Minirin - cena


Výsledky hledání na výraz Minirin - cena
Poslední aktualizace: 2023-09-27


Minirin


Neužívejte přípravek MINIRIN tablety v následujících případech: .. v případě syndromu nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu) .. .. .. .. .. .. .. ..Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN tablety je zapotřebí .. Při léčbě nočního pomočování a nykturie (nočního močení u dospělých) je třeba omezit příjem tekutin na noc pouze na množství nutné k zahnání žízně, a to 1 hodinu před podáním přípravku MINIRIN tablety až do následujícího rána ( Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě přípravkem MINIRIN tablety v následujících případech: u pacientů léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy –tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné léčbě nesteroidními protizánětlivými léky. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky .. .. .. ..Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a .. .. .. ..Podobně jako všechny .....

Tagy: Minirin, Minirin - cena

Minirin melt


...

Tagy: Minirin melt, Minirin - cena

Přečtěte si o tématu Minirin - Cena. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Minirin - cena, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Minirin - Cena. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Minirin - Cena.