Moxifloxacin kabi


Výsledky hledání na výraz Moxifloxacin kabi
Poslední aktualizace: 2023-03-31


Palonosetron fresenius kabi


Pokud používáte Palonosetron Fresenius Kabi společně s dalšími léčivy, která mohou vyvolat abnormální srdeční rytmus, například amiodaron, nikardipin, chinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin, domperidon. Nepoužívejte Palonosetron Fresenius Kabi: - jestliže jste alergický/á na palonosetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Palonosetron Fresenius Kabi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - Jestliže trpíte akutní střevní obstrukcí ( Pokud používáte Palonosetron Fresenius Kabi společně s dalšími léčivy, která mohou vyvolat abnormální srdeční rytmus, například amiodaron, nikardipin, chinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin, domperidon. Nedoporučuje se užívat Palonosetron Fresenius Kabi ve dnech následujících po chemoterapii, pokud nepodstupujete další cyklus chemoterapie. Další léčivé přípravky a Palonosetron Fresenius Kabi Informujte svého lékaře nebo .....

Tagy: Palonosetron fresenius kabi, Moxifloxacin kabi

Moxifloxacin kabi


Nepoužívejte přípravek Moxifloxacin Kabi• jestliže jste alergický( e přípravek Moxifloxacin Kabi může způsobit změny na EKG jako je prodloužení QT intervalu, tj. než Vám bude přípravek Moxifloxacin Kabi poprvé podán. než Vám bude přípravek Moxifloxacin Kabi podán ( viz také body Nepoužívejte přípravek Moxifloxacin Kabi a Další léčivé přípravky a přípravek Moxifloxacin Kabi) než Vám bude přípravek Moxifloxacin Kabi podán • jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl( než Vám bude přípravek Moxifloxacin Kabi podán • jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis ( může používání přípravku Moxifloxacin Kabi zhoršit příznaky onemocnění. zda je pro Vás přípravek Moxifloxacin Kabi vhodný či nikoli. přípravek
Tagy: Moxifloxacin kabi, Moxifloxacin kabi

Levofloxacin kabi


Nepoužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře:  jestliže jste alergický(á) na levofloxacin, jiná chinolonová antibiotika, jako je moxifloxacin, ciprofloxacin nebo ofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( li si jistý(á), řekněte to lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi před tím, než Vám bude přípravek Levofloxacin Kabi podán. Upozornění a opatření Poraďte se s lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán:  pokud je Vám 60 a více let,  jestliže užíváte kortikosteroidy, někdy také zvané jen steroidy (viz Další léčivé přípravky a Levofloxacin Kabi),  jestliže jste někdy měl( li si jistý(á), zda se Vás týkají výše uvedené informace, poraďte se s lékařem, zdravotní sestrou nebo s lékárníkem, dříve než Vám bude přípravek Levofloxacin Kabi podán. Další léčivé přípravky a Levofloxacin Kabi Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Levofloxacin Kabi totiž může ovlivňovat účinek jiných léků, stejně .....

Tagy: Levofloxacin kabi, Moxifloxacin kabi

Přečtěte si o tématu Moxifloxacin Kabi. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Moxifloxacin kabi, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Moxifloxacin Kabi. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Moxifloxacin Kabi.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7