Otipax


Výsledky hledání na výraz Otipax
Poslední aktualizace: 2023-09-28


Otipax


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech existuje riziko místní reakce ve formě alergie, podráždění nebo překrvení zvukovodu. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Otipax, Otipax

Přečtěte si o tématu Otipax. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Otipax, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Otipax. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Otipax.