Zypsilan - Παρενέργειες


 
Τα στοιχεία φαρμάκων δεν είναι διαθέσιμα στην επιλεγμένη γλώσσα, εμφανίζεται το αρχικό κείμενο

Παρενέργειες του φαρμάκου: Zypsilan Capsule, hard


Γενικός: ziprasidone
Δραστική ουσία: ziprasidone hydrogen sulfate dihydrate
Ομάδα ATC: N05AE04 - ziprasidone
Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: 20MG, 40MG, 60MG, 80MG
Συσκευασία: Blister
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je přechodná. Často může být obtížné odlišit příznaky Vaší nemoci od
nežádoucích účinků.

PŘESTAŇTE užívat přípravek Zypsilan a ihned kontaktujte svého lékaře, zaznamenáte-li
některý z následujících závažných nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
• Mimovolní/neobvyklé pohyby, nejčastěji obličeje nebo jazyka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
• Rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus a závrať při vstávání, které mohou být projevem
poruchy srdce. Může se jednat o příznaky tzv. posturální hypotenze.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):
• Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, porucha polykání nebo potíže s dýcháním, kopřivka. Výše
uvedené jsou příznaky závažné alergické reakce nazývané angioedém.
• Horečka, zrychlený dech, pocení, svalová ztuhlost, třes, obtížné polykání a snížené vědomí.
Výše uvedené jsou příznaky neuroleptického maligního syndromu.
• Kožní reakce, zvláště vyrážka, horečka a otok mízních uzlin, což mohou být příznaky
onemocnění nazývaného „léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky“ (DRESS). Tyto
reakce mohou být potenciálně život ohrožující.
• Zmatenost, pohybový neklid (agitovanost), horečka, pocení, nedostatek koordinace svalů,
svalové záškuby. Výše uvedené jsou příznaky tzv. serotoninového syndromu.

• Rychlý, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby, které mohou být projevem život ohrožujícího
stavu nazývaného torsade de pointes.
• Přetrvávající neobvyklá a bolestivá erekce penisu.

Můžete zaznamenat níže uvedené nežádoucí účinky. Jsou obecně mírné až střední závažnosti
a v průběhu léčby mohou odeznít. Jsou-li však nežádoucí účinky závažné nebo přetrvávají,
kontaktujte svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):
• Potíže se spánkem
• Ospalost nebo nadměrná denní ospalost
• Bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
• Rýma
• Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení nebo úzkost
• Neklid
• Porucha hybnosti zahrnující neobvyklé/nedobrovolné pohyby, svalová ztuhlost, pomalé pohyby
• Závrať
• Útlum
• Rozmazané vidění nebo porucha vidění
• Vysoký krevní tlak
• Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená tvorba slin
• Vyrážka
• Sexuální problémy u mužů
• Horečka
• Bolest
• Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti
• Vyčerpání
• Celkový pocit nemoci

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
• Vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi
• Zvýšená chuť k jídlu
• Záchvat paniky
• Nervozita nebo deprese
• Snížení pohlavní touhy
• Ztráta vědomí
• Nekontrolovatelné pohyby/mimovolní pohyby
• Neklidné nohy
• Stažení hrdla, noční můry
• Epileptické záchvaty, mimovolní pohyby očí do fixní pozice, nemotornost, poruchy řeči,
snížená citlivost, pocit brnění, snížená schopnost koncentrace, slintání
• Bušení srdce, dušnost
• Přecitlivělost na světlo, suché oko, zvonění v uších, bolest ucha
• Bolest hrdla, plynatost, nepříjemný pocit v břiše
• Svědivá kožní vyrážka, akné
• Svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby
• Žízeň, nepříjemný pocit na hrudi, abnormální chůze
• Pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu projevující se pálením žáhy, bolest břicha
• Vypadávání vlasů
• Neobvyklá poloha hlavy
• Únik moči, bolestivé nebo obtížné močení
• Abnormální tvorba mléka

• Zvětšení prsů u mužů
• Vynechání menstruace
• Neobvyklé výsledky krevních testů nebo testu funkce srdce
• Neobvyklé výsledky funkčních jaterních testů
• Závrať
• Celková slabost a únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):
• Pokles hladiny vápníku v krvi
• Zpomalené myšlení, nedostatek emocí
• Pokles obličejových svalů
• Ochrnutí
• Částečná nebo úplná ztráta zraku jednoho oka, svědění očí
• Porucha řeči, škytavka
• Řídká stolice
• Podráždění kůže
• Neschopnost otevřít ústa
• Potíže s vyprázdněním močového měchýře
• Příznaky z vysazení léku u novorozenců
• Snížený orgasmus
• Pocit horka
• Snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (ve výsledcích krevních testů)
• Lupénka (vyvýšené a zanícené červené skvrny na kůži potažené bílými šupinkami)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
• U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet
úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
• Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi
a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Επιλογή των προϊόντων στην προσφορά μας από το φαρμακείο μας
  Ειδική προσφορά
-92%
Σε απόθεμα | Ναυτιλία από 79 CZK
99 CZK
  Ειδική προσφορά
-91%
Σε απόθεμα | Ναυτιλία από 79 CZK
255 CZK
  Ειδική προσφορά
-87%
  Ειδική προσφορά
-86%
  Ειδική προσφορά
-84%
Σε απόθεμα | Ναυτιλία από 79 CZK
43 CZK
  Ειδική προσφορά
-83%
Σε απόθεμα | Ναυτιλία από 79 CZK
7 CZK
  Ειδική προσφορά
-83%
Σε απόθεμα | Ναυτιλία από 79 CZK
45 CZK
  Ειδική προσφορά
-82%

COVID-19: Τσεχία

Τα τελευταία δεδομένα αλλάζουν πριν από 6 λεπτά
937,617
Σύνολο περιπτώσεων
15,369 (1.6%)
Συνολικοί θάνατοι
814,903 (86.9%)
Σύνολο θεραπεύεται
1,046
Σοβαρή κατάσταση

Τελευταία αναζήτηση στο φαρμακείο

Σχετικά με το έργο

Ένα ελεύθερα διαθέσιμο μη εμπορικό έργο για το σκοπό των συγκρίσεων λαϊκών φαρμάκων στο επίπεδο των αλληλεπιδράσεων, των παρενεργειών καθώς και των τιμών των φαρμάκων και των εναλλακτικών τους

Περισσότερες πληροφορίες

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: