Remood - Paroxetin pharma


Výsledky hledání na výraz Remood - Paroxetin pharma

Kombinace, interakce: Remood & Paroxetin +pharma


Interakce s potravinami a další doporučení Remood: Vezměte si bez ohledu na jídlo.......

Tagy: Kombinace, interakce Remood, Remood & Paroxetin +pharma, Remood - Paroxetin pharma

Vedlejší účinky: Remood & Paroxetin +pharma


Vedlejší a nežádoucí účinky Remood a Paroxetin + pharma .......

Tagy: Vedlejší účinky Remood, Remood & Paroxetin +pharma, Remood - Paroxetin pharma


Paroxetin +pharma


Neužívejte Paroxetin +pharma: - jestliže jste alergický( na paroxetin, burské oříšky, sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl(a) začít užívat Paroxetin +pharma. pokud užíváte antipsychotikum, zvané thioridazin nebo antipsychotikum zvané pimozid Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte Paroxetin + pharma a řekněte to svému lékaři. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Paroxetin +pharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - užíváte jakýkoli jiný lék ( viz Další léčivé přípravky a přípravek Paroxetin +pharma) je Vám méně než 18 let (viz bod Děti a dospívající do 18 let v této příbalové informaci) Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká a dosud jste o tom s lékařem nemluvil(a), poraďte se o užívání přípravku Paroxetin +pharma se svým lékařem znovu. .....

Tagy: Paroxetin +pharma, Remood - Paroxetin pharma

Paroxetin aurovitas


Neužívejte přípravek Paroxetin Aurovitas: .. jestliže jste alergický(á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl(a) začít užívat Paroxetin Aurovitas. Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte Paroxetin Aurovitas. Upozornění a opatření .. .. .. ..Před užitím přípravku Paroxetin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užíváte jakýkoli jiný lék (viz Další léčivé přípravky a Paroxetin Aurovitas dále v textu)...

Tagy: Paroxetin aurovitas, Remood - Paroxetin pharma

Paroxetin orion


Neužívejte přípravek Paroxetin Orion jestliže: - jste alergický( na paroxetin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Zeptejte se svého lékaře, kdy můžete začít užívat přípravek Paroxetin Orion. Mezi ukončením léčby přípravkem Paroxetin Orion a zahájením léčby inhibitory MAO musí být nejméně 1týdenní odstup. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Paroxetin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař přesto může předepsat přípravek Paroxetin Orion pacientům pod 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich zájmu. Pokud Váš lékař předepíše přípravek Paroxetin Orion pacientovi do 18 let a Vy byste se rádi dověděli více, vraťte se ke svému lékaři a prodiskutujte to s ním. Pokud u pacienta do 18 let užívajícího přípravek Paroxetin Orion vzniknou nebo se zhorší výše uvedené příznaky, měli byste informovat svého lékaře. Dlouhodobý vliv paroxetinu na růst, dospívání a vývoj rozpoznávání a chování není u této věkové skupiny pacientů znám. .....

Tagy: Paroxetin orion, Remood - Paroxetin pharma

Remood


Neužívejte přípravek Remood - pokud jste alergický( Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte přípravek Remood. Stránka 2 z 11 Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Remood se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - pokud je Vám méně než 18 let ( Buďte zvláště opatrní v případě, že užíváte přípravek Remood a je Vám více než 65 let nebo máte problémy s játry, protože: - přípravek Remood může vzácně způsobit snížení množství sodíku v krvi ( Děti a dospívajícíPřípravek Remood by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Nežádoucí účinky se mohou projevit během užívání tablet přípravku Remood, nebo když se tablety přestanou užívat a nemusí vždy souviset s užíváním samotného přípravku Remood. Při zvyšování dávek přípravku Remood se tyto pocity mohou zhoršovat. Alergické reakce na přípravek Remood, které mohou být závažné. pokud jste alergický(á) na paroxetin .....

Tagy: Remood, Remood - Paroxetin pharma

Přečtěte si o tématu Remood - Paroxetin Pharma. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Remood - Paroxetin pharma, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Remood - Paroxetin Pharma. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Remood - Paroxetin Pharma.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop