Thuốc Ibuprofen apotex


tìm kiếm kết quả cho thuốc Ibuprofen apotex
Cập nhật cuối cùng: 2023-02-06


Kết hợp thuốc: Ibuprofen apotex & Paracetamol actavis


Tương tác thực phẩm và các khuyến nghị khác Ibuprofen apotex: Tránh uống rượu Thực phẩm làm trì hoãn thời gian để đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương từ 30-60 phút và giảm 30-50% nồng độ đỉnh trong huyết tương....

Thẻ: Kết hợp thuốc, thuốc Ibuprofen apotex & Paracetamol actavis, thuốc Ibuprofen apotex

Kết hợp thuốc: Ibuprofen apotex & Ketonal & Nalgesin


Ibuprofen apotex & Nalgesin . Ibuprofen Nguy cơ hoặc mức độ nghiêm trọng của các tác dụng phụ có thể tăng lên khi Naproxen được kết hợp với Ibuprofen. Ibuprofen
Thẻ: Kết hợp thuốc, thuốc Ibuprofen apotex & Ketonal & Nalgesin, thuốc Ibuprofen apotex

Đọc về Thuốc Ibuprofen Apotex. Để giúp tìm kiếm chủ đề dễ dàng hơn: thuốc Ibuprofen apotex, chúng tôi đã chuẩn bị danh sách các liên kết cho các cụm từ tìm kiếm: Thuốc Ibuprofen Apotex. Bạn có thể tìm thấy so sánh các tương tác, mô tả về thuốc và các bài viết khác về chủ đề: Thuốc Ibuprofen Apotex.

Giới thiệu

Một dự án phi thương mại tự do có sẵn cho mục đích so sánh thuốc laic ở mức độ tương tác, tác dụng phụ cũng như giá thuốc và lựa chọn thay thế của họ

Thêm thông tin

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: