Pramipexol mylan


Výsledky hledání na výraz Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan


Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro &


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro &, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro &


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro . Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro &, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Kombinace, interakce: Pramipexol mylan & Neupro


Pokud se Pramipexol kombinuje s rotigotinem. Interakce s potravinami a další doporučení Pramipexol mylan: Vezměte si bez ohledu na jídlo, nicméně pokud je nevolnost problémem, může užívání přípravku s jídlem snížit jeho výskyt....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Kombinace, interakce Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Vedlejší účinky: Pramipexol mylan & Neupro


Vedlejší a nežádoucí účinky Pramipexol mylan a Neupro ....Pramipexol mylan (pramipexole)...

Tagy: Vedlejší účinky Pramipexol, Pramipexol mylan & Neupro, Pramipexol mylan

Ziprasidon mylan


Neužívejte přípravek Ziprasidon Mylan• jestliže jste alergický/á na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Ziprasidon Mylan" níže. Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Ziprasidon Mylan se poraďte se svým lékařem • pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Ziprasidon Mylan, protože jeho užívání může ovlivnit výsledky těchto testů. Další léčivé přípravky a přípravek Ziprasidon Mylan Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Neužívejte přípravek Ziprasidon Mylan, užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Více viz také bod .....

Tagy: Ziprasidon mylan, Pramipexol mylan

Pramipexol mylan


Neužívejte Pramipexol Mylan .. Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Pramipexol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. může se u Vás rozvinout dyskineze během zvyšování dávky přípravku Pramipexol Mylan; .. pokud se u Vás po ukončení léčby přípravkem Pramipexol Mylan nebo po snížení jeho dávky objeví příznaky, jako je deprese, apatie, úzkost, únava, pocení nebo bolest. Děti a dospívající .. ..Pramipexol Mylan není určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let. Další léčivé přípravky a Pramipexol Mylan .. Při léčbě přípravkem Pramipexol Mylan nesmíte užívat antipsychotika ( je vhodné při zahájení léčby přípravkem Pramipexol Mylan dávku levodopy snížit. Přípravek Pramipexol Mylan může v těchto případech ovlivnit Vaši .....

Tagy: Pramipexol mylan, Pramipexol mylan

Přečtěte si o tématu Pramipexol Mylan. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Pramipexol mylan, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Pramipexol Mylan. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Pramipexol Mylan.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop