Acc 100 neo - Dávkování


 

Dávkování léku: Acc 100 neo Šumivá tableta


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG
Balení: Obal na tablety
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se ACC 100 NEO obvykle v následujících dávkách:
Dospělí a dospívající od 14 let: 2-3krát denně 2 šumivé tablety, což odpovídá 400 - 600 mg
acetylcysteinu denně.

Použití u dětí a dospívajících
Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 2 šumivé tablety nebo 3krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá
300 - 400 mg acetylcysteinu denně.Děti mezi 2-5 lety: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá
200 - 300 mg acetylcysteinu denně.Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších
případů dva týdny.
U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 100 NEO užíván pouze na doporučení lékaře,
stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. U
chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte
se o dalším užívání přípravku s lékařem. V žádném případě však bez porady s lékařem neužívejte
přípravek déle než 14 dní.
Způsob podání:
Šumivé tablety se užívají po jídle, rozpuštěné ve vodě. Podle věku nemocného se použije různé
množství vody:
děti 2-3 roky: 50-70 ml; děti 3-5 let: 70-100 ml; děti nad 5 let, dospívající a dospělí: 100-120 ml.
Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety. Výjimečně je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin
po rozpuštění tablet, a to i pokud byly tablety rozpuštěny v teplé vodě. Účinek acetylcysteinu na hlen
se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Jestliže máte pocit, že účinek ACC 100 NEO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více ACC 100 NEO, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 100 NEO
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku
Podobné nebo alternativní produkty
 
Za 1 den | Doprava od Kč
70 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
74 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
75 Kč

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 4 min
1,729,458
Celkový Počet Případů
30,615 (1.8%)
Celkem úmrtí
1,667,465 (96.4%)
Celkem Uzdraveno
119
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: