CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Sérová koncentrace Elvitegraviru může být snížena, pokud je kombinován s Magaldrate.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methylfenobarbital kombinuje s Tiapridem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Floctafenine kombinuje s Naproxenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Acepromazine kombinován s Levocabastinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fenylbutazon kombinuje s indoprofenem.
Androstenedion může zvýšit hypokalemickou aktivitu bendroflumethiazidu.
Metabolismus bisoprololu se může zvýšit, pokud se kombinuje s fosfenytoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Labetalol kombinován s Orciprenalinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je streptokináza kombinována s felodipinem.
Prasteron může zvýšit hypokalemickou aktivitu polythiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trolamin salicylát kombinován s Estronem.
Primidon může zvýšit hypotenzní aktivitu Atenololu.
Brimonidin může zvyšovat aktivitu Tasimelteonu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (snižující CNS).
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity indirubinu.
Terapeutická účinnost Gabexate může být snížena při použití v kombinaci s Medrogestonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fimasartan kombinován s Bendroflumethiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Valdecoxib kombinuje s Mometasonem.
Pindolol může zvýšit hypoglykemické aktivity glyburidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kombinován Ketobemidon s klonidinem.
Chlorothiazid může snížit rychlost vylučování kaseinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Koncentrace klozapinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyproteron acetátem.
Terapeutická účinnost tolbutamidu může být snížena při použití v kombinaci s acetátem Medroxyprogesteronu.
Ibuprofen může snížit antihypertenzivní aktivity faktoru aktivujícího krevní destičky.
Terapeutická účinnost Alprostadilu může být snížena při použití v kombinaci s Rofecoxibem.
Koncentrace Finasteridu v séru může být snížena, pokud je kombinován se mitotanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Remifentanil kombinován s Carisoprodolem.
Enalapril může zvýšit hypotenzní aktivitu hexamethonia.
Ambenonium může zvýšit bradykardické aktivity penbutololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Methylprednisolonu s Minaprinem.
Fluorometholon může zvýšit hypokalemickou aktivitu bendroflumethiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trimethaphan kombinován s Ethylmorfinem.
Metabolismus Praziquantelu může být snížen, pokud je kombinován s klotrimazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je dextropropoxyfen kombinován se zonisamidem.
Metabolismus Estronu může být snížen, pokud je kombinován s flukonazolem.
Koncentrace enzalutamidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Sérová koncentrace rosuvastatinu může být zvýšena, pokud je kombinován s etorikoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je apomorfin kombinován s Cilazaprilem.
Terapeutická účinnost sulodexidu může být snížena při použití v kombinaci s drospirenonem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity Genisteinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Nitrazepam kombinuje s Efavirenzem.
Mirodenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu brimonidinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Ketorolac kombinován s indometacinem.
Yohimbine může snižovat antihypertenzivní aktivity Quinaprilu.
Amlodipin může zvýšit hypotenzní aktivitu Nitroprussidu.
Metabolismus flunisolidu může být snížen, pokud je kombinován s Crizotinibem.
Dihydroergotamin může zvýšit hypertenzní aktivitu Isoprenalinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Opia s Carisoprodolem.
Protriptylin může zvyšovat QTc prodlužující aktivity Artemetheru.
Metabolismus Methoxsalenu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Terapeutická účinnost ketobemidonu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s přípravkem Felbinac.
Metabolismus pseudoefedrinu může být snížen v kombinaci s chinidinem.
Terapeutická účinnost Insulin Aspartu může být snížena při použití v kombinaci s Nelfinavirem.
Metabolismus Odanacatibu může být snížen při kombinaci s rosiglitazonem.
Prazosin může zvýšit hypotenzní aktivitu xylometazolinu.
Labetalol může zvýšit hypotenzní aktivitu tolazolinu.
Betaxolol může zvýšit bradykardické aktivity pasireotidu.
Terapeutická účinnost Metolazonu může být snížena při použití v kombinaci s Droxicamem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Modafinilem.
Sérová koncentrace indapamidu může být zvýšena, pokud je kombinován s Atracurium besylátem.
Koncentrace sorafenibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ketokonazolem.
Terapeutická účinnost Dinoprostu může být snížena při použití v kombinaci s Ketoprofenem.
Metabolismus Ximelagatranu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
Bisoprolol může zvýšit bradykardické aktivity Beractantu.
Ergonovine může zvýšit hypertenzní aktivitu Reproterolu.
Avanafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu klonidinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se pramocain kombinuje s tolkaponem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity tolbutamidu.
Terapeutická účinnost Tafluprostu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou niflumovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je baklofen kombinován se skopolaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Adapalen kombinuje s flurandrenolidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je selegilin kombinován s fenoterolem.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu Vincaminu.
Metabolismus Ipratropiumbromidu se může zvýšit, pokud se kombinuje s rifampicinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Cilnidipinu s Bendroflumethiazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fosinopril kombinován s Bucillamine.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Trandolapril kombinuje s Cilazaprilem.
Reserpin může zvýšit hypotenzní aktivitu Esmololu.
Koncentrace ethinylestradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s alogliptinem.
Metabolismus Ambroxolu se může zvýšit v kombinaci s pentobarbitalem.
Aloxiprin může zvýšit antikoagulační aktivitu kyseliny ferulové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dyclonine kombinován s Pipamperonem.
Hexobarbital může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Methyclothiazide.
Koncentrace amitriptylinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Saxagliptinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je dexamethason kombinován s vakcínou proti viru rubeoly.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Opium kombinováno s ethylchloridem.
Koncentrace proguanilu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Koncentrace cyklopentiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s propiverinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Aliskirenem.
Fluocinolon acetonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu chlothalidonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Diclofenac kombinován s Ketoprofenem.
Metabolismus meflochinu může být snížen v kombinaci s indinavirem.
Metabolismus dapagliflozinu může být snížen, pokud je kombinován s Olaparibem.
Terapeutická účinnost glimepiridu může být snížena při použití v kombinaci s diazoxidem.
Arbutamin může zvýšit hypokalemickou aktivitu metylothiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se alfaprodin kombinuje s meclizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Clobetason kombinován s vakcínou Varicella Zoster (živá / atenuovaná).
Metabolismus Dasabuviru může být snížen, pokud je kombinován s Imatinibem.
Koncentrace rosuvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Batimastatem.
Koncentrace amoxapinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s alogliptinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kokain kombinován s ketobemidonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Higenamin kombinován s Fluocinolone Acetonide.
Balsalazid může snížit antihypertenzivní aktivitu timololu.
Terapeutická účinnost amoxicilinu může být snížena při použití v kombinaci s minocyklinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s benzydaminem.
Manidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu Talinololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se methylscopolaminbromid kombinuje s fentanylem.
Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou benzoovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methysergid kombinuje s tiokonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je kurkumin kombinován s tixokortolem.
Doxylamin může zvýšit aktivitu levocetirizinu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Amfetamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Benazeprilu.
Terapeutická účinnost dulaglutidu může být snížena při použití v kombinaci s hydrochlorothiazidem.
Meclizin může zvyšovat aktivitu paraldehydu v látce tlumící centrální nervovou soustavu (CNS depresant).
Koncentrace metylothiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Pipecuroniem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je dezocin kombinován s teobrominem.
Metabolismus Apixabanu může být snížen v kombinaci s Losartanem.
Fenoxypropazin může zvýšit hypoglykemické aktivity tolbutamidu.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s kyselinou mykofenolovou.
Terapeutická účinnost meprobamátu může být snížena při použití v kombinaci s pregabalinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trifluoperazin kombinován s Opiem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Allopregnanolone kombinuje s Levodopou.
Koncentrace amrubicinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s azlocillinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fenoprofen kombinuje s tixokortolem.
Metabolismus oxykodonu může být snížen v kombinaci s isoniazidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methoxyfluran kombinuje s benzokainem.
Pargyline může zvýšit hypoglykemické aktivity Sunitinibu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cilazapril kombinován s Ibuprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methaqualone kombinuje s Topiramátem.
Irbesartan může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Duloxetinu.



Více informací