CINNARIZINE EG - Interakce, účinky


 
Metabolismus Cinnarizinu se může zvýšit, pokud se kombinuje se Secobarbitalem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tiokonazol kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Crisaborolem.
Metabolismus cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s terbinafinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je posakonazol kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován se solithromycinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ciclopirox kombinuje s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Myxothiazol kombinován s Cinnarizinem.
Koncentrace fenytoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je mikonazol kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s imipraminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cinnarizin kombinován se simvastatinem.
Tamsulosin může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s fluoxetinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je glyfosát kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolnaftate kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
Terazosin může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s citalopramem.
Hydroxyamfetamin může snížit sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu se může zvýšit, pokud se kombinuje s Thiamylalem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ceritinibem.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Tipranavirem.
Ritobegron může snížit sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Terapeutická účinnost klopidogrelu může být snížena při použití v kombinaci s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s difenhydraminem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s omeprazolem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Mexiletinem.
MMDA může snížit sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Efavirenzem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Panobinostatem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rifaximinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Zucapsaicinem.
Bucindolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina salicylhydroxamová kombinována s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candicidin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Lopinavirem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Ropinirolem.
Indoramin může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Deferasiroxem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s thioridazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je mikafungin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s haloperidolem.
Bunazosin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cinnarizin kombinován s oxidem hořečnatým.
3,4-Methylendioxyamfetamin může snížit sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s cinakalcetem.
Terapeutická účinnost Cinnarizinu může být snížena při použití v kombinaci s citrátem vápenatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nikkomycin Z kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Losartanem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quazepamem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Valsartanem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s ticlopidinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s atomometinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Griseofulvin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se Sildenafilem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se Sertralinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Efinaconazole kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Eliglustatem.
Metabolismus Cinnarizinu se může zvýšit v kombinaci s Rifapentinem.
Terapeutická účinnost hyaluronidázy může být snížena při použití v kombinaci s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je ketokonazol kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nitroxolin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Betaxololem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Tenofovir-disoproxilem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s ranolazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je cyklosporin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem.
Terapeutická účinnost Cinnarizinu může být snížena při použití v kombinaci s chloridem vápenatým.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Josamycinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s floxuridinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Terconazole kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxikonazol kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s chlorpromazinem.
Koncentrace Cinnarizinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rifabutinem.
Metabolismus cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s dronedaronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cinnarizin kombinován s Pitavastatinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s Clobazamem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sulconazole kombinován s Cinnarizinem.
Lisdexamfetamin může snižovat sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Midostaurinem.
Cinnarizin může zvýšit hypotenzivní aktivitu Nitroprussidu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen při kombinaci s přípravkem Topiroxostat.
Terapeutická účinnost Cinnarizinu může být snížena při použití v kombinaci s fosforečnanem vápenatým.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Isoniazidem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se sulfadiazinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s fluvoxaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Econazole kombinován s Cinnarizinem.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s darunavirem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s doxorubicinem.
Metabolismus Cinnarizinu se může zvýšit, pokud se kombinuje s methylfenobarbitalem.
2,5-Dimethoxy-4-ethylamfetamin může snížit sedativní aktivitu Cinnarizinu.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Lumacaftorem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se Sorafenibem.
Labetalol může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu se může zvýšit v kombinaci s Methohexitalem.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dabrafenibem.
Alfuzosin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluvastatinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen v kombinaci s přípravkem Mirabegron.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se flucytosin kombinuje s cinnarizinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s leflunomidem.
Dapoxetin může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tavaborol kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s lidokainem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je kaspofungin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s teofylinem.
Doxazosin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s nikardipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Cinnarizin kombinován s Cerivastatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trimetrexate kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se Ziprasidonem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Rolapitantem.
Koncentrace cinnarizinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s cimetidinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s trimetoprimem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován se Stiripentolem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Manidipinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Methadonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klotrimazol kombinován s cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s klozapinem.
Silodosin může zvýšit hypotenzní aktivitu Cinnarizinu.
Koncentrace fosfenytoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cinnarizinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je chloroxin kombinován s Cinnarizinem.
Metabolismus Cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s Metoprololem.
Metabolismus cinnarizinu může být snížen, pokud je kombinován s duloxetinem.
Metabolismus cinnizizinu může být snížen, pokud je kombinován s bortezomibem.Více informací