CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Fluocinolon acetonid může zvýšit aktivitu oxandrolonu v zadržování tekutin.
Enfluran může zvyšovat aktivitu ethanolu v činidlech tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Ribonukleotid AICA může zvýšit hypoglykemické aktivity sulfisoxazolu.
Koncentrace Sabarubicinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ticarcillinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se indometacin kombinuje s prednizolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je klotrimazol kombinován s tetrahydrropalmatinem.
Terapeutická účinnost polythiazidu může být snížena při použití v kombinaci s Tarenflurbilem.
Koncentrace Avanafilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s klotrimazolem.
Avanafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Olmesartanu.
Methohexital může zvýšit hypotenzní aktivitu Hydralazinu.
Metabolismus granisetronu může být snížen v kombinaci s cyklosporinem.
Koncentrace Topotecanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ketokonazolem.
Terapeutická účinnost mitiglinidu může být snížena při použití v kombinaci s Desogestrelem.
Koncentrace streptomycinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Nafcillinem.
Etodolac může zvýšit trombogenní aktivitu Methallenestrilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s přípravkem Nadolol.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se takrolimus kombinuje s nelarabinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fosinopril kombinován s apocyninem.
Koncentrace polythiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s glykopyrroniem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aloxiprin kombinován s Estronem.
Sarilumab může zvýšit imunosupresivní aktivitu Methotrexátu.
Metabolismus fenforminu může být snížen, pokud je kombinován s methotrimeprazinem.
Streptomycin může zvyšovat hypokalcemické aktivity medetátu Technetium Tc-99m.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Trandolapril kombinuje s Terazosinem.
Koncentrace chlorpromazinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fentolamin kombinuje s dusitanem sodným.
Metabolismus amodiaquinu se může zvýšit v kombinaci s rifapentinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se cyklopentiazid kombinuje se sulpiridem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Timolol kombinován s Losartanem.
Metabolismus flunisolidu může být snížen v kombinaci s darunavirem.
Indomethacin může snížit rychlost vylučování sisomicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Nimesulid kombinuje s Ibandronátem.
Terapeutická účinnost kyseliny pikosulfurové může být snížena při použití v kombinaci s Ceftizoximem.
Metabolismus chlorfenaminu může být snížen v kombinaci s dronedaronem.
Metabolismus azelastinu může být snížen, pokud je kombinován se sulfamethoxazolem.
Sérová koncentrace verapamilu může být zvýšena, pokud je kombinován s cimetidinem.
Metabolismus Ketobemidonu může být snížen, pokud je kombinován s isradipinem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity Cinoxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Naproxen kombinován s E-6201.
Avanafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Cilazaprilu.
Indoprofen může snížit antihypertenzivní aktivitu timololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Teriflunomid kombinován s Flurandrenolidem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity miltefosinu.
Koncentrace saxagliptinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s primidonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lofexidin kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluocinolon acetonid kombinuje s donepezilem.
Koncentrace Methallenestrilu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Metabolismus alogliptinu může být snížen v kombinaci s Methotrimeprazinem.
Koncentrace lidokainu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s Betaxololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s Amiloridem.
Metabolismus aminofenazonu může být snížen, pokud je kombinován s lumefantrinem.
Budesonid může zvýšit aktivitu testosteron-propionátu zadržovat tekutinu.
Metabolismus takrolimu může být snížen v kombinaci s Olaparibem.
Trichlorethylen může zvyšovat aktivitu buprenorfinu, který tlumí centrální nervový systém (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Timolol kombinován s isosorbid dinitrátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tianeptin kombinován se Salbutamolem.
Dihydroergotamin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokáda) u Practolol.
Sérová koncentrace Sofosbuviru může být snížena, pokud je kombinován s tamoxifenem.
Koncentrace brinzolamidu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Koncentrace aktivních metabolitů přípravku Artemether v séru může být snížena, pokud je přípravek Artemether používán v kombinaci s pentobarbitalem, což vede ke ztrátě účinnosti.
Indakaterol může zvýšit hypokalemickou aktivitu hydrokortizonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Loxapin kombinuje s chlorzoxazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aceclofenac kombinován s Rimexolonem.
Azelastin může snížit rychlost vylučování epirubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Koncentrace ticlopidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Saxagliptin kombinován s Perindoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Secobarbital kombinován s DPDPE.
Secobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Mannitolu.
Metabolismus chlorzoxazonu může být snížen, pokud je kombinován s Fosamprenavirem.
Koncentrace Canagliflozinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Econazole kombinován s Niguldipinem.
Metabolismus Vilanterolu může být snížen při kombinaci s itrakonazolem.
Betaxolol může zvýšit hypotenzní aktivitu přípravku Selexipag.
Metabolismus mikonazolu může být zvýšen v kombinaci s pentobarbitalem.
Metabolismus Nilvadipinu může být snížen v kombinaci s Dihydroergotaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se citrát vápenatý kombinuje s ceftriaxonem.
Terapeutická účinnost Ximelagatranu může být snížena, pokud je použit v kombinaci s hydroxyprogesteron kaproátem.
Metabolismus bupropionu může být snížen v kombinaci s isradipinem.
Ofloxacin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu tetrabenazinu.
Latanoprost může zvýšit hypotenzní aktivitu telmisartanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fentanyl kombinuje se Sertindolem.
Rimexolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu bendroflumethiazidu.
PTC299 může snížit rychlost vylučování netilmicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Meloxikam může zvyšovat nefrotoxické aktivity takrolimu.
Prazosin může zvýšit hypotenzní aktivitu Macitentanu.
Metabolismus tolbutamidu může být snížen v kombinaci s Nelfinavirem.
Metabolismus banoxantronu může být snížen, pokud je kombinován s erytromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je higenamin kombinován s triamcinolonem.
Bunazosin může snižovat vazokonstrikční aktivity Synefrinu.
Linagliptin může zvýšit hypoglykemické aktivity Acetohexamidu.
Koncentrace polythiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Butylscopolamine.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Saxagliptin kombinován s Ramiprilem.
Vorinostat může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ofloxacinu.
Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s flucytosinem.
Metabolismus Moclobemidu může být snížen při kombinaci s Irbesartanem.
Metabolismus Zolpidemu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Metabolismus verapamilu může být snížen v kombinaci s letaxabanem.
Metabolismus terbinafinu může být snížen, pokud je kombinován s flukonazolem.
Koncentrace prednisolonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s telithromycinem.
Minocyklin může zvýšit antikoagulační aktivitu acenocoumarolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluocinonid kombinuje s BCG vakcínou.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu Rescinnaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je azenapin kombinován s benzokainem.
Pirlindol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Nadololu.
Levonordefrin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokáda) betaxololu.
Koncentrace famcicloviru v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dasatinibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Dihydrokodeinu s Hydroflumethiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methohexital kombinován s Tiapridem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je doxazosin kombinován s papaverinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Dihydrokodeinu s Levodopou.
Kyselina salicylová může zvýšit neuroexcitační aktivitu Trovafloxacinu.
Indapamid může zvýšit hypotenzní aktivity Macitentanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Azapropazon kombinuje se salicylamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Eprosartan kombinuje s benzydaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Bepridil kombinován s rosuvastatinem.
Koncentrace Everolimusu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s atomometinem.
Bisoprolol může zvýšit vazokonstrikční aktivity ergoloid mesylátu.
Brimonidin může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Unoprostonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Efavirenz kombinuje s vigabatrinem.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování SP1049C, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Koncentrace cyklopentiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Aclidinium.
Koncentrace simvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Salbutamolem.
Roflumilast může zvýšit imunosupresivní aktivitu dexamethasonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trandolapril kombinován s Lisofylinem.
Fluoxymesteron může zvýšit hypoglykemické aktivity rosiglitazonu.
Amcinonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu bumetanidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nitrazepam kombinován s Methocarbamolem.
Koncentrace fluokortolonu v séru může být snížena, pokud je kombinován s enzalutamidem.
Minocyklin může zvyšovat aktivitu reserpinu na látky snižující centrální nervový systém (CNS depresant).
Salicylamid může zvýšit antikoagulační aktivitu dabigatranetexilátu.Více informací