnatý kombinuje s tixokortolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Ciclopirox s Nilvadipinem.
Koncentrace ramelteonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobistatatem.
Dihydralazin může zvýšit hypotenzní aktivitu pentolinia.
Zaltoprofen může snížit diuretickou aktivitu bumetanidu.
Metabolismus ropivakainu může být snížen, pokud je kombinován s cholekalciferolem.
Metabolismus Olodaterolu může být snížen při kombinaci s felodipinem.
Sérová koncentrace Sofosbuviru může být snížena, pokud je kombinován s cimetidinem.
Koncentrace Fluvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s methylprednisolonem.
Omapatrilat může zvýšit hypotenzní aktivitu polythiazidu.
Koncentrace thioridazinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Kyselina niflumová může snížit antihypertenzivní aktivitu Levobunololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Estrone kombinuje s tubocurarinem.
Metallenestril může snížit antikoagulační aktivity Nadroparinu.
Metabolismus dopaminu může být snížen v kombinaci s pyrimethaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Irbesartan kombinován s Dinutuximabem.
Metabolismus verapamilu může být snížen, pokud je kombinován s floxuridinem.
Cimetidin může způsobit snížení absorpce pyrofosfátu železitého, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lorazepam kombinován s morfinem.
Meloxikam může snižovat antihypertenzivní aktivitu bopindololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methohexital kombinován s Levodopou.
Metabolismus terbinafinu může být snížen v kombinaci s ketokonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se pentobarbital kombinuje s pipamperonem.
Piroxikam může snížit rychlost vylučování plicamycinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Minocyklin může zvýšit aktivitu Zaleplonu na látky snižující centrální nervovou soustavu (CNS depresant).
Metabolismus dapagliflozinu může být snížen, pokud je kombinován s Clemastinem.
Hydroxyzin může zvýšit aktivitu hexexarbitalu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
Metabolismus oxikonazolu může být zvýšen, pokud je kombinován s karbamazepinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fentanyl kombinuje se spironolaktonem.
Metabolismus ergotaminu může být snížen v kombinaci s Atazanavirem.
Moricizin může zvýšit hypotenzní aktivitu Bevantololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se oxid dusnatý kombinuje s diklofenamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je propanthelin kombinován s anisotropinem methylbromidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methaqualone kombinuje s chlorfenaminem.
Betamethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu Torasemidu.
Koncentrace rilpivirinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Clemastinem.
Metabolismus trimethoprimu se může zvýšit, pokud se kombinuje se Secobarbitalem.
Tixokortol může zvýšit aktivitu testosteronu v zadržování tekutin.
Sérová koncentrace darunaviru může být snížena, pokud je kombinován s enzalutamidem.
Fosinopril může zvýšit hypotenzní aktivitu Temocaprilu.
Aliskiren může zvýšit hyperkalemické aktivity Valsartanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je lisurid kombinován s klindamycinem.
Sérová koncentrace Norgestrelu může být snížena, pokud je kombinován s přípravkem Sugammadex.
Koncentrace Ulipristalu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s itrakonazolem.
Chinin může zvýšit hypotenzní aktivitu Irbesartanu.
Metabolismus ranitidinu může být snížen, pokud je kombinován s Tenofovir-disoproxilem.
Lékořice může zvýšit hypokalemickou aktivitu chlorothiazidu.
Tranylcypromin může zvýšit hypoglykemické aktivity saxagliptinu.
Barbexaclone může zvýšit hypotenzní aktivity papaverinu.
Terapeutická účinnost kyseliny alendronové může být snížena při použití v kombinaci s omeprazolem.
Metabolismus efavirenzu může být snížen, pokud je kombinován s amiodaronem.
Estron může snížit antikoagulační aktivity Dextranu 75.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ketazolam kombinován s Carisoprodolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Lorazepam kombinován s flutikason-propionátem.
Hydroxid hořečnatý může způsobit snížení absorpce thioproperazinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Vardenafil může zvýšit hypotenzní aktivitu Prazosinu.
Amlodipin může zvýšit hypotenzní aktivitu epoprostenolu.
Terapeutická účinnost Misoprostolu může být snížena při použití v kombinaci s Bufexamacem.
Indomethacin může snížit antihypertenzivní aktivitu Acebutololu.
Koncentrace ethinylestradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Zofenoprilem.
Terapeutická účinnost Calcitriolu může být snížena při použití v kombinaci s Atamestanem.
Koncentrace hydroflumethiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s trospiem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Adapalen kombinován s kyselinou Meclofenamovou.
Koncentrace kodeinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quazepam kombinován s Levocabastinem.
Manidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu BQ-123.
Metabolismus terbinafinu může být snížen v kombinaci s Efavirenzem.
Terapeutická účinnost kyseliny benzoové může být snížena při použití v kombinaci s flunisolidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fentanyl kombinuje s Halothane.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lornoxicam kombinuje s Rimexolonem.
Kyselina salicylová může snížit antihypertenzivní aktivitu talinololu.
Alclofenac může snižovat antihypertenzivní aktivitu penbutololu.
Terapeutická účinnost estradiolu může být snížena při použití v kombinaci s fenytoinem.Více informací