Metoprolol aurovitas


Výsledky hledání na výraz Metoprolol aurovitas

Valsartan Aurovitas


Neužívejte Valsartan Aurovitas: - jestliže jste alergický( jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (je také lepší neužívat přípravek Valsartan Aurovitas v raném těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“) Pokud se Vás týká jakýkoli bod uvedený výše, sdělte to svému lékaři a neužívejte přípravek Valsartan Aurovitas. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Valsartan Aurovitas se poraďte se svým lékařem. Pokud se tyto příznaky objeví během užívání přípravku Valsartan Aurovitas, přestaňte okamžitě přípravek Valsartan Aurovitas užívat a již nikdy ho znovu neužívejte. Pokud se Vás to týká, není užívání přípravku Valsartan Aurovitas doporučeno. Užívání přípravku Valsartan Aurovitas se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se používat po 3. Další léčivé přípravky a přípravek Valsartan Aurovitas Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. inek léčby může .....

Tagy: Valsartan Aurovitas, Metoprolol aurovitas

Paroxetin aurovitas


Antikoagulancií (léčiva snižující srážlivost krve), které se používají ke „zředění“ krve; .. .. .. propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu; .. .. .. metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku problémů se srdcem; .. Neužívejte přípravek Paroxetin Aurovitas: .. Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl(a) začít užívat Paroxetin Aurovitas. .. Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte Paroxetin Aurovitas. .. Upozornění a opatření .. .. .. ..Před užitím přípravku Paroxetin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užíváte jakýkoli jiný lék (viz Další léčivé přípravky a Paroxetin Aurovitas dále v textu) Paroxetin Aurovitas by mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum. Pokud si odpovíte ANO na kterýkoli výše uvedený bod a dosud jste o tom s lékařem nemluvil(a), vraťte se ke svému lékaři a poraďte se o dalším užívání přípravku Paroxetin .....

Tagy: Paroxetin aurovitas, Metoprolol aurovitas

Metoprolol aurovitas


Neužívejte Metoprolol Aurovitas• jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Metoprolol Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte některé z těchto onemocnění: • astma; • značné problémy se zúžením průdušek; • závažné akutní onemocnění s vysokou koncentrací kyselých látek v těle; • bolest ( pokud se krevní tlak snižuje pomocí přípravku Metoprolol Aurovitas. Další léčivé přípravky a Metoprolol AurovitasInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Některé léky mohou ovlivnit nebo být ovlivněny léčbou přípravkem Metoprolol Aurovitas, například: • propafenon, amiodaron, chinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid a hydralazin, digitalis/digoxin ( Během těhotenství a kojení má být Metoprolol Aurovitas užíván pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Beta-blokátory včetně .....

Tagy: Metoprolol aurovitas, Metoprolol aurovitas

Přečtěte si o tématu Metoprolol Aurovitas. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Metoprolol aurovitas, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Metoprolol Aurovitas. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Metoprolol Aurovitas.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop