BISTON - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (vzácné)
Agrese (vzácné)
Agranulocytóza (velmi vzácné)
Albuminurie (velmi vzácné)
Alopecie (vzácné)
Amblyopie (časté)
Amnézie (časté)
Anafylaxe (velmi vzácné)
Anémie (velmi vzácné)
Aplastická anémie (velmi vzácné)
Hemolytická anémie (velmi vzácné)
Makrocytická anémie (velmi vzácné)
Megaloblastický (velmi vzácné)
Angioedém (velmi vzácné)
Anorexie (vzácné)
Úzkost (časté)
Arytmie (velmi vzácné)
Artralgie (vzácné)
Asténie (časté)
Ataxie (velmi časté)
AV blok (velmi vzácné)
Bolesti zad (časté)
Bipolární porucha (časté)
Bolest na hrudi (časté)
Zmatek (časté)
Zánět spojivek (velmi vzácné)
Zácpa (časté)
Mentální deprese (časté)
Exfoliativní dermatitida (méně časté)
Alergická dermatitida (velmi časté)
Průjem (časté)
Diplopie (časté)
Závrať (velmi časté)
Ospalost (velmi časté)
Dysartrie (vzácné)
Dysgeusia - zkreslení chuti (velmi vzácné)
Dyspepsie (časté)
Dušnost (velmi vzácné)
Otok (časté)
Embolie (velmi vzácné)
Endokrinní poruchy (velmi vzácné)
Indukce enzymu (velmi časté)
Eozinofilie (časté)
Lyell (velmi vzácné)
Erythema multiforme (velmi vzácné)
Erythema nodosum (velmi vzácné)
Vyrážka (velmi časté)
Únava (velmi časté)
Horečka (vzácné)
Nedostatek kyseliny listové (vzácné)
Glossodynia (vzácné)
Glossitis (velmi vzácné)
Gynekomastie (velmi vzácné)
Halucinace (vzácné)
Bolest hlavy (velmi časté)
Srdeční selhání (velmi vzácné)
Městnavé srdeční selhání (velmi vzácné)
Hematuria (velmi vzácné)
Hepatitida (vzácné)
Hepatosplenomegalie (vzácné)
Hirsutismus (velmi vzácné)
Hyperhidróza (velmi vzácné)
Alergické reakce (vzácné)
Hypertenze (časté)
Hyponatrémie (časté)
Hypotenze (vzácné)
Mužská neplodnost (vzácné)
žloutenka (vzácné)
Letargie (časté)
Leukocytóza (vzácné)
Leukopenie (vzácné)
Lupusův syndrom (vzácné)
Lymfom (vzácné)
Aseptická meningitida (velmi vzácné)
Křeče (vzácné)
Myoklonus (velmi vzácné)
Nevolnost (časté)
Intersticiální nefritida (velmi vzácné)
Poruchy nervového systému (časté)
Neuritida (vzácné)
Neurodermatitida (velmi vzácné)
Neuroleptický maligní (velmi vzácné)
Nystagmus (méně časté)
Oliguria (velmi vzácné)
Osteomalacie (velmi vzácné)
Osteoporóza (velmi vzácné)
Bolest (velmi časté)
Pankreatitida (velmi vzácné)
Pancytopenie (velmi vzácné)
Parestézie (časté)
Zápal plic (velmi vzácné)
Svědění (časté)
Psychóza (velmi vzácné)
Plicní embolie (velmi vzácné)
Purpura (velmi vzácné)
Hyperacusis (velmi vzácné)
čistá aplázie červených krvinek (velmi vzácné)
Selhání ledvin (velmi vzácné)
Záchvat (časté)
Šokovat (velmi vzácné)
Pigmentace kůže (vzácné)
Křeč (velmi vzácné)
Porucha řeči (časté)
Stevensův Johnsonův syndrom (velmi vzácné)
Stomatitida (velmi vzácné)
Otok (časté)
Synkopa (velmi vzácné)
Trombocytopenie (časté)
Tromboembolické onemocnění (velmi vzácné)
Tromboflebitida (velmi vzácné)
Tinitus (velmi vzácné)
Tremor (časté)
Tubulointersticiální nefritidy (velmi vzácné)
Erytém (velmi vzácné)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení (velmi vzácné)
Kopřivka (velmi časté)
Vaskulitidu (vzácné)
Závrať (časté)
Zvracení (velmi časté)
Intoxikace vodou (časté)
Přibývání na váze (časté)
Suchá ústa (časté)
Zadržování moči (velmi vzácné)
Choreoathetóza (vzácné)
Selhání jater (velmi vzácné)
Agitovanost (vzácné)
Cholestatická hepatitida (vzácné)
BUN se zvýšil (velmi vzácné)
Gamma GT se zvýšila (velmi časté)
Abnormální testy jaterních funkcí (vzácné)
Svalová slabost (vzácné)
Zvýšená alkalická fosfatáza (časté)
Orální obličejová dyskineze (vzácné)
Akutní přerušovaná porfyrie (velmi vzácné)
Porphyria cutanea tarda (velmi vzácné)
Fotosenzitivní reakce (velmi vzácné)
Retikulocytóza (velmi vzácné)
Lymfomikulární reakce (vzácné)
Myalgie (vzácné)
Škubání svalů (časté)
Snížená chuť k jídlu (vzácné)
Asterixis (méně časté)
Abnormální myšlení (časté)
Chvění (časté)
Nezměněný (vzácné)
Zvýšený nitrooční tlak (velmi vzácné)
Granulomatózní hepatitida (velmi vzácné)
Galaktorea (velmi vzácné)
Impotence (velmi vzácné)
Azotémie (velmi vzácné)
Poruchy sluchu (velmi vzácné)
Abnormality srdečního vedení (vzácné)
Zachování tekutin (časté)
Rozmazané vidění (časté)
Fotosenzitivita (velmi vzácné)
Abnormální nedobrovolné hnutí (méně časté)
Nestabilita (časté)
Bradykardie (velmi vzácné)
Zvýšené transaminázy (méně časté)
Abnormální testy funkce štítné žlázy (velmi vzácné)
Lymfadenopatie (vzácné)
Porucha pigmentace (velmi vzácné)
Sexuální dysfunkce (velmi vzácné)
Zvýšení cholesterolu v krvi (velmi vzácné)
Pocení zvýšené (vzácné)
Zvýšená alkalická fosfatáza v krvi (časté)
Zvýšení triglyceridů v krvi (velmi vzácné)
Trombocytopenická purpura (velmi vzácné)
Mnohomluvnost (vzácné)
Hypoakuze (velmi vzácné)
Opacity objektivu (velmi vzácné)
Renální nedostatečnost (velmi vzácné)
Ischemická choroba srdeční (velmi vzácné)
Ztráta chuti k jídlu (vzácné)
Spavost (velmi časté)


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
549 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop