CINNABARIS BOIRON - Interakce, účinky


 
Metabolismus Ethylmorfinu může být snížen, pokud je kombinován s Manidipinem.
Kyselina niflumová může snižovat antihypertenzivní aktivity Esmololu.
Koncentrace busulfanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou benzoovou.
Metabolismus dasabuviru může být snížen, pokud je kombinován s citalopramem.
Terapeutická účinnost sulprostonu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou salicylovou.
Bevantolol může zvýšit hypoglykemické aktivity Glisoxepidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Methylprednisolonu s Trovafloxacinem.
Ekvilin může zvýšit hypokalemickou aktivitu Metolazonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxykodon kombinován s eplerenonem.
Metabolismus Piroxicamu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus dapagliflozinu může být snížen, pokud je kombinován s kapecitabinem.
Sérová koncentrace Abemaciclibu může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Terapeutická účinnost Norelgestrominu může být snížena při použití v kombinaci s Amobarbitalem.
Fenoxybenzamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Zofenoprilu.
Koncentrace gentaminu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Sulbactamem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se flupentixol kombinuje s tetracainem.
Metabolismus Dextromethorfanu může být snížen, pokud je kombinován s felodipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina salicylová kombinuje s estronem.
Clobetasol propionát může zvýšit aktivitu Methyltestosteronu zadržovat tekutinu.
Polythiazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Indenololu.
Terapeutická účinnost Iobenguanu může být snížena při použití v kombinaci s klonidinem.
Sérová koncentrace Dienestrolu může být snížena, pokud je kombinován s Darunavirem.
Metabolismus Mibefradilu může být snížen, pokud je kombinován s ketokonazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Olopatadin kombinován s Estronem.
Metabolismus rosiglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s cyklosporinem.
Terapeutická účinnost chlorfenoxaminu může být snížena při použití v kombinaci s meflochinem.
Terapeutická účinnost hydrochlorothiazidu může být snížena při použití v kombinaci s fenobfenem.
Chlorfenolamin může zvýšit anticholinergní aktivitu glykopyrronia.
Metabolismus acenocoumarolu může být snížen při kombinaci s Irbesartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s isosorbidmononitrátem.
Bosentan může zvýšit hypotenzivní aktivity Moexiprilu.
Amfetamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Fosinoprilu.
Terapeutická účinnost Miglustatu může být snížena při použití v kombinaci s medroxyprogesteronacetátem.
Pargyline může zvýšit anticholinergní aktivitu pizotifenu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quetiapin kombinován s Amobarbitalem.
Minaprin může zvýšit bradykardické aktivity Bisoprololu.
Koncentrace trichlormethiazidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s hyoscyaminem.
Metabolismus methaqualonu může být snížen, pokud je kombinován s verapamilem.
Timolol může zvýšit hypotenzní aktivitu trichlormethiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je bupivakain kombinován s chlormezanonem.
Vápník karbaspirinu může snížit antihypertenzivní aktivitu fosinoprilu.
Terapeutická účinnost Argatrobanu může být snížena při použití v kombinaci s Dienogestem.
Sérová koncentrace simvastatinu může být snížena, pokud je kombinován s enzalutamidem.
Koncentrace Everolimusu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ergotaminem.
Metabolismus levotyroxinu může být snížen, pokud je kombinován s clemastinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Moexipril kombinován s Masoprocolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Naproxen kombinován s kortizonacetátem.
Valdecoxib může snižovat diuretickou aktivitu bumetanidu.
Koncentrace methotrexátu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s trolamin salicylátem.
Terapeutická účinnost Quinethazonu může být snížena při použití v kombinaci se Sulindacem.
Koncentrace framycetinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s ampicilinem.
Sérová koncentrace fluprednidenu může být zvýšena, pokud je kombinován s chlorotrianisenem.
Metabolismus mikonazolu může být snížen v kombinaci s přípravkem Telaprevir.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dihydroergotamin kombinován s fenolzinem.
Pindolol může zvýšit bradykardické aktivity Beractantu.
Harmalin může zvýšit hypotenzní aktivitu Atenololu.
Terapeutická účinnost Insulin Pork může být snížena při použití v kombinaci s Nilotinibem.
Koncentrace rosuvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s doxorubicinem.
Sertralin může zvýšit hyponatremické aktivity Indapamidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lisinopril kombinován s Hydralazinem.
Amitriptylin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu azithromycinu.
Difluokortolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu polythiazidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Cilnidipinu s Tolazolinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina benzoová kombinována s lerkanidipinem.
Metabolismus klindamycinu může být snížen, pokud je kombinován se ziprasidonem.
Terapeutická účinnost hyaluronidázy může být snížena při použití v kombinaci s Betamethasonem.
Hydracarbazine může zvýšit hypotenzní aktivitu Olmesartanu.
Aloxiprin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Human.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Dexketoprofen kombinuje se Zidovudinem.
Indakaterol může zvýšit hypokalemickou aktivitu Equileninu.
Digoxin může snižovat kardiotoxické aktivity hydroxyprogesteron kaproátu.
Salbutamol může zvýšit hypokalemickou aktivitu cyklopentiazidu.
Amfetamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Valsartanu.
Metabolismus terbinafinu může být snížen v kombinaci s azithromycinem.
Faktor aktivující destičky může zvýšit ortostatické hypotenzní aktivity tamsulosinu.
Naproxen může zvýšit hyperkalemické aktivity drospirenonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se salicylamid kombinuje s Rimexolonem.
Trimazosin může zvýšit hypotenzní aktivitu cyklotiazidu.
Koncentrace Tolvaptanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Parekoxib může snižovat antihypertenzivní aktivitu Aliskirenu.
Koncentrace simvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dimethylsulfoxidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Pramocaine kombinován s Efavirenzem.
Dihydroergotamin může zvýšit hypertenzní aktivitu Nylidrinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Etanercept kombinuje s Tenofovir-disoproxilem.
Ketorolac může snižovat diuretické aktivity Torasemidu.
Koncentrace tinidazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Stiripentolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aclidinium kombinován s Tapentadolem.
Metabolismus lapatinibu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Terapeutická účinnost akarbózy může být snížena při použití v kombinaci s niacinem.
Metabolismus benzylalkoholu může být snížen v kombinaci s verapamilem.
Terapeutická účinnost polythiazidu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je chinidin kombinován s dihydroetorfinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Azapropazon kombinován s Betamethasonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je diklofenak kombinován s nimesulidem.
Metabolismus mesoridazinu lze snížit v kombinaci s kokainem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Oxprenolol kombinován s artikainem.
Terapeutická účinnost chinidinu může být snížena při použití v kombinaci s distigminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolazolin kombinován s Amiloridem.
Higenamin může snížit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Budesonid kombinuje s vakcínou proti žluté zimnici.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Nimodipin kombinuje s dapagliflozinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je ibuprofen kombinován s lisofylinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dapsone kombinován s nitroglycerinem.
Koncentrace amodiaquinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Liotrixem.
Koncentrace Fluvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s hydrokortizonem.
Indakaterol může zvýšit Qtc prodlužující aktivitu klozapinu.
Koncentrace ledipasviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Estronem.
Terapeutická účinnost Pivmecillinamu může být snížena při použití v kombinaci s chlortetracyklinem.
Bromperidol může zvyšovat aktivitu buprenorfinu působícího na látky snižující centrální nervovou soustavu (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je PTC299 kombinován s Bufexamacem.
Duloxetin může zvýšit tachykardické aktivity fenylpropanolaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Minoxidil kombinován s Bisoprololem.
Amobarbital může zvýšit hypotenzivní aktivity Nebivololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Hyoscyamin kombinován s Pipecuroniem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Piroxicam kombinován s antipyrinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tranilast kombinován s Methylprednisolonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je dexbromfeniramin kombinován s escitalopramem.
Metabolismus fenofibrátu může být zvýšen v kombinaci s fenobarbitalem.
Koncentrace flubendazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s amodiaquinem.
Sérová koncentrace Etravirinu může být snížena, pokud je kombinován se Zofenoprilem.
Koncentrace benzylpenicilloylpolylysinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s probenecidem.
Metabolismus Ixazomibu může být snížen, pokud je kombinován s Dihydroergotaminem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Fosinoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je indomethacin kombinován s flutikason furoátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Sevofluran kombinuje s dapagliflozinem.
Levodopa může zvýšit aktivitu methotrimeprazinu na látky tlumící centrální nervový systém (snižující CNS).
Sérová koncentrace Bupropionu může být snížena, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen v kombinaci s nikardipinem.
Metabolismus rosiglitazonu může být snížen v kombinaci s krisaborolem.
Dronabinol může zvýšit tachykardické aktivity Synefrinu.Více informací