CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Metabolismus stiripentolu může být snížen, pokud je kombinován s klotrimazolem.
Lornoxicam může snížit antihypertenzivní aktivity Metipranololu.
Arformoterol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu azithromycinu.
Metabolismus alprenololu může být snížen, pokud je kombinován s amodiaquinem.
Metabolismus ropinirolu může být snížen, pokud je kombinován s azithromycinem.
Koncentrace tixokortolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s estrogeny, esterifikovanými.
Meflochin může zvýšit aktivitu erytromycinu prodlužující QTc.
Terapeutická účinnost Methallenestrilu může být snížena při použití v kombinaci s Methohexitalem.
Sérová koncentrace cyklosporinu může být zvýšena, pokud je kombinován se Saquinavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Opium kombinováno s ethylchloridem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se bumetanid kombinuje s Pindololem.
Sérová koncentrace simvastatinu může být zvýšena, pokud je kombinován s takrolimem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Tolbutamid kombinuje s ethanolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je streptokináza kombinována s dapagliflozinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Bromfenac kombinován se salicylamidem.
Terapeutická účinnost Dinoprostu může být snížena při použití v kombinaci s vápníkem Carbaspirinu.
Terapeutická účinnost Insulin Aspartu může být snížena při použití v kombinaci s Vorinostatem.
Etodolac může zvýšit antikoagulační aktivity Troxerutinu.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s goserelinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Venlafaxinu s Dihydroergotaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Lorazepamu s Clemastinem.
Estron může zvýšit aktivitu testosteronu v zadržování tekutin.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Irbesartan kombinuje s Ketorolacem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Levorfanol kombinován s Methocarbamolem.
Terapeutická účinnost amoxicilinu může být snížena při použití v kombinaci s minocyklinem.
Metabolismus Ethinyl Estradiolu může být snížen, pokud je kombinován s Dihydroergotaminem.
Koncentrace ketokonazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Palbociclibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluspirilen kombinuje s chlorzoxazonem.
Metipranolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Theodrenalinu.
Terapeutická účinnost polythiazidu může být snížena při použití v kombinaci s antipyrinem.
MMDA může zvýšit analgetické aktivity ketobemidonu.
Sérová koncentrace Estron sulfátu může být snížena, pokud je kombinován se Zofenoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Agomelatine kombinován s klonidinem.
Irbesartan může zvýšit hypotenzní aktivitu cyklopentiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je triamcinolon kombinován se sparfloxacinem.
Rosiglitazon může zvýšit antikoagulační aktivitu Nafamostatu.
Metabolismus dapagliflozinu může být snížen při kombinaci s tolbutamidem.
Koncentrace linagliptinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyklosporinem.
Sitagliptin může zvýšit hypoglykemické aktivity Disopyramidu.
Prasteron může zvyšovat aktivitu Danazolu v zadržování tekutin.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fenoprofen kombinuje s Fluprednidenem.
Koncentrace flunisolidu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Deferasiroxem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Naftifine kombinován s Budesonidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Betamethason kombinuje s Trovafloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Enalapril kombinován s mykofenolátmofetilem.
Flurbiprofen může snížit rychlost vylučování gentamicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Droxicam může snížit rychlost vylučování netilmicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Pindolol může zvýšit hypotenzní aktivitu trichlormethiazidu.
Andrografolid může snížit rychlost vylučování streptomycinu, což může vést k vyšší hladině séra.
Lizinopril může zvýšit hypotenzní aktivitu Bimatoprostu.
Testosteron může zvýšit hypoglykemické aktivity dulaglutidu.
Metabolismus Dasabuviru může být snížen, pokud je kombinován s Telaprevirem.
Sérová koncentrace lerkanidipinu může být zvýšena, pokud je kombinován s amiodaronem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován se sulfadiazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Estrone kombinuje s pyridostigminem.
Mesalazin může zvýšit hypoglykemické aktivity alogliptinu.
Koncentrace felodipinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ribociclibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se parthenolid kombinuje s triamcinolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Ketoprofen kombinován s apocyninem.
Timolol může snížit bronchodilatační aktivitu Formoterolu.
Ibuprofen může snížit antihypertenzivní aktivitu Labetalolu.
Metabolismus Zafirlukastu může být zvýšen v kombinaci s pentobarbitalem.
Metabolismus Nitrofuralu může být snížen v kombinaci s Metoprololem.
Trolamin salicylát může zvýšit antikoagulační aktivitu bekplerminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benoxaprofen kombinuje s tixokortolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Halazepam kombinován s Hexobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methohexital kombinován s Clorazepátem.
Riziko hypersenzitivní reakce na alopurinol se zvyšuje, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Xylometazolin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokáda) celiprololu.
Metabolismus cholekalciferolu může být snížen v kombinaci s delavirdinem.
Tolmetin může zvýšit antikoagulační aktivity Fluindionu.
Torasemid může zvyšovat hypotenzní aktivitu cyklothiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Pirenzepinu s Ethylmorfinem.
Metabolismus estradiolu může být snížen v kombinaci s Dosulepinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se isosorbid mononitrát kombinuje s penbutololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amobarbital kombinuje s přípravkem Milnacipran.
Koncentrace domperidonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s cyklosporinem.
Moklobemid může zvýšit hypoglykemické aktivity dapagliflozinu.
Nicorandil může zvýšit hypotenzní aktivitu Hydroflumethiazidu.
Lerkanidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu perindoprilu.
Amitriptylin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ofloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Zomepirac kombinován s flunisolidem.
Koncentrace Ubidecarenonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Rolitetracyklinem.
Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobistatatem.
Metabolismus Hydroxyprogesteron kaproátu může být snížen, pokud je kombinován s Cobistatatem.
Metabolismus granisetronu může být snížen v kombinaci s manidipinem.
Terapeutická účinnost Tafluprostu může být snížena při použití v kombinaci s Bufexamacem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Eprosartan kombinuje s bumetanidem.
Fentanyl může zvyšovat serotonergní aktivitu etoperidonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Griseofulvin kombinuje s nisoldipinem.
Koncentrace polythiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s atropinem.
Azithromycin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu chinidinu.
Diklofenak může snížit rychlost vylučování Pirarubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Ofloxacin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu chinidinu.
Pirfenidon může snižovat antihypertenzivní aktivitu Betaxololu.
Koncentrace amprenaviru v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s darunavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ethchlorvynol kombinuje se skopolaminem.
Biologická dostupnost flutikasonfuroátu může být snížena, pokud je kombinován s hydroxidem hořečnatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je sulfasalazin kombinován s triamcinolonem.
Metansulfonylfluorid může zvýšit bradykardické aktivity Pindololu.
Lékořice může zvýšit hypokalemickou aktivitu Metolazonu.
Koncentrace saxagliptinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s osimertinibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci dihydromorfinu s teobrominem.
HE3286 může zvýšit hypokalemickou aktivitu bendroflumethiazidu.
Prazosin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Urapidilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina metekfenamová kombinována s Prasteronem.
Sérová koncentrace Zaleplonu může být snížena, pokud je kombinován s Pentobarbitalem.
Terapeutická účinnost glimepiridu může být snížena při použití v kombinaci s Ethinyl Estradiolem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity flumequinu.
Mirodenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu diazoxidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Pindolol kombinován s dapagliflozinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Reserpin kombinován s Candesartan cilexetil.
Metabolismus dutasteridu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Saxagliptin kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methocarbamol kombinován s Dapoxetinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci benzenu s Levodopou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Rescinnamin kombinován s Duvelisibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Oxprenolol kombinuje se 7-nitroindazolem.
Koncentrace přípravku Norgestimate v séru může být snížena, pokud je kombinován s darunavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sitagliptin kombinován s Fosinoprilem.
Diklofenak může snížit rychlost vylučování GPX-150, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Metabolismus chlorpropamidu může být snížen v kombinaci s Manidipinem.
Ketobemidon může zvýšit serotonergní aktivitu indalpinu.
Fenoxymethylpenicilin může zvýšit antikoagulační aktivity fenopcoumonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Ketorolac kombinován s Azapropazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ergotamin kombinován s Paliperidonem.
Metabolismus kyseliny tolfenamové se může zvýšit v kombinaci s Amobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Atenolol kombinován s amylnitritem.
Koncentrace chlorothiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Methcocolaminem.
Biologická dostupnost pregnenolonu může být snížena, pokud se kombinuje s hydroxidem hořečnatým.Více informací