ACICLOVIR AL - Interakce


 

Interakce léku: Aciclovir al Krém


Generikum: aciclovir
Účinná látka: Aciklovir
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Balení: Tuba


Nepoužívejte přípravek Aciclovir AL krém:
 jestliže jste alergický(á) na aciclovir, valaciclovir nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použítím přípravku Aciclovir AL krém se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

 Krém na opary Aciclovir AL krém se používá pouze na opary v oblasti úst a obličeje.
Nedoporučuje se nanášet ho na sliznici dutiny ústní a oka. K léčbě herpetické infekce očí
se Aciclovir AL krém nemá používat. Nemá se rovněž používat k léčbě genitální
herpetické infekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.
 Pacienti s velmi těžkou formou opakujícího se oparu by měli vyhledat lékařskou pomoc.
 Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště
při otevřené lézi.
 Používat přípravek Aciclovir AL krém se nedoporučuje pacientům s oslabeným
imunitním systémem (např pacienti s AIDS – závažnou poruchou imunitního systému
nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoli infekce by měla být vedena
lékařem.

Opar je infekční. Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu
infekce, nedotýkejte se sami oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před
každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce.

 Nesahejte si do očí. Infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 V období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů.
 Mohli byste se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 Vyhněte se přenosu infekce z nádobí, z něhož jste pili nebo jedli.


Děti a dospívající
Přípravek Aciclovir AL krém je také určen k léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
.
Další léčivé přípravky a přípravek Aciclovir AL krém
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Dosud nebyly rozeznány žádné klinicky významné interakce.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Strana 3 (celkem 5)


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dosud nejsou známé žádné vlivy na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Aciclovir AL krém obsahuje cetylalkohol a propylenglykol
Cetylalkohol může vyvolat místní podráždění kůže (tzv. kontaktní dermatitida).
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
136 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop