Léky na vysoký tlak


Výsledky hledání na výraz léky na vysoký tlak
Poslední aktualizace: 2023-03-24


Zyvoxid


Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev, • opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. Další léčivé přípravky a přípravek ZyvoxidExistuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí používat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval( Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Lékař se přesto může rozhodnout podávat Vám přípravek .....

Tagy: Zyvoxid, léky na vysoký tlak

Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; tyto léčivé .....

Tagy: Zypsilan, léky na vysoký tlak

Zykalor


Užívání přípravku ZYKALOR s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku ZYKALOR nebo ostatních léků. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte: • léky na úpravu srdečního rytmu ( ketokonazol, itrakonazol) • určité léky k léčbě infekce HIV ( indinavir, ritonavir) • protikřečové léky používané k léčbě epilepsie ( karbamazepin, fenytoin, fenobarbital) • některá antibiotika používaná k léčbě tuberkulózy (rifabutin, rifampicin) Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků nebo snižovat účinek aripiprazolu; pokud máte při souběžném užívání těchto léků s přípravkem ZYKALOR jakékoliv neobvyklé příznaky, měl( tramadol a pethidin) používaná k úlevě od bolesti • triptany (jako je sumatriptan a zolmitripitan) používané k léčbě migrény Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků; pokud máte při souběžném užívání těchto léků s přípravkem ZYKALOR jakékoliv neobvyklé příznaky, měl( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek .....

Tagy: Zykalor, léky na vysoký tlak

Zulfija


Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během týdne, kdy se tablety neužívají .. ..Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Zulfja v krvi a mohou způsobit jeho nižší antikoncepční účinek nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří: .. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. velmi vysoký krevní tlak; .. pokud máte vysoký krevní tlak;...

Tagy: Zulfija, léky na vysoký tlak

Zomikos


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zomikos, léky na vysoký tlak

Zomig


Ergotaminové alkaloidy jako je dihydroergotamin a methysergid nebo jiné léky ze skupiny triptanů, jako je sumatriptan a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže) užíváte některé léky k léčbě deprese ( Jestliže se přípravek ZOMIG užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Zvláště je důležité, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených léků: Léky k léčbě migrény- Pokud užíváte jiné triptany ( Pokud užíváte léky s obsahem ergotaminu nebo jiné léky námelového typu ( Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOMIG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. máte vysoký krevní tlak. Vaše riziko je vyšší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, cukrovku (...

Tagy: Zomig, léky na vysoký tlak

Zomacton


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté nežádoucí účinky (nežádoucí účinek se vyskytuje častěji než u 1 z 10 pacientů) .. ..Pouze dospělí: .. .. .. .. otok v důsledku zadržování tekutin, zejména rukou a nohou (edém) .. .. .. mírné zvýšení krevního cukru (hyperglykemie) .. .. .. bolest kloubů (artralgie) .. .. .. bolest svalů (myalgie) .. .. .. bolest hlavy .. .. .. necitlivost, mravenčení nebo pálení kůže (parestézie) .. .. .. .. .. ..Časté nežádoucí účinky (méně často než u 1 z 10, ale častěji než u 1 ze 100 pacientů): .. ..Děti a dospělí: .. .. .. .. hypotyreóza .. .. .. imunitní reakce na růstový hormon, která může být zjištěna při vyšetření krve (tvorba protilátek) .. .. .. zvýšení svalového napětí (hypertonie), .. .. .. .. .. ..Pouze děti: .. .. .. .. bolest hlavy .. .. .. otok v důsledku zadržování tekutin, zejména v rukou a nohou (edém, periferní edém) .. .. .. reakce v místě podání injekce .. .. .. slabost (astenie) .. .. .. porucha glukózové tolerance .. .. .. bolest kloubů (artralgie) .. .. .. bolest svalů (myalgie) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Pouze dospělí: .. .. .. .. ztuhlost/tuhost .....

Tagy: Zomacton, léky na vysoký tlak

Zolmitriptan actavis


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal/a mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo krátkodobé projevy podobné mrtvici (tranzitorní ischemická ataka neboli TIA) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry, .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně, .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmitriptan Actavis užívá .....

Tagy: Zolmitriptan actavis, léky na vysoký tlak

Zolmiles


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo krátkodobé projevy podobné cévní mozkové příhodě (tranzitorní ischemická ataka (TIA)) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmiles užívá současně s .....

Tagy: Zolmiles, léky na vysoký tlak

Zoletorv


Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoletorv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • jste v minulosti měl(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo pokud máte v mozku malé dutinky vyplněné tekutinou po předchozích cévních mozkových příhodách, • máte problémy s ledvinami, • máte málo aktivní štítnou žlázu (hypothyreózu), • jste měl(a) opakovanou nebo nevysvětlitelnou bolest svalů, máte v osobní nebo rodinné anamnéze svalové problémy, • jste v minulosti měl(a) svalové problémy během léčby jinými léky snižujícími hladinu lipidů ( Kombinovanému užívání přípravku Zoletorv a fibrátů (léky na snížení cholesterolu) Existují některé léky, které mohou změnit účinky přípravku Zoletorv nebo jejichž účinky mohou být přípravkem Zoletorv změněny ( Tento typ interakce může vést k tomu, že jeden nebo oba léky budou méně účinné. Případně to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně důležitého stavu poškozujícího svaly známého jako „rabdomyolýza” popsaného v bodě 4: • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci), • .....

Tagy: Zoletorv, léky na vysoký tlak

Přečtěte si o tématu Léky Na Vysoký Tlak. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na vysoký tlak, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Vysoký Tlak. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Vysoký Tlak.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: