Sanval


Résultats de recherche pour Sanval
Dernière mise à jour: 2022-11-28


Sanval


Neužívejte přípravek Sanval- jestliže jste alergický( Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sanval je zapotřebí Jestliže máte závažné problémy s dýcháním, protože hypnotika mohou tlumit aktivitu dechového centra a Vaše dýchací problémy se mohou zhoršit. aby lékař snížil dávku přípravku Sanval.  Jestliže trpíte depresí, bude Vás lékař častěji kontrolovat. Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“) Den po užití přípravku Sanval může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:  přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost  užijete vyšší než doporučenou dávku  užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky. Další léčivé přípravky a přípravek SanvalPři užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko .....

Mots clés: Sanval, Sanval

Lisez à propos de Sanval. Pour faciliter la recherche de sujet: Sanval, Nous avons préparé une liste de liens pour les termes de recherche: Sanval. Vous pouvez trouver une comparaison des interactions, des descriptions de médicaments et d'autres articles sur le sujet: Sanval.

COVID-19: USA

Dernière modification des données il y a 15 minutes
96,581,002
Nombre Total De Cas
1,072,673 (1.1%)
Nombre Total De Décès
92,288,003 (95.6%)
Total Guéri
3,911
Condition Sérieuse

Dernière recherche dans la pharmacie

A propos du projet

Un projet non commercial librement disponible aux fins de comparaisons de médicaments laïques au niveau des interactions, des effets secondaires ainsi que des prix des médicaments et de leurs alternatives

Plus d'informations

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: