Vitamin A -


の検索結果 vitamin A -
最後の更新: 2022-09-29


Zulbex


Jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte sodnou sůl rabeprazolu dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může sodná sůl rabeprazolu vést ke snížení absorpce vitaminu B12. Neužívejte přípravek Zulbex: - jestliže jste alergický( na sodnou sůl rabeprazolu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo jestliže kojíte ( Informujte svého lékaře nebo lékárníka: - jestliže jste alergický( na jiné inhibitory protonové pumpy - jestliže Vám bylo sděleno, že máte nádor žaludku - jestliže jste prodělal( a) jaterní onemocnění - jestliže užíváte atazanavir ( lék používaný k léčbě HIV) - jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte .....

タグ: Zulbex, vitamin A -

Zoledronic acid pharmagen


Pacientům, jejichž krevní hladiny vápníku nejsou dost vysoké, budou navíc předepsány denní doplňkové dávky kalcia a vitaminu D. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví následující vážné nežádoucí účinky: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): - Vážné poškození ledvin ( Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): - Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vředy v ústech nebo na čelisti, výtok, necitlivost nebo pocit těžké čelisti nebo vypadnutí zubu. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): - Jako následek nízkých hodnot vápníku: nepravidelný srdeční tep ( Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): - Jako následek nízkých hodnot vápníku: křeče, pocit necitlivosti a tetanie ( Informujte svého lékaře, co nejdříve je to možné, o jakémkoliv z následujících nežádoucích účinků: Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): - Nízká hladina fosfátů v krvi. asté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): - Bolest hlavy a chřipce podobné příznaky, jako je horečka, únava, .....

タグ: Zoledronic acid pharmagen, vitamin A -

Zibor


Warfarin a/nebo acenokumarol (antagonisté vitaminu K) Nepoužívejte ZIBOR 3500 IU: - jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a ZIBOR 2500 IU Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že již užíváte: - jakýkoli lék, který se podává injekčně do svalu, protože během léčby přípravkem ZIBOR 3500 IU je nutno vyhnout se nitrosvalovým injekcím. Zvláštní vyšetření, která mohou být potřebná - U některých pacientů může být zapotřebí kontrola počtu krevních destiček v krvi. Přestaňte používat přípravek ZIBOR 3500 IU a informujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru (nebo vyhledejte okamžitě nejbližší pohotovost nebo příjmovou ambulanci nemocnice), pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): - Neobvyklé nebo neočekávané krvácení, např. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): - Závažné snížení počtu krevních destiček ( Ostatní nežádoucí účinky: Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): - Tvorba modřin, skvrny na kůži, .....

タグ: Zibor, vitamin A -

Zemplar


Jestliže máte velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitaminu D v krvi. s obsahem vápníku nebo vitaminu D, včetně doplňků stravy a multivitaminů, které lze koupit bez lékařského předpisu; - s obsahem hořčíku nebo hliníku ( Neužívejte přípravek Zemplar - jestliže jste alergický( Je zvlášť důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte některé níže uvedené přípravky: - k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinky nebo moučnivka ( ketokonazol); - k léčbě srdečních problémů nebo vysokého krevního tlaku ( digoxin, diuretika nebo močopudné léky); - s obsahem zdroje fosfátu ( léky na snížení hladiny vápníku v krvi); - s obsahem vápníku nebo vitaminu D, včetně doplňků stravy a multivitaminů, které lze koupit bez lékařského předpisu; - s obsahem hořčíku nebo hliníku ( některé druhy léků na zažívací potíže (antacida) a vazače fosfátů); - k léčbě vysokých hladin cholesterolu .....

タグ: Zemplar, vitamin A -

Xaleec combi


Doplňky vápníku nebo vitamin D. užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - inhibitor ACE ( Další možné nežádoucí účinky zahrnují: Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) Změny výsledků krevních testů: - snížené množství sodíku v krvi....

タグ: Xaleec combi, vitamin A -

Warfarin pmcs


Warfarin PMCS s jídlem a pitímPříjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin PMCS. Z tohoto důvodu by měl být Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Nejbohatšími zdroji vitaminu K jsou zelená zelenina, listová zelenina a byliny. jestliže jste alergický(á) na warfarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - jestliže trpíte krvácivými stavy ( hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních destiček [trombocytopenií] nebo poruchou funkce krevních destiček), - jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou, - jestliže trpíte neléčenou hypertenzí, - jestliže jste měl( a) nedávné nitrolební krvácení, - jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů, - jestliže jste v nedávné době prodělal( li takovou operaci prodělat v blízké době, - jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte
タグ: Warfarin pmcs, vitamin A -

Warfarin orion


Warfarin Orion s jídlem, pitím a alkoholemPříjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion. Z tohoto důvodu by měl být Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová zelenina a byliny....

タグ: Warfarin orion, vitamin A -

Vitamin e evit 600


Neužívejte přípravek Vitamin E Evit 600 - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin E Evit 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud současně užíváte léčivé přípravky zabraňující srážení krve ( viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E Evit 600) při nedostatku vitaminu K. K současnému nedostatku vitaminu E a K dochází při poruše vstřebávání z trávicího ústrojí, nebo pokud užíváte léky zabraňující srážlivosti krve ( Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E Evit 600 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( inek přípravku Vitamin E Evit 600 může být snížen při současném užívání přípravků s obsahem železa. V tomto případě se doporučuje užívat VITAMIN E EVIT 600 za 1-2 hodiny po užití přípravku obsahujícího železo. inek léků zabraňujících srážení .....

タグ: Vitamin e evit, evit 600, vitamin A -

Vitamin e 400-zentiva


Neužívejte přípravek Vitamin E-Zentiva: - jestliže jste alergický( na vitamin E ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin E-Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud trpíte nedostatkem vitaminu K. Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E-ZentivaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Užívání přípravku Vitamin E-Zentiva současně s léky snižujícími krevní srážlivost ( Přípravek Vitamin E-Zentiva může snižovat účinek vitaminu K. Bez doporučení lékaře neužívejte současně jiné přípravky s obsahem vitaminů a minerálů a jiné volně prodejné léky. Přípravek Vitamin E-Zentiva s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek se užívá nejlépe po jídle, tobolky se bez .....

タグ: Vitamin e 400-zentiva, vitamin A -

Vitamin e 200-zentiva


Neužívejte přípravek Vitamin E-Zentiva: - jestliže jste alergický( na vitamin E ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin E-Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud trpíte nedostatkem vitaminu K. Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E-ZentivaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Užívání přípravku Vitamin E-Zentiva současně s léky snižujícími krevní srážlivost ( Přípravek Vitamin E-Zentiva může snižovat účinek vitaminu K. Bez doporučení lékaře neužívejte současně jiné přípravky s obsahem vitaminů a minerálů a jiné volně prodejné léky. Přípravek Vitamin E-Zentiva s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek se užívá nejlépe po jídle, tobolky se bez .....

タグ: Vitamin e 200-zentiva, vitamin A -

読む Vitamin A -. トピックを簡単に検索できるようにするには: vitamin A -, 検索用語のリンクリストを用意しました: Vitamin A -. インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: Vitamin A -.

COVID-19: 米国

2分前の最後のデータ変更
96,581,002
総件数
1,072,673 (1.1%)
総死亡
92,288,003 (95.6%)
総治癒
3,911
深刻な状態

薬局で最後に検索された

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: