Triamcinolon teva


Výsledky hledání na výraz Triamcinolon teva

Triamcinolon teva


Nepoužívejte přípravek Triamcinolon Teva- jestliže jste alergický( dojde-li během léčby přípravkem Triamcinolon Teva k podráždění nebo k projevům přecitlivělosti v místě aplikace, je nutno přerušit podávání přípravku Triamcinolon Teva a zahájit léčbu zaměřenou na tyto projevy nemoci. Léčba přípravkem Triamcinolon Teva musí být rovněž přerušena. Další léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon Teva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal( Přípravek Triamcinolon Teva obsahuje cetylalkohol, propylenglykol a parabeny. Přípravek Triamcinolon Teva obsahuje cetylalkohol a propylenglykol, které mohou vyvolat místní kožní reakce ( Během léčby přípravkem Triamcinolon Teva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky s frekvencí výskytu:...

Tagy: Triamcinolon teva, Triamcinolon teva

Darunavir teva


Neužívejte přípravek Darunavir Teva: - jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Darunavir Teva společně s žádným z těchto léčivých přípravků: Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčivých přípravků, poraďte se s lékařem o možnosti převedení na jiný léčivý přípravek. tuberkulózy Kombinovaný přípravek lopinavir/ritonavir tento lék proti HIV patří do stejné skupiny jako přípravek Darunavir Teva Elbasvir/grazoprevir k léčbě hepatitidy ( zánětu jater) typu CAlfuzosin k léčbě zvětšené prostaty Sildenafil k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu Tikagrelor pomáhá zastavit shlukování krevních destičekpři léčbě pacientů po srdečním infarktu Nekombinujte přípravek Darunavir Teva s přípravky, které obsahují třezalku tečkovanou ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Darunavir Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Darunavir Teva nevyléčí infekci HIV. U pacientů užívajících přípravek Darunavir Teva mohou přesto propuknout infekce nebo jiná .....

Tagy: Darunavir teva, Triamcinolon teva

Přečtěte si o tématu Triamcinolon Teva. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Triamcinolon teva, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Triamcinolon Teva. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Triamcinolon Teva.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop