Aciclovir al - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Aciclovir al Krém (SPC)


Generikum: aciclovir
Účinná látka: aciclovir
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Balení: Tuba

Aciclovir al Dávkování

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem. Při opakovaných projevech onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích. Trpíte-li opary opakovaně,...více

Aciclovir al Vedlejší a nežádoucí účinky

Strana 4 (celkem 5) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pro hodnocení nežádoucích účinků byly použity následující četnosti výskytu: Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):  Přechodné pálivé nebo bodavé pocity po nanesení krému  Vysušení nebo olupování kůže, léčené krémem  Svědění...více

Aciclovir al Interakce

Nepoužívejte přípravek Aciclovir AL krém:  jestliže jste alergický(á) na aciclovir, valaciclovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatřeníPřed použítím přípravku Aciclovir AL krém se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  Krém na opary Aciclovir AL krém se používá pouze na opary v oblasti úst a obličeje. Nedoporučuje se nanášet...více

Zobrazit celý příbalový leták

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
439 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
126 Kč

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7