Septolete d


Výsledky hledání na výraz Septolete d
Poslední aktualizace: 2022-10-01


Septolete menthol


NEUŽÍVEJTE přípravek Septolete menthol- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Septolete menthol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů. Pastilky Septolete menthol se nedoporučují u dětí mladších 4 let. Další léčivé přípravky a přípravek Septolete mentholInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( e by pastilky Septolete menthol ovlivňovaly účinek jiných léků. Přípravek Septolete menthol s jídlem a pitímPastilky Septolete menthol neužívejte bezprostředně před jídlem, během jídla nebo společně s mlékem. Užívání pastilek Septolete menthol během těhotenství a v době kojení se nedoporučuje vzhledem k nedostatku informací. e by pastilky Septolete menthol ovlivňovaly schopnost řídit motorové .....

Tagy: Septolete menthol, Septolete d

Septolete d


Nepoužívejte Septolete D: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Septolete DInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Septolete D s jídlem a pitímPastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem. Pokud se pastilky Septolete D používají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují vzácně či velmi vzácně. Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl( Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete DNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(...

Tagy: Septolete d, Septolete d

Neoseptolete tŘeŠeŇ


Nepoužívejte přípravek Neoseptolete třešeň: - jestliže jste alergický( na cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Neoseptolete třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. chlorid zpomaluje hojení ran. jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů. jestliže máte diabetes mellitus ( cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze ( těpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi. Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky. DětiPastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky. Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete třešeňInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Nebylo prokázáno vzájemné působení pastilek Neo
Tagy: Neoseptolete tŘeŠeŇ, Septolete d

Neoseptolete jablko


Nepoužívejte přípravek Neoseptolete jablko: - jestliže jste alergický( na cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Neoseptolete jablko se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte otevřené rány v ústech, nepoužívejte Neoseptolete jablko, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran. Jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů. Jestliže máte diabetes mellitus ( cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze ( těpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi. Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky. DětiPastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky. Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete jablkoInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době .....

Tagy: Neoseptolete jablko, Septolete d

Neoseptolete duo spray


Nepoužívejte přípravek Neoseptolete Duo spray: - jestliže jste alergický( na benzokain, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiná lokální anestetika ( znecitlivující přípravky) jestliže jste závislý( na alkoholu, - jestliže trpíte vrozenou methemoglobinemií – velmi vzácné onemocnění krve, při kterém krev není schopná přenášet kyslík do buněk v těle, - jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nedostatkem určitých enzymů, jako je pyruvátkináza nebo glukózo-6-fosfát dehydrogenáza ( G6PD). Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Neoseptolete Duo spray se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby přípravkem Neoseptolete Duo spray se poraďte s lékařem, - jestliže máte jakékoliv dýchací obtíže, - jestliže je Vám více než 65 let, - jestliže kouříte, - jestliže máte jakékoliv onemocnění srdce, - jestliže trpíte podvýživou. Ve všech výše zmíněných případech existuje zvýšené riziko methemoglobinemie ( porucha krve) která je závažným nežádoucím účinkem ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky“) Důležité- .....

Tagy: Neoseptolete duo spray, Septolete d

Neoseptolete duo menthol


Neužívejte přípravek Neoseptolete duo menthol- jestliže jste alergický( na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPodávání přípravku dětem mladším než 6 let se nedoporučuje. Užívání vyšších než předepsaných dávek se nedoporučuje. Diabetici by měli vzít v úvahu, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Díky pomalému rozkladu a vstřebávání v trávicím traktu má maltitol malý vliv na hladinu cukru v krvi. Energetická hodnota ( kJ/g neboli 2,4 kcal/g) maltitolu je nižší než u sacharózy. Přípravek neužívejte bezprostředně před jídlem a současně s mlékem. Pastilky by se neměly používat při otevřených rankách v dutině ústní, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení. Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží během 3 dnů, obraťte se na lékaře. Přípravek není určen pro dlouhodobou léčbu, neměl by být užíván déle než 5 dní. Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete duo mentholVzájemné ovlivňování účinku přípravku Neoseptolete duo menthol a jiných přípravků není známo. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto .....

Tagy: Neoseptolete duo menthol, Septolete d

Neoseptolete duo med a citron


Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo med a citron: - jestliže jste alergický( na benzokain, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Neoseptolete Duo med a citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže máte v ústech otevřená poranění, neužívejte Neoseptolete Duo med a citron, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran. jestliže máte infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením, navštivte svého lékaře, zejména pokud se Vaše příznaky nezlepší po 3 dnech. jestliže máte cukrovku ( diabetes), měl( a) byste vědět, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze ( těpení vodou) a absorpci (vstřebávání) v zažívacím ústrojí má maltitol malé účinky na hladinu cukru v krvi. Pastilky Neoseptolete Duo med a citron se nedoporučují pro děti mladší než 6 let. Pastilky obsahují glycerol, který ve větším množství může vyvolat bolesti hlavy a poruchy v oblasti trávicího traktu, a polyoly, které mohou ve vyšších dávkách, zvláště u dětí, vyvolat průjem. Další .....

Tagy: Neoseptolete duo med, med a citron, Septolete d

Neoseptolete citron


Nepoužívejte přípravek Neoseptolete citron: - jestliže jste alergický( na cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Neoseptolete jablko se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte otevřené rány v ústech, nepoužívejte Neoseptolete citron, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran. Jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů. Jestliže máte diabetes mellitus ( cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze ( těpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi. Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky. DětiPastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky. Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete citronInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době .....

Tagy: Neoseptolete citron, Septolete d

Přečtěte si o tématu Septolete D. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Septolete d, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Septolete D. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Septolete D.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 2 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: