Sodium iodide (i123)


の検索結果 Sodium iodide (i123)
最後の更新: 2023-03-31


Sodium iodide (i123) injection


Používat Nepoužívejte přípravek Sodium Iodide ( Upozornění a opatření 2 / 5Před použitím přípravku Sodium Iodide ( Přípravek Sodium Iodide ( Další léčivé přípravky a přípravek Sodium Iodide ( thyroxin, liothyronin, thyroidální extrakt k) amiodaron: lék pro léčbu poruch srdečního rytmu l) benzodiazepiny: léky, které uklidňují a usnadňují spánek a také uvolňují svaly m) lithium: lék pro léčbu depresí n) kontrastní látky podávané do žíly za účelem usnadnění zobrazení vnitřních orgánů o) léky obsahující jodid, používané omezeně na povrchu těla p) kontrastní látky podávané orálně, při zobrazování žlučového měchýře q) olejové kontrastní látky obsahující jód Před vyšetřením pomocí přípravku Sodium Iodide ( Před podáním přípravku Sodium Iodide ( Lékař Vám v těhotenství podá přípravek Sodium Iodide ( zení dopravních prostředků a obsluha .....

タグ: Sodium iodide (i123), (i123) injection, Sodium iodide (i123)

読む Sodium Iodide (i123). トピックを簡単に検索できるようにするには: Sodium iodide (i123), 検索用語のリンクリストを用意しました: Sodium Iodide (i123). インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: Sodium Iodide (i123).

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: