Stacil


Výsledky hledání na výraz stacil
Poslední aktualizace: 2022-09-28


Hydrocortison 10 mg jenapharm


Neužívejte Hydrocortison 10 mg JENAPHARM - jestliže jste alergický( na hydrokortison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Hydrocortison 10 mg JENAPHARM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud při léčbě přípravkem Hydrocortison 10 mg JENAPHARM dojde k mimořádné tělesné zátěži, jako jsou horečnatá onemocnění, úrazy nebo operace, je třeba o probíhající léčbě okamžitě informovat ošetřujícího lékaře nebo například lékaře záchranné služby ( viz bod 3. Jak se Hydrocortison 10 mg JENAPHARM užívá“) Zvýšenou pozornost lékaře při léčbě hydrokortisonem vyžadují vředová onemocnění žaludku či střev, těžká osteoporóza ( dnutí kostí) psychóza (duševní choroba) vyvolaná podáváním kortikoidů, závažné zvýšení krevního tlaku a srdeční nedostatečnost. Zejména v úvodní fázi léčby přípravkem Hydrocortison 10 mg JENAPHARM by se měly provádět pravidelné kontroly očním lékařem u pacientů s glaukomem ( zeleným zákalem) otevřeného úhlu i uzavřeného úhlu ( kongestivním i prostým) U diabetiků je třeba brát ohled na případnou zvýšenou potřebu inzulínu či perorálních antidiabetik ( léky na cukrovku užívané .....

Tagy: Hydrocortison 10 mg, mg jenapharm, stacil

Glucophage xr


Neužívejte Glucophage XR • Pokud jste alergický( přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( viz „Co obsahuje Glucophage XR v bodě 6) Pokud máte problémy s játry. Pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin. Pokud máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií ( vysoká hladina glukózy v krvi) pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, laktátovou acidózou ( viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je onemocnění, při kterém se látky označované „keto látky“ hromadí v krvi a které může vést k diabetickému prekomatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný zápach dechu. Pokud jste ztratil( a) příliš mnoho tělních tekutin ( dehydratace), například při dlouhodobém nebo těžkém průjmu, nebo pokud jste zvracel( a) několikrát po sobě. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy ( viz „Upozornění a opatření“) Pokud máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko .....

Tagy: Glucophage xr, stacil

Brinzolamid apotex


Nepoužívejte Brinzolamid Apotex • jestliže máte vážné potíže s ledvinami. jestliže jste alergický( na brinzolamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na léky, které se nazývají sulfonamidy. Jsou to například léky k léčbě cukrovky a infekcí, dále diuretika ( tablety na odvodnění) Brinzolamid Apotex může vyvolat stejnou alergii. jestliže máte nadměrně kyselou krev ( onemocnění zvané hyperchloremická acidóza) Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Brinzolamid Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • pokud máte potíže s ledvinami nebo játry. pokud máte pocit suchých očí nebo problémy s rohovkou. pokud užíváte jiné sulfonamidy. Děti a dospívajícíBrinzolamid Apotex nemají používat kojenci, děti a dospívající mladší 18 let, pokud lékař nedoporučí jinak. Další léčivé přípravky a Brinzolamid Apotex Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Používáte-li ještě jiný inhibitor karboanhydrázy ( acetazolamid nebo dorzolamid, viz bod 1. Co je Brinzolamid Apotex a k čemu se .....

Tagy: Brinzolamid apotex, stacil

Přečtěte si o tématu Stacil. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma stacil, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Stacil. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Stacil.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 42 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: