Giona


Výsledky hledání na výraz Giona
Poslední aktualizace: 2023-03-29


Vedlejší účinky: Prednison 5 léčiva & Dithiaden & Giona easyhaler 100 & Protopic


Vedlejší a nežádoucí účinky Prednison 5 léčiva a Giona easyhaler 100 . Vedlejší a nežádoucí účinky Dithiaden a Giona easyhaler 100 . Vedlejší a nežádoucí účinky Giona easyhaler 100 a Protopic ....

Tagy: Vedlejší účinky Prednison, Prednison 5 léčiva & Dithiaden & Giona easyhaler 100 & Protopic, Giona

Vedlejší účinky: Giona easyhaler 400 & Relvar ellipta


Vedlejší a nežádoucí účinky Giona easyhaler 400 a Relvar ellipta ....

Tagy: Vedlejší účinky Giona, Giona easyhaler 400 & Relvar ellipta, Giona

Kombinace, interakce: Relvar ellipta & Giona easyhaler 400


Interakce s potravinami a další doporučení Giona easyhaler 400: Při příjmu jídla s vysokým obsahem tuku se pozoruje průměrné časové zpoždění na maximální koncentraci 2,5 hodiny bez významných rozdílů v AUC....

Tagy: Kombinace, interakce Relvar, Relvar ellipta & Giona easyhaler 400, Giona

Kombinace, interakce: Prednison 5 léčiva & Dithiaden & Giona easyhaler 100 & Protopic


Prednison 5 léčiva & Protopic .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se takrolimus kombinuje s prednisonem. Giona easyhaler 100 & Protopic .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se takrolimus kombinuje s budesonidem. Interakce s potravinami .....

Tagy: Kombinace, interakce Prednison, Prednison 5 léčiva & Dithiaden & Giona easyhaler 100 & Protopic, Giona

Kombinace, interakce: Giona easyhaler 400 & Relvar ellipta


Interakce s potravinami a další doporučení Giona easyhaler 400: Při příjmu jídla s vysokým obsahem tuku se pozoruje průměrné časové zpoždění na maximální koncentraci 2,5 hodiny bez významných rozdílů v AUC. Prednison 5 léčiva & Protopic .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se .....

Tagy: Kombinace, interakce Giona, Giona easyhaler 400 & Relvar ellipta, Giona

Vedlejší účinky: Relvar ellipta & Giona easyhaler 400


Vedlejší a nežádoucí účinky Relvar ellipta a Giona easyhaler 400 . Prednison 5 léčiva & Protopic .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se takrolimus kombinuje s prednisonem. Giona easyhaler 100 & Protopic .Riziko nebo závažnost .....

Tagy: Vedlejší účinky Relvar, Relvar ellipta & Giona easyhaler 400, Giona

Ulcamed


Neužívejte přípravek Ulcamed: - jestliže jste alergický( na oxid bismutitý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné problémy s ledvinami ( těžké selhání ledvin) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ulcamed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte současně s přípravkem Ulcamed jiné léky obsahující bismut. Dlouhodobé užívání přípravků obsahujících bismut se nedoporučuje. Váš lékař Vám přípravek Ulcamed obvykle nepředepíše na déle než dva měsíce. Děti a dospívajícíPřípravek Ulcamed není určen pro použití u dětí a dospívajících. Další léčivé přípravky a přípravek UlcamedInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte jiné léky, zvláště pak přípravky, které snižují kyselost v žaludku, půl hodiny před nebo po užití přípravku Ulcamed, protože mohou ovlivňovat jeho účinek. Přípravek Ulcamed může snížit účinek antibiotik nazývaných tetracykliny, pokud se užívají současně. Přípravek Ulcamed s jídlem a pitímNejezte ani nepijte půl hodiny před nebo po užití přípravku Ulcamed. Zejména .....

Tagy: Ulcamed, Giona

Takiprin


Přípravek Takiprin nesmíte užívat: - pokud jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na prilokain-hydrochlorid, jiná lokální anestetika amidového typu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte závažné problémy s vedením vzruchů v srdci; - pokud trpíte závažnou anémií ( chudokrevností); - pokud máte dekompenzovanou srdeční nedostatečnost; - pokud máte šok ze srdečních příčin nebo v důsledku sníženého objemu krve; - pokud trpíte vrozenou nebo získanou methemoglobinémií ( stav, kdy se krevní barvivo hemoglobin mění na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík) pokud máte obecné nebo specifické kontraindikace pro použití techniky subarachnoidální anestezie ( tj. zavedení malého množství lokálního anestetika do mozkomíšního moku v oblasti bederní páteře) Přípravek Takiprin nesmí být podáván do cévního řečiště. Přípravek Takiprin nesmí být používán u dětí mladších než 6 měsíců. Upozornění a opatřeníPokud trpíte některým z těchto stavů, měl/a byste se poradit se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. pokud jste někdy v minulosti měl/a špatnou reakci na anestetikum; - pokud máte kožní infekci v navrhovaném místě nebo v blízkosti .....

Tagy: Takiprin, Giona

Propofol mct fresenius


Nepoužívejte přípravek Propofol MCT Fresenius - jestliže jste alergický( na propofol, sóju, burské oříšky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k sedaci pacientů ve věku 16 let nebo mladších na jednotce intenzivní péče. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Propofol MCT Fresenius se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, zejména jestliže se Vás cokoli z níže uvedeného týká nebo týkalo v minulosti. Přípravek Propofol MCT Fresenius Vám nemá být podán, nebo pouze s velkou opatrností a za intenzivního sledování, jestliže: - máte pokročilé srdeční selhání - máte jiné závažné onemocnění srdce - jste léčen( a) elektrokonvulzivní terapií ( ECT, léčba psychiatrických problémů) Obecně má být přípravek Propofol MCT Fresenius podáván s opatrností starším a oslabeným pacientům. Předtím než Vám bude přípravek Propofol MCT Fresenius podán, informujte svého anesteziologa nebo lékaře na jednotce intenzivní péče, jestliže máte: - onemocnění srdce - onemocnění plic - onemocnění ledvin - onemocnění jater - záchvaty ( epilepsii) - zvýšený tlak uvnitř lebky ( zvýšený intrakraniální tlak) V kombinaci s nízkým krevním tlakem může být .....

Tagy: Propofol mct fresenius, Giona

Marcaine 0,5%


Zvláštní pozornost vyžadují děti mladší než 12 let, neboť některé postupy regionální anestezie ( ztráta vnímání bolesti) přípravkem Marcaine 0,5% v průběhu chirurgických zákroků nebyly u této věkové kategorie stanoveny. Bezpečnost a účinnost přípravku Marcaine 0,5% nebyla stanovena u dětí do 1 roku. Nepoužívejte Marcaine 0,5% jestliže: • jste alergický( na bupivakain hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na jiná lokální anestetika ze stejné třídy ( např. lidokain nebo ropivakain) máte kožní infekci v místě, kde má být anestetikum podáno. máte kardiogenní šok ( situace, kdy srdce nepumpuje dost krve do krevního oběhu) máte hypovolemický šok ( velmi nízký krevní tlak vedoucí ke kolapsu) máte problémy se srážlivostí krve. máte zánět míchy nebo mozku ( meningitida, poliomyelitida, spondylitida) máte úpornou bolest hlavy způsobenou krvácením do mozku. máte problémy s míchou v důsledku chudokrevnosti. máte otravu krve ( septický zánět krve) měl(a) jste nedávno úraz páteře, tuberkulózu páteře nebo nádor páteře. Jestliže se některá z výše uvedených okolností vztahuje také na Vás, lékař Vám nesmí podat tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jist( .....

Tagy: Marcaine 0,5%, Giona

Heparin lÉČiva


Nepoužívejte přípravek Heparin Léčiva- Jestliže jste alergický( na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6. Jestliže trpíte krvácením nebo máte riziko krvácení z důvodu hemofilie ( zvýšená krvácivost) subakutní bakteriální endokarditidy ( zánět nitroblány srdeční – endokardu) aludečního nebo dvanáctníkového vředu, jícnových varixů ( vakovitě rozšířené žíly lokalizované na přechodu jícnu a žaludku) u cerebrovaskulárních poruch ( onemocnění vznikající na podkladě poruch mozkových cév) těžké hypertenze ( vysoký krevní tlak) těžké poškození jater nebo ledvin. Jestliže trpíte stavy s aktivním krvácením, trombocytopenií ( nedostatek krevních destiček) purpurou (drobná tečkovitá krvácení na kůži) Jestliže jste nedávno prodělal/a chirurgický zákrok v lokalizaci, kde je zvýšené riziko krvácení ( např. během a po operaci mozku, páteře a očí) Jestliže jste podstoupil/a lumbální punkci a regionální blokádu anestetikem ( místní znecitlivění) Jestliže máte aktivní tuberkulózu, hrozí vám potrat nebo máte karcinom, který je zdrojem krvácení. Upozornění a opatřeníPřed zahájením léčby přípravkem Heparin Léčiva informujte svého lékaře: - jestliže jste .....

Tagy: Heparin lÉČiva, Giona

Giona easyhaler 400


Nepoužívejte přípravek Giona Easyhaler, pokud jste alergický( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat, pokud trpíte: - plicní tuberkulózou, - neléčenou bakteriální, virovou nebo houbovou infekcí v ústech, dýchacích cestách nebo plicích, - závažným onemocněním jater. Přípravek Giona Easyhaler není doporučen pro děti do 6 let věku. Další léčivé přípravky a Giona EasyhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Některé léky mohou zvyšovat účinky Giona Easyhaler a pokud tyto léky používáte ( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat. e by přípravek Giona Easyhaler ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Giona Easyhaler obsahuje malé množství laktosy, které pravděpodobně nezpůsobí problémy, ani pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy. nepřerušujte užívání přípravku Giona Easyhaler a řekněte to svému lékaři. postupujte tímto způsobem: - ukončete užívání přípravku
Tagy: Giona easyhaler 400, Giona

Giona easyhaler 200


Nepoužívejte přípravek Giona Easyhaler, pokud jste alergický( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat, pokud trpíte: - plicní tuberkulózou, - neléčenou bakteriální, virovou nebo houbovou infekcí v ústech, dýchacích cestách nebo plicích, - závažným onemocněním jater. Přípravek Giona Easyhaler není doporučen pro děti do 6 let věku. Další léčivé přípravky a Giona EasyhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Některé léky mohou zvyšovat účinky Giona Easyhaler a pokud tyto léky používáte ( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat. e by přípravek Giona Easyhaler ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Giona Easyhaler obsahuje malé množství laktosy, které pravděpodobně nezpůsobí problémy, ani pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy. nepřerušujte užívání přípravku Giona Easyhaler a řekněte to svému lékaři. postupujte tímto způsobem: - ukončete užívání přípravku
Tagy: Giona easyhaler 200, Giona

Giona easyhaler 100


Nepoužívejte přípravek Giona Easyhaler, pokud jste alergický( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat, pokud trpíte: - plicní tuberkulózou, - neléčenou bakteriální, virovou nebo houbovou infekcí v ústech, dýchacích cestách nebo plicích, - závažným onemocněním jater. Přípravek Giona Easyhaler není doporučen pro děti do 6 let věku. Další léčivé přípravky a Giona EasyhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Některé léky mohou zvyšovat účinky Giona Easyhaler a pokud tyto léky používáte ( než začnete přípravek Giona Easyhaler používat. e by přípravek Giona Easyhaler ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Giona Easyhaler obsahuje malé množství laktosy, které pravděpodobně nezpůsobí problémy, ani pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy. nepřerušujte užívání přípravku Giona Easyhaler a řekněte to svému lékaři. postupujte tímto způsobem: - ukončete užívání přípravku
Tagy: Giona easyhaler 100, Giona

Duac


Nepoužívejte přípravek Duac Gel Jestliže jste alergický( na klindamycin, linkomycin, benzoyl-peroxid nebo na kteroukoli další složku přípravku Duac Gel ( uvedenou v bodě 6) Nepoužívejte Duac Gel, pokud se na Vás vztahuje některá z výše uvedených skutečností. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete gel používat. Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Duac Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Používejte přípravek Duac Gel pouze na pokožku. Dbejte aby nebyly zasaženy oči, rty, ústa, nebo nosní sliznice ( vnitřní část nosu) Nepoužívejte přípravek Duac Gel na podrážděné oblasti kůže. Například pokud máte tržné rány, oděrky, spálení od slunce nebo porušenou kůži. Pokud se Vám omylem dostal přípravek Duac Gel na podrážděnou pokožku nebo do očí, úst, rtů nebo do nosu, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte příliš velké množství přípravku Duac Gel na citlivá místa pokožky. U většiny pacientů dochází během prvních několika týdnů léčby k zarudnutí kůže a jejímu olupování. Jestliže dojde k podráždění pokožky, může být nezbytné použít nemastný hydratační krém, případně .....

Tagy: Duac, Giona

Chirocaine


Nepoužívejte Chirocaine: - Pokud jste alergický( na levobupivakain nebo na jakoukoli podobnou látku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Injekční roztok Chirocainu nesmí být použit k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během porodu a k nitrožilní regionální anestezii. Pokud máte velmi nízký krevní tlak. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Chirocaine se poraďte se svým lékařem nebo anesteziologem. Obecné upozornění: Stejně jako jiná účinná anestetika může být přípravek Chirocaine podáván pouze na vhodně vybavených anesteziologických pracovištích anesteziologem, seznámeným s vlastnostmi a působením přípravku a vyškoleným v péči o anestezovaného pacienta. Upozorněte lékaře, pokud: - Máte nízký krevní tlak, nízký objem krve v těle nebo trpíte onemocněním srdce. Máte poruchu funkce jater. Jste na kontrolované sodíkové dietě, protože tento přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku v jedné ampuli. Pokud dostanete přípravek Chirocaine, může se u Vás objevit: - akutní alergická reakce, - srdeční porucha, zpomalení srdeční rychlosti, - zástava srdce, - snížení krevního tlaku, - neurologické poškození, - útlum až zástava dechu. Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše .....

Tagy: Chirocaine, Giona

Přečtěte si o tématu Giona. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Giona, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Giona. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Giona.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: