Bosentan accord


Výsledky hledání na výraz Bosentan accord
Poslední aktualizace: 2023-03-20


Tadalafil accord


Neužívejte přípravek Tadalafil Accord jestliže• jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Bylo prokázáno, že přípravek Tadalafil Accord zesiluje účinky těchto léků. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tadalafil Accord se poraďte se svým lékařem. Není známo, zda je přípravek Tadalafil Accord účinný u pacientů, kteří podstoupili: • operaci v oblasti pánve, • odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty ( Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat přípravek Tadalafil Accord a ihned vyhledejte svého lékaře. I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestaňte přípravek Tadalafil Accord užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tadalafil Accord nesmí být používán k léčbě erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty u žen, protože se jedná o zdravotní problémy specifické pro muže. Děti a dospívajícíPřípravek .....

Tagy: Tadalafil accord, Bosentan accord

Ritonavir accord


Neužívejte přípravek Ritonavir Accord• jestliže jste alergický( Pacienti bez tohoto onemocnění mohou sildenafil užívat k léčbě impotence (erektilní dysfunkce) pod dozorem svého lékaře (viz bod „Další léčivé přípravky a Ritonavir Accord“); • avanafil nebo vardenafil (přípravky užívané k léčbě poruch erekce); • kolchicin (používaný k léčbě dny), pokud máte problémy s levinami a/nebo s játry (viz bod Další léčivé přípravky a Ritonavir Accord); • přípravky obsahující třezalku tečkovanou ( Hypericum peforatum), protože může bránit správnému účinku přípravku Ritonavir Accord. Třezalka tečkovaná je často užívaná v rostlinných přípravcích, které si můžete sami zakoupit. Váš lékař může rozhodnout, zda budete užívat rifabutin a/nebo vorikonazol spolu s posilujícími dávkami (nižší dávky) přípravku Ritonavir Accord, avšak plná dávka přípravku Ritonavir Accord nesmí být spolu s těmito dvěma léčivy užívána. Pokud v současné době užíváte některý z těchto léků, požádejte svého lékaře, aby Vás převedl na jiný lék po dobu, kdy budete užívat .....

Tagy: Ritonavir accord, Bosentan accord

Bosentan accord


Neužívejte Bosentan Accord: • pokud jste alergický( Přečtěte si prosím informace uvedené v bodě "Antikoncepce" a "Další léčivé přípravky a Bosentan Accord" • pokud užíváte cyklosporin A ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Bosentan Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. která provede lékař v průběhu léčbyVáš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan Accord pravidelné krevní testy pro ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu. Pravidelné provádění těchto krevních testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Accord. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu ( Krevní testy pro zjištění funkce jaterBudou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Accord. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede test navíc. protože u pacientů užívající přípravek Bosentan
Tagy: Bosentan accord, Bosentan accord

Přečtěte si o tématu Bosentan Accord. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Bosentan accord, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Bosentan Accord. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Bosentan Accord.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: