Doxorubicin teva


Výsledky hledání na výraz Doxorubicin teva
Poslední aktualizace: 2023-01-26


Vincristine teva


Nepoužívejte přípravek Vincristine Teva jestliže:  jste alergický( Upozornění a opatřeníPřípravek Vincristine Teva by se měl podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti léčby cytostatiky ( Přípravek Vincristine Teva se musí podávat výhradně intravenózně ( V případě podávání přípravku Vincristine Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Další léčivé přípravky a přípravek Vincristine Teva Upozornění: následující informace se mohou také týkat léků, které právě užíváte nebo které jste užíval/a v několika předchozích týdnech nebo je máte v úmyslu začít užívat v nejbližší době po ukončení léčby přípravkem Vincristine Teva. Těhotenství, kojení a plodnost Těhotenství Léčba přípravkem Vincristine Teva se během těhotenství nedoporučuje. Kojení V průběhu léčby přípravkem Vincristine Teva nekojte. Plodnost Přípravek Vincristine Teva může vyvolat neplodnost, která může být nevratná. zení dopravních prostředků a obsluha .....

Tagy: Vincristine teva, Doxorubicin teva

Doxorubicin teva


Podle způsobu podání Vám přípravek Doxorubicin Teva NEBUDE podáván ani v následujících případech: Intravenózně ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Doxorubicin Teva se poraďte se svým lékařem. Dávejte zvláštní pozor při podávání přípravku Doxorubicin Teva a informujte svého lékaře před léčbou - Jestliže jste starší pacient. Důležité informace o přípravku Doxorubicin TevaDoxorubicin může vyvolávat neplodnost, a to u mužů i žen, která může být trvalého charakteru ( Při léčbě přípravkem Doxorubicin Teva se může vyskytnout červené zbarvení moči. Při léčbě přípravkem Doxorubicin Teva se mohou objevit těžké příznaky nevolnosti, pocitu na zvracení a zánětu sliznice ústní dutiny nebo nosu. Při léčbě přípravkem Doxorubicin Teva se nedoporučuje vakcinace. Před léčbou přípravkem Doxorubicin .....

Tagy: Doxorubicin teva, Doxorubicin teva

Bortezomib teva


Přípravek Bortezomib Teva Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem. Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin se v dávce 30 mg/m2 podává 4. Dosud neléčený lymfom z plášťových buněkPokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem. den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva se ve formě nitrožilní infuze podávají následujcí léčivé přípravky: Rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2. Nepoužívejte Bortezomib Teva: - jestliže jste alergický( Před zahájením léčby přípravkem .....

Tagy: Bortezomib teva, Doxorubicin teva

Přečtěte si o tématu Doxorubicin Teva. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Doxorubicin teva, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Doxorubicin Teva. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Doxorubicin Teva.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: