Argofan


の検索結果 Argofan
最後の更新: 2022-09-27


Argofan 75 sr


Neužívejte přípravek Argofan SR• jestliže jste alergický( Užívání ireversibilních IMAO s přípravkem Argofan SR může vyvolat závažné, nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO ( viz bod „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. které při současném užívání s přípravkem Argofan SR mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“) Přípravek Argofan SR může v průběhu prvních několika týdnů léčby vyvolat pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě. Diabetes (cukrovka)Vlivem přípravku Argofan SR se může změnit hladina cukru ve Vaší krvi. Bude tedy možná potřeba upravit dávkování Vašich léků na cukrovku Děti a dospívající Přípravek .....

タグ: Argofan 75 sr, Argofan

Argofan 150 sr


Neužívejte přípravek Argofan SR• jestliže jste alergický( Užívání ireversibilních IMAO s přípravkem Argofan SR může vyvolat závažné, nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO ( viz bod „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. které při současném užívání s přípravkem Argofan SR mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“) Přípravek Argofan SR může v průběhu prvních několika týdnů léčby vyvolat pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě. Diabetes (cukrovka)Vlivem přípravku Argofan SR se může změnit hladina cukru ve Vaší krvi. Bude tedy možná potřeba upravit dávkování Vašich léků na cukrovku Děti a dospívající Přípravek .....

タグ: Argofan 150 sr, Argofan

読む Argofan. トピックを簡単に検索できるようにするには: Argofan, 検索用語のリンクリストを用意しました: Argofan. インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: Argofan.

COVID-19: 米国

25分前の最後のデータ変更
96,581,002
総件数
1,072,673 (1.1%)
総死亡
92,288,003 (95.6%)
総治癒
3,911
深刻な状態

薬局で最後に検索された

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: