Klacid cena


Výsledky hledání na výraz Klacid cena
Poslední aktualizace: 2023-01-28


Klacid 500


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID 500 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Zbarvení zubů, které se při léčbě přípravkem KLACID 500 může vyskytnout, lze .. Jak a kdy se má přípravek KLACID 500 .. Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku KLACID 250 ( U závažnějších infekcí může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku KLACID 500 ( Pro léčbu zubních infekcí je doporučená dávka 1 tableta přípravku KLACID 250 ( Dávkování u pacientů s tuberkulózní infekcí vyvolanou Mycobacterium avium komplexem ..(MAC) .. .. .. .. ..Doporučená počáteční dávka u dospělých je 1 tableta přípravku KLACID 500 ( trojkombinace .. .. ..KLACID 500 tablety: 500 mg ( dvojkombinace .. .. ..KLACID500 tablety: 500 mg ( Dávkování .. ..u současné léčby s ritonavirem u pacientů s AIDS viz odstavec Interakce) .. .. .. ..Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID 500, než jste měl(...

Tagy: Klacid 500, Klacid cena

Klacid


Neužívejte přípravek Klacid• jestliže jste alergický( jestliže Vám lékař řekl, že máte abnormálně nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie) • jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční arytmie včetně torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu 2 • jestliže užíváte námelové alkaloidy (obvykle se užívají při migréně) • jestliže užíváte se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi) • jestliže užíváte tikagrelor nebo ranolazin (užívané k prevenci cévní mozkové příhody nebo srdečního infarktu) • jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny) • jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy • jestliže užíváte midazolam ve formě tablet Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Klacid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • jste alergický( na antibiotika linkomycin nebo klindamycin • máte problémy s játry • máte problémy s ledvinami • trpíte srdečními potížemi • jestliže jste těhotná (viz bod “Těhotenství, kojení a .....

Tagy: Klacid, Klacid cena

Přečtěte si o tématu Klacid Cena. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Klacid cena, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Klacid Cena. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Klacid Cena.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: