Cytea


Výsledky hledání na výraz Cytea
Poslední aktualizace: 2022-10-02


Cyteal


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: .. Není známo ( frekvenci nelze z dostupných údajů určit) kontaktní dermatitida ( zánět kůže) hypersenzitivita (alergická reakce) bolest (pocit píchání) svědění, pocit pálení, suchá kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání. vznik přecitlivělosti na hexamidin ( projevuje se vyrážkou) Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Cyteal, Cytea

Přečtěte si o tématu Cytea. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Cytea, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Cytea. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Cytea.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 27 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: