Naltrexone


Výsledky hledání na výraz Naltrexone

Targin


Neužívejte přípravek Targin: - jestliže jste alergický( na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se Vám při dýchání nedostává do krve dostatek kyslíku, a současně dýchání není schopno zbavit tělo vytvořeného oxidu uhličitého ( respirační deprese) jestliže trpíte závažným onemocněním plic, se zúžením dýchacích cest ( chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN) jestliže trpíte onemocněním známým jako cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší pravá strana srdce v důsledku zvýšeného tlaku v plicních cévách, atd. např. v důsledku CHOPN– viz výše) jestliže trpíte závažným průduškovým astmatem, - jestliže máte paralytický ileus ( typ střevní neprůchodnosti) nezpůsobený opiáty, - jestliže trpíte středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Targin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - v případě že jste starší pacient nebo oslabený ( slabý) pacient, - jestliže máte paralytický ileus ( typ střevní neprůchodnosti) způsobený opiáty, - jestliže máte poruchu funkce ledvin, - jestliže máte mírnou poruchu funkce jater, - jestliže máte vážně .....

Tagy: Targin, Naltrexone

Oxynalon


Neužívejte přípravek Oxynalon: - jestliže jste alergický( na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se dýcháním nedodává do Vaší krve dostatek kyslíku, a nedochází k odstraňování vytvořeného oxidu uhličitého ( respirační deprese) jestliže máte závažné chronické plicní onemocněním se zúžením dýchacích cest ( chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN) jestliže máte onemocnění známé jako cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší pravá strana srdce v důsledku zvýšeného tlaku v plicním krevním oběhu atd. např. v důsledku CHOPN-viz výše) jestliže máte závažné průduškové astma,- jestliže máte paralytický ileus ( druh ucpání střev) nezpůsobený opioidy, - jestliže máte středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Oxynalon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - u starších pacientů či oslabených pacientů, - jestliže máte paralytický ileus ( druh ucpání střev) způsobený opioidy, - jestliže máte poruchu funkce ledvin, - jestliže máte lehkou poruchu funkce jater, - jestliže máte těžkou poruchu funkce plic ( například sníženou kapacitu dýchání) .....

Tagy: Oxynalon, Naltrexone

Oxykodon/naloxon mylan


Neužívejte přípravek Oxykodon/Naloxon Mylan: - jestliže jste alergický( na oxykodon, naloxon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte problémy s dýcháním, jako je pomalé nebo mělké dýchání ( tlum dechu) jestliže trpíte závažným onemocněním plic, se zúžením dýchacích cest ( chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN) jestliže trpíte onemocněním známým jako cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší pravá strana srdce v důsledku zvýšeného tlaku v krevních cévách v plicích, atd. např. v důsledku CHOPN– viz výše) jestliže trpíte závažným průduškovým astmatem, - jestliže máte paralytický ileus ( druh střevní neprůchodnosti) který není způsobený opioidy, - jestliže trpíte středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater. Navíc pro syndrom neklidných nohou- jestliže jste někdy zneužíval( a) opioidy. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Oxykodon/Naloxon Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - v případě, že jste starší nebo oslabený pacient, - jestliže máte paralytický ileus ( druh střevní neprůchodnosti) způsobený opiáty, - jestliže máte poruchu funkce ledvin, - jestliže máte mírnou poruchu funkce jater, - jestliže máte .....

Tagy: Oxykodon/naloxon mylan, Naltrexone

Naltrexone aop


Neužívejte přípravek Naltrexone AOP 50 mg jestliže: - jste alergický na naltrexon hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( jestliže užíváte Naltrexone AOP 50 mg, potahované tablety. Další léčivé přípravky a Naltrexone AOP 50 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat,a to včetně přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předepisu. Přípravek Naltrexone AOP 50 mg s jídlem a pitímJídlo a pití nemají na naltrexon žádný vliv. Přípravek Naltrexone AOP 50 mg obsahuje laktózuTablety přípravku Naltrexone obsahují laktózu ( Neužívejte přípravek Oxykodon/Naloxon Mylan: - jestliže jste alergický( na oxykodon, naloxon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte problémy s dýcháním, jako je pomalé nebo mělké dýchání ( tlum dechu) jestliže trpíte závažným onemocněním plic, se zúžením dýchacích cest ( chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN) jestliže trpíte onemocněním známým jako cor .....

Tagy: Naltrexone aop, Naltrexone

Přečtěte si o tématu Naltrexone. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Naltrexone, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Naltrexone. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Naltrexone.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop