Linezolid mylan


Výsledky hledání na výraz Linezolid mylan

Venlafaxin mylan


Klarithromycin a telithromycin (antibiotika) .. ..• haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů) .. ..• metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží) .. .. .. .. ..Venlafaxin Mylan s alkoholem .. Po dobu užívání přípravku Venlafaxin Mylan nemáte pít alkohol. Měla byste užívat Venlafaxin Mylan až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě....

Tagy: Venlafaxin mylan, Linezolid mylan

Sertralin mylan


Neužívejte přípravek Sertralin Mylan- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sertralin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Sertralin Mylan sdělte svému lékaři, zda trpíte nebo jste v minulosti trpěl( pokud máte nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Sertralin Mylan. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože tyto léky také změnit hladinu sodíku v krvi. onemocnění jater; lékař může rozhodnout, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin Mylan - cukrovka; hladina glukózy v krvi může být přípravkem Sertralin Mylan ovlivněna a užívání přípravků k léčbě cukrovky může být nutné přizpůsobit. Přípravek Sertralin Mylan lze použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulzivní poruchou. li léčba ukončena náhle (viz bod 3 „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek .....

Tagy: Sertralin mylan, Linezolid mylan

Oxykodon/naloxon mylan


Léky obsahující tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid a linezolid, - jestliže se objeví spavost nebo epizody náhlého usínání. Neužívejte přípravek Oxykodon/Naloxon Mylan: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Oxykodon/Naloxon Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - v případě, že jste starší nebo oslabený pacient, - jestliže máte paralytický ileus ( Na lékaře se obraťte také v případě, že u Vás některá z výše uvedených poruch vznikne v průběhu užívání přípravku Oxykodon/Naloxon Mylan. Nejzávažnějším důsledkem předávkování opioidy je útlum dechu ( S přípravkem Oxykodon/Naloxon Mylan u pacientů s rakovinou spojenou s metastázami pobřišnice nebo s počínající neprůchodností střev při pokročilých stádiích rakoviny trávicího traktu a pánve nejsou žádné klinické zkušenosti. Proto se používání přípravku Oxykodon/Naloxon Mylan u těchto pacientů nedoporučuje. Jak přípravek Oxykodon/Naloxon Mylan užívat správně Průjem Jestliže Vás na začátku léčby postihne závažný .....

Tagy: Oxykodon/naloxon mylan, Linezolid mylan

Mirtazapin mylan


Neužívejte přípravek Mirtazapin Mylan pokud jste alergický( Přesto může lékař Mirtazapin Mylan u pacientů mladších 18 let předepsat, pokud rozhodne, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirtazapin Mylan pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Měli byste informovat svého lékaře, pokud se některý z výše uvedených příznaků rozvine nebo zhorší po podání přípravku Mirtazapin Mylan osobám mladším 18 let. Před užitím přípravku Mirtazapin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl( Další léčivé přípravky a Mirtazapin MylanNeužívejte Mirtazapin Mylan v kombinaci s:  inhibitory monoaminooxidázy ( Také neužívejte Mirtazapin Mylan v průběhu dvou týdnů po ukončení léčby inhibitory MAO. Jestliže jste přestal(a) užívat Mirtazapin Mylan, neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. Pokud se vyskytne kterýkoli z následujících stavů, přestaňte Mirtazapin
Tagy: Mirtazapin mylan, Linezolid mylan

Linezolid Mylan


Nepoužívejte přípravek Linezolid Mylan Jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Přípravek Linezolid Mylan pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících otázek. dopamin a dobutamin • pethidin užívaný k léčbě středně silné až silné bolesti buspiron užívaný k léčbě úzkostných poruch Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Linezolid Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,  máte anémií ( V průběhu používání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Mylan se u Vás může objevit průjem. měl(a) byste okamžitě ukončit užívání přípravku Linezolid Mylan a poradit se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid MylanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( e přípravek
Tagy: Linezolid Mylan, Linezolid mylan

Escitalopram mylan


Neužívejte přípravek Escitalopram Mylan• pokud jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • pokud současně užíváte přípravek patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), včetně selegilinu (užívaný k léčbě Parkinsonovy nemoci), moklobemidu (užívaný k léčbě deprese) nebo linezolidu ( Neužívejte přípravek Escitalopram Mylan• pokud jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Escitalopram Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Léčbu přípravkem Escitalopram Mylan je nutné ukončit, jakmile se poprvé vyskytnou záchvaty nebo se zvýší frekvence záchvatů ( Léčba přípravkem Escitalopram Mylan může ovlivnit kontrolu hladiny cukru v krvi. Děti a dospívající do 18 letPřípravek Escitalopram Mylan není za normálních okolností určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Váš lékař přesto může pacientům do 18 let přípravek Escitalopram Mylan .....

Tagy: Escitalopram mylan, Linezolid mylan

Přečtěte si o tématu Linezolid Mylan. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Linezolid mylan, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Linezolid Mylan. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Linezolid Mylan.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop