Acidum


Výsledky hledání na výraz acidum
Poslední aktualizace: 2022-10-03


Kombinace, interakce: Vasocardin 50 & Omeprazol actavis & Furorese 40 & Digoxin 0,125 léčiva & Lexaurin 1,5 & Eliquis & Acidum folicum léčiva


Vasocardin 50 & Omeprazol actavis .Koncentrace Metoprololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s omeprazolem. Vasocardin 50 & Furorese 40 .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metoprolol kombinuje s Furosemidem. Vasocardin 50 & Digoxin 0,125 léčiva .Metoprolol může zvýšit .....

Tagy: Kombinace, interakce Vasocardin, Vasocardin 50 & Omeprazol actavis & Furorese 40 & Digoxin 0,125 léčiva & Lexaurin 1,5 & Eliquis & Acidum folicum léčiva, acidum

Vedlejší účinky: Medrol & Doxazosin mylan & Vessel due f & Enelbin 100 retard & Betaserc 24 & Trexan & Acidum folicum léčiva


Vedlejší a nežádoucí účinky Medrol a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Doxazosin mylan a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Vessel due f a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky .....

Tagy: Vedlejší účinky Medrol, Medrol & Doxazosin mylan & Vessel due f & Enelbin 100 retard & Betaserc 24 & Trexan & Acidum folicum léčiva, acidum

Vedlejší účinky: Ciclosporin mylan & Valaciclovir mylan & Acidum folicum léčiva


Vedlejší a nežádoucí účinky Ciclosporin mylan a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Valaciclovir mylan a Acidum folicum léčiva . Vasocardin 50 & Omeprazol actavis .Koncentrace Metoprololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s omeprazolem. .....

Tagy: Vedlejší účinky Ciclosporin, Ciclosporin mylan & Valaciclovir mylan & Acidum folicum léčiva, acidum

Vedlejší účinky: Vasocardin 50 & Omeprazol actavis & Furorese 40 & Digoxin 0,125 léčiva & Lexaurin 1,5 & Eliquis & Acidum folicum léčiva


Vedlejší a nežádoucí účinky Vasocardin 50 a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Furorese 40 a Acidum folicum léčiva . léčiva a
Tagy: Vedlejší účinky Vasocardin, Vasocardin 50 & Omeprazol actavis & Furorese 40 & Digoxin 0,125 léčiva & Lexaurin 1,5 & Eliquis & Acidum folicum léčiva, acidum

Vedlejší účinky: Eliquis & Pentomer retard & Vasocardin 50 & Controloc & Acidum folicum léčiva & Imodium


Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Pentomer retard a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Vasocardin 50 a Acidum folicum léčiva . Vedlejší a nežádoucí účinky .....

Tagy: Vedlejší účinky Eliquis, Eliquis & Pentomer retard & Vasocardin 50 & Controloc & Acidum folicum léčiva & Imodium, acidum

Kombinace, interakce: Eliquis & Pentomer retard & Vasocardin 50 & Controloc & Acidum folicum léčiva & Imodium


Eliquis & Pentomer retard .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Pentoxifylinu s Apixabanem. Eliquis & Controloc .Metabolismus Apixabanu může být snížen při kombinaci s Pantoprazolem. Pentomer retard & Vasocardin 50 .Pentoxifylin může zvyšovat hypotenzní aktivitu Metoprololu. Vasocardin .....

Tagy: Kombinace, interakce Eliquis, Eliquis & Pentomer retard & Vasocardin 50 & Controloc & Acidum folicum léčiva & Imodium, acidum

Kombinace, interakce: Medrol & Doxazosin mylan & Vessel due f & Enelbin 100 retard & Betaserc 24 & Trexan & Acidum folicum léčiva


Medrol & Vessel due f .Terapeutická účinnost sulodexidu může být snížena při použití v kombinaci s methylprednisolonem. Interakce s potravinami a další doporučeníDoxazosin mylan: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se přírodní lékořice. Užívejte bez ohledu na jídlo. Betaserc 24: Vezměte si s jídlem. Trexan: Zdá se, že .....

Tagy: Kombinace, interakce Medrol, Medrol & Doxazosin mylan & Vessel due f & Enelbin 100 retard & Betaserc 24 & Trexan & Acidum folicum léčiva, acidum

Kombinace, interakce: Ciclosporin mylan & Valaciclovir mylan & Acidum folicum léčiva


Interakce s potravinami a další doporučeníCiclosporin mylan: Vyhněte se náhradám soli obsahujícím draslík. Vyhněte se užívání grapefruitu nebo grapefruitové šťávy, protože grapefruit může výrazně zvýšit sérové ​​hladiny tohoto produktu. ervené víno může snížit hladinu cyklosporinu v důsledku zvýšeného .....

Tagy: Kombinace, interakce Ciclosporin, Ciclosporin mylan & Valaciclovir mylan & Acidum folicum léčiva, acidum

Tardyferon


Neužívejte TARDYFERON- jestliže jste alergický( na síran železnatý nebo některou z pomocných látek přípravku ( uvedených v bodě 6. jestliže trpíte jakýmkoli typem chudokrevnosti, která není způsobena nedostatkem železa ( např. megaloblastická anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12) při přetížení organismu železem, jak je tomu u častých transfúzí nebo u některých chorob látkové výměny ( např. hemochromatózy- u ní dochází k chorobnému ukládání železa v organismu a jeho poškození přebytkem železa) nebo u chronické hemolýzy ( chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek) TARDYFERON nesmí rovněž užívat nemocní s poruchou využívání železa v organismu ( např. sideroblastická anémie, thalasémie) Přípravek není vhodný pro děti do 10 let ( vzhledem k vysokému obsahu železa) Upozornění a opatření Před užíváním přípravku TARDYFERON se poraďte se svým lékařem. Tento přípravek nesmí být podáván dětem do 10 let věku, protože toxická dávka iontů železa je mnohem nižší u dětí než u dospělých. Pokud je nedostatek železa provázen zánětlivými projevy, léčba nebude účinná. Pokud je to možné, léčba železem musí být vždy spojena s léčbou příčiny onemocnění. .....

Tagy: Tardyferon, acidum

Tacni


Neužívejte přípravek Tacni jestliže jste alergický( na takrolimus nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na sirolismus nebo některé makrolidové antibiotikum ( např. erythromycin, klarithromycin, josamycin) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tacni se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Pokud užíváte některý z léků uvedených v odstavci „Další léčivé přípravky a přípravek Tacni“ - Pokud máte nebo jste měl( a) problémy s játry - Pokud máte průjem déle než jeden den - Pokud potřebujete podstoupit nějaké očkování Váš lékař možná bude potřebovat upravit Vaši dávku přípravku Tacni. Měl(a) byste být v pravidelném kontaktu se svým lékařem. Váš lékař Vám bude možná čas od času potřebovat provést vyšetření krve, moči, srdce a očí, aby mohl určit správnou dávku přípravku Tacni. Pokud užíváte přípravek Tacni, neměl( a)byste se příliš vystavovat slunečnímu nebo UV ( ultrafialovému) záření. Imunosupresiva totiž mohou zvýšit riziko vzniku nádorů kůže. Noste proto vhodné ochranné oblečení a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Další léčivé přípravky a přípravek Tacni Informujte svého .....

Tagy: Tacni, acidum

Sulfuricum acidum


...

Tagy: Sulfuricum acidum, acidum

Ranital


Před zahájením léčby přípravkem Ranital lékař vyloučí možnost rakoviny žaludku. Neužívejte přípravek Ranital: .. jestliže jste alergický( na ranitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Ranital se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Poraďte se se svým lékařem: .. jestliže máte poruchu funkce jater a/nebo ledvin .. jestliže jste staršího věku a Vaše játra a/nebo ledviny nepracují správně .. jestliže jste na hemodialýze .. jestliže máte nebo jste v minulosti měl( a) akutní porfyrii ( velmi vzácnou poruchu metabolismu červených krvinek projevující se zbarvením moči do červena, přecitlivělostí kůže nemocného na světlo, zčervenáním zubů a ústupem dásní) jestliže trpíte chronickým plicním onemocněním, cukrovkou nebo máte oslabený imunitní systém. Pokud jste staršího věku nebo se u Vás v minulosti vyskytl peptický vřed, a zároveň s přípravkem Ranital užíváte nesteroidní antirevmatika, bude Vám Váš lékař provádět pravidelné kontroly. Děti a dospívající .. Ranital by neměl být podáván dětem do 3 let. Vzhledem k obsahu léčivé látky jsou potahované tablety 150 mg vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nad 35 kg. .....

Tagy: Ranital, acidum

Phosphoricum acidum


...

Tagy: Phosphoricum acidum, acidum

Oxalicum acidum


...

Tagy: Oxalicum acidum, acidum

Nitricum acidum


...

Tagy: Nitricum acidum, acidum

Nebivolol aurovitas


Neužívejte Nebivolol Aurovitas a informujte svého lékaře: - jestliže jste alergický( na nebivolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte jednu nebo více obtíží z níže uvedených: • Nízký krevní tlak • Závažné problémy s prokrvením rukou nebo nohou • Velmi pomalá srdeční činnost ( méně než 60 tepů za minutu) Některé jiné závažné poruchy srdeční činnosti ( např. druhý nebo třetí stupeň atrioventrikulárního bloku, poruchy srdeční vodivosti) Právě objevené nebo nedávno zhoršené srdeční selhání, anebo jste-li léčen( a) pro oběhový šok způsobený akutním srdečním selháním do žíly podávaných léků na podporu činnosti srdce • Astma nebo zúžení průdušek ( nyní nebo v minulosti) Neléčený feochromocytom, nádor nacházející se nad horní částí ledvin ( v nadledvinách) • Poruchy funkce jater • Metabolické poruchy ( metabolická acidóza) např. diabetická ketoacidóza. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Nebivolol Aurovitas se poraďte se svým lékařem. Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás objeví některé z následujících obtíží: • neobvykle pomalá srdeční činnost • typ bolesti na hrudi způsobené mimovolnou .....

Tagy: Nebivolol aurovitas, acidum

Nebilet


Neužívejte Nebilet: - jestliže jste alergický( na nebivolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte jednu nebo více obtíží z níže uvedených: - nízký krevní tlak - závažné obtíže s prokrvením rukou nebo nohou - velmi pomalá srdeční činnost ( méně než 60 tepů za minutu) některé jiné závažné poruchy srdeční činnosti ( např. druhý nebo třetí stupeň atrioventrikulárního bloku, poruchy srdeční vodivosti) právě objevené nebo nedávno zhoršené srdeční selhání, anebo jste-li léčen( a) pro oběhový šok způsobený akutním srdečním selháním nitrožilní infúzí léků na podporu činnosti srdce - astma nebo zúžení průdušek ( nyní nebo v minulosti) neléčený feochromocytom, nádor nacházející se nad horní částí ledvin ( v nadledvinách) - poruchy funkce jater - metabolické poruchy ( metabolická acidóza) např. diabetická ketoacidóza. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Nebilet se poraďte se svým lékařem. Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás objeví některé z následujících obtíží: - neobvykle pomalá srdeční činnost - bolest na hrudi způsobená mimovolnou srdeční křečí označovaná jako Prinzmetalova angina pectoris - neléčené .....

Tagy: Nebilet, acidum

Muriaticum acidum


...

Tagy: Muriaticum acidum, acidum

Přečtěte si o tématu Acidum. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma acidum, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Acidum. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Acidum.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 37 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: