Amilia


Výsledky hledání na výraz amilia
Poslední aktualizace: 2022-10-01


Vedlejší účinky: Amilia & Aktiprol


Vedlejší a nežádoucí účinky Amilia a Aktiprol ....

Tagy: Vedlejší účinky Amilia, Amilia & Aktiprol, amilia

Kombinace, interakce: Amilia & Aktiprol


Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků . Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Kombinace, interakce Amilia, Amilia & Aktiprol, amilia

Simvastatin mylan


Neužívejte přípravek Simvastatin Mylan v případě:  jestliže jste alergický( na simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte problémy s játry. jestliže jste těhotná nebo kojíte  jestliže užíváte léčivé přípravky proti houbovým infekcím ( např. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol) přípravky k léčbě HIV ( jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir) přípravky obsahující kobicistat ( používaný také k léčbě infekce HIV) přípravky používané k léčbě hepatitidy C ( boceprevir, telaprevir) antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin) nebo nefazodon používaný k léčbě deprese. viz bod 2. Další léčivé přípravky a Simvastatin Mylan) jestliže užíváte gemfibrozil ( léčivý přípravek na snížení cholesterolu) jestliže užíváte cyklosporin ( léčivý přípravek, který se často používá u pacientů po transplantaci orgánů) jestliže užíváte danazol ( umělý hormon používaný k léčbě endometriózy) Neužívejte více než 40 mg přípravku Simvastatin Mylan, pokud užíváte lomitapid ( používá se k léčbě závažné a vzácné genetické poruchy tvorby cholesterolu) Pokud se Vás cokoliv z výše .....

Tagy: Simvastatin mylan, amilia

Rocaltrol


Neužívejte přípravek Rocaltrol- jestliže jste alergický( na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte onemocnění spojené s vysokou hladinou vápníku v krvi - jestliže je pro Vás vitamín D toxický Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rocaltrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Náhlé zvýšení příjmu vápníku ve stravě ( např. zvýšená konzumace mléčných výrobků) nebo nekontrolované užívání přípravků obsahujících vápník může zvyšovat hladinu vápníku v krvi. Je tedy nutné dodržet předepsanou dietu. Zvýšená hladina vápníku se projevuje nevolností, zvracením, zácpou, žízní a ztrátami tekutin z těla nadměrným močením. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, kontaktujte svého lékaře. Pokud trpíte křivicí nereagující na vitamín D ( familiární hypofosfatemií) nesmíte při léčbě Rocaltrolem přerušit užívání fosfátů. Děti a dospívajícíBezpečnost a účinnost podání kalcitriolu v tobolkách dětem nebyla dostatečně zkoumána, aby mohla být definována doporučení pro dávkování. Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se podávání kalcitriolu v tobolkách dětem. Další .....

Tagy: Rocaltrol, amilia

Prostamol uno


Neužívejte přípravek Prostamol UNO: - jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy ( Serenoae extractum) nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Prostamol UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Prostamol UNO pouze zlepšuje obtíže, pokud trpíte zbytněním prostaty. Nezvrátí již stávající zbytnění. Proto, prosím, pravidelně navštěvujte svého lékaře. Lékaře byste měl vyhledat zejména:  pokud objevíte krev v moči nebo spermatu  pokud trpíte neustálým odkapáváním moči ( inkontinence z přeplnění močového měchýře) pokud pociťujete bolestivé nutkání močit doprovázené náhlou neschopností vymočit se ( akutní retence moči) pokud pociťujete bolesti kostí nebo k výše uvedeným příznakům I. nebo II. stádia nezhoubného zbytnění prostaty ještě trpíte nechutenstvím, hubnete nebo máte horečku. Uvedené příznaky mohou doprovázet nádorové onemocnění prostaty nebo močového měchýře. Před zahájením léčby přípravkem Prostamol UNO doporučujeme vyhledat lékaře: - pokud trpíte výše uvedenými obtížemi s močením a zároveň máte infekci močových cest, urolitiázu ( tvorba nebo .....

Tagy: Prostamol uno, amilia

Parapyrex


Neužívejte přípravek Parapyrex- jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím Parapyrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( včetně Gilbertova syndromu nebo akutní hepatitidy, tj. zánětu jater) jestliže máte nedostatek enzymu nazývaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza; - jestliže máte hemolytickou anemii ( abnormální odbourávání červených krvinek) jestliže pravidelně požíváte velké množství alkoholu; nesmíte užívat více než 2 gramy paracetamolu ( x 500 mg tablety) denně; - jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý( na kyselinu acetylsalicylovou; - jestliže jste dehydratovaný( nebo trpíte chronickou podvýživou. Neužívejte Parapyrex v kombinaci s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol. Děti Parapyrex není určen pro děti mladší než 6 let. Další léčivé přípravky a ParapyrexInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou reagovat s paracetamolem. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než .....

Tagy: Parapyrex, amilia

Paracetamol aurovitas


Neužívejte přípravek Paracetamol Aurovitas: - jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Paracetamol Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( včetně Gilbertova syndromu nebo akutní hepatitidy) jestliže máte nedostatek enzymu nazývaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza • jestliže máte hemolytickou anemii ( abnormální odbourávání červených krvinek) jestliže pravidelně požíváte velké množství alkoholu. Nikdy neužívejte více než 2000 mg paracetamolu denně • jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý( na kyselinu acetylsalicylovou • jestliže jste dehydratovaný( nebo trpíte chronickou podvýživou Pokud užíváte jakékoliv léky určené k léčbě epilepsie, měl( a) byste nejdříve užití paracetamolu konzultovat se svým lékařem. Pokud jsou tyto léky užity současně, je snížena jejich účinnost a zvýší se riziko poškození jater způsobené paracetamolem, zejména při užívání vysokých dávek paracetamolu. V případě vysoké horečky, známek sekundární infekce nebo při přetrvávání Vašich příznaků .....

Tagy: Paracetamol aurovitas, amilia

Kalium chloratum lÉČiva 7,5%


Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva- Jestliže jste alergický( na léčivou látku. Při poklesu ledvinných funkcí. Při nadměrném poškození tkání ( razy, popáleniny) Při akutní dehydrataci ( nedostatku tekutin) Při metabolické acidóze ( překyselení vnitřního prostředí organismu) Při nedostatečné funkci nadledvinek. Při současné léčbě kalium šetřícími diuretiky. Upozornění a opatření- V průběhu delšího a opakovaného podávání draslíku infuzí je třeba sledovat ledvinné funkce a pH séra. Zvláště starší pacienti jsou více ohroženi vysokou hladinou draslíku v krvi, protože schopnost ledvin vylučovat draslík ve stáří se snižuje. Při nedostatečně kontrolované cukrovce, při některých poruchách srdečního rytmu ( tzv. síňokomorové blokádě II. III. stupně) genetickém onemocnění svalů ( myotonia congenita či familiární periodická paralýza) je třeba zvážit poměr možného rizika a prospěchu. Kalium chloratum se nesmí přidávat do mannitolu, ke krvi a krevním přípravkům, ani k roztokům s obsahem aminokyselin a lipidů. Další léčivé přípravky a přípravek Kalium chloratum LéčivaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo .....

Tagy: Kalium chloratum lÉČiva, lÉČiva 7,5%, amilia

Darunavir teva


Neužívejte přípravek Darunavir Teva: - jestliže jste alergický( na darunavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na ritonavir. jestliže trpíte závažnými jaterními problémy. Poraďte se se svým lékařem, pokud si nejste jistý( mírou závažnosti Vašeho jaterního onemocnění. Mohou být zapotřebí další vyšetření. Neužívejte přípravek Darunavir Teva společně s žádným z těchto léčivých přípravků: Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčivých přípravků, poraďte se s lékařem o možnosti převedení na jiný léčivý přípravek. Léčivý přípravek Účel podávání léčivého přípravkuAvanafil k léčbě erektilní dysfunkce ( poruchy erekce) Astemizol nebo terfenadin k léčbě projevů alergie Triazolam a perorální ( sty podaný) midazolam k podpoře spánku a/nebo úlevě od úzkosti Cisaprid k léčbě některých žaludečních obtížíKolchicin ( jestliže máte problémy s ledvinami a/nebo játry) k léčbě dny a familiární středomořské horečky Lurasidon, pimozid, kvetiapin nebo sertindol k léčbě psychiatrických stavů Námelové alkaloidy jako ergotamin,dihydroergotamin, ergometrin a methylergometrin k léčbě migrény a bolestí hlavy Amiodaron, bepridil, dronedaron, .....

Tagy: Darunavir teva, amilia

Colchicum-dispert


Neužívejte přípravek Colchicum-Dispert- jestliže jste alergický( na kolchicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte závážné onemocnění ledvin nebo jater a užíváte současně léky jako jsou klarithromycin, erythromycin, telithromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, aprepitant a verapamil nebo pijete větší množství grapefruitové šťávy, - jestliže užíváte cyklosporin, - pokud jste na dialýze. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Colchicum-Dispert se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - máte-li problémy se srdcem, ledvinami, játry nebo trávicím traktem - pokud trpíte onemocněním krve Další léčivé přípravky a Colchicum DispertInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a), nebo které možná budete užívat. Užívání jiných léků současně s přípravkem Colchicum Dispert může ovlivnit jejich účinek. Můžete se vystavit vyššímu riziku nežádoucích účinků, především pokud trpíte poruchou ledvin, jestliže užíváte současně s přípravkem Colchicum Dispert další léky, jako např. cyklosporin, statiny ( léky na snížení hladiny cholesterolu jako .....

Tagy: Colchicum-dispert, amilia

Camilia


Dné nežádoucí účinky se neočekávají. Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Camilia, amilia

Azibiot


Neužívejte přípravek AZIBIOT 500 mg: - jestliže jste alergický( na azithromycin, na jiná makrolidová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku AZIBIOT 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře, máte-li jakoukoliv chronickou chorobu, poruchu látkové výměny, jste-li přecitlivělí ( alergičtí) nebo užíváte-li jiné léky. Sdělte svému lékaři, zda užívání azithromycinu nebo kteréhokoliv jiného makrolidového antibiotika u Vás již někdy způsobilo závažnou reakci z přecitlivělosti. Informujte svého lékaře o případné poruše funkce ledvin. Lékař může rozhodnout o použití jiného léku v případě výrazného snížení funkce ledvin. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek, pokud máte problémy s játry. Váš lékař může chtít sledovat funkci jater nebo může léčbu ukončit. V průběhu léčby přípravkem AZIBIOT 500 mg může dojít k infekci necitlivými mikroorganismy ( zejména plísněmi) a k průjmu. Antibiotika mohou změnit běžnou střevní flóru, což může vést 2 /6 k průjmu. V jednotlivých případech může být průjem závažný, anebo mít .....

Tagy: Azibiot, amilia

Přečtěte si o tématu Amilia. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma amilia, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Amilia. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Amilia.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 45 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: