Ezetimib stada mg


Výsledky hledání na výraz Ezetimib stada mg
Poslední aktualizace: 2023-03-20


Ezetimib/simvastatin stada


Neužívejte Ezetimib/Simvastatin Stada, jestliže: - jste alergický( přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Ezetimib/Simvastatin Stada může způsobit vážné svalové potíže ( Neužívejte vyšší dávku přípravku Ezetimib/Simvastatin Stada než 10 mg/40 mg, pokud užíváte lomitapid ( Upozornění a opatřeníNež začnete užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Stada, informujte svého lékaře nebo lékárníka: - o všech svých onemocněních včetně alergií. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Stada. Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Stada. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek .....

Tagy: Ezetimib/simvastatin stada, Ezetimib stada mg

Ezetimib stada


Jestliže užíváte Ezetimib STADA spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního léčivého přípravku. Neužívejte Ezetimib STADA: - jestliže jste alergický( Neužívejte Ezetimib STADA společně se statinem: - jestliže máte v současné době potíže s játry - jestliže jste těhotná nebo kojíte Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ezetimib STADA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než začnete Ezetimib STADA užívat se statinem. co jste začali užívat Ezetimib STADA se statinem. nedoporučuje se Ezetimib STADA užívat. Bezpečnost a účinnost společného užívání přípravku Ezetimib STADA a některých cholesterol snižujících léčivých přípravků jako fibrátů, nebyla stanovena. Další léčivé přípravky a Ezetimib STADAInformujte svého .....

Tagy: Ezetimib stada, Ezetimib stada mg

Přečtěte si o tématu Ezetimib Stada Mg. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Ezetimib stada mg, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Ezetimib Stada Mg. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Ezetimib Stada Mg.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: