ACC - Dávkování


 

Dávkování léku: Acc Sirup


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: Acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let
10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 14 let

ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně.

Děti od 2 do 5 let
ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně.

Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na
doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml
sirup může podávat pouze u závažných onemocnění a pod přísným lékařským dohledem.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo dávkovací stříkačku.
10 ml roztoku odpovídá polovině odměrky anebo dvěma náplním dávkovací stříkačky.

Mukoviscidóza
U pacientů s mukoviscidózou (vrozenou metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči
infekcím průdušek) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být denní dávka zvýšena až
na 800 mg.
Děti starší než 6 let
10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně.
Děti ve věku od 2 do 5 let
ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.
Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.
Léčení je třeba zahájit postupně.

U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí
dávkování a délku léčby vždy lékař, a to individuálně podle typu, závažnosti a průběhu
onemocnění.

Způsob použití
ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.

ACC 20 mg/ml sirup se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrky
přiložené k balení.

Návod k podávání dávkovací stříkačkou:
1. Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte
doleva.
2. Zasuňte přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně
zasunout, můžete na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací
stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.
3. Zatlačte dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky
co nejdále.
4. Opatrně obraťte lahvičku dnem vzhůru, vytáhněte píst až k číslu označujícímu
předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačte
sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplňte znova. Jestliže bylo předepsáno více
než 5 ml, je třeba stříkačku naplnit opakovaně.
5. Lahvičku obraťte dnem dolů a vytáhněte dávkovací stříkačku z perforované zátky.
6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může
dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou
do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k
vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.

Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se
několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.

Poznámka
Příjem tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu (snižuje vazkost hlenu a
podporuje vykašlávání).

Jak dlouho máte přípravek ACC 20 mg/ml sirup užívat?
ACC 20 mg/ml sirup neužívejte bez porady s lékařem déle než 5 dnů.
Jestliže se příznaky onemocnění do 4-5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví
nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s
lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC20 mg/ml sirup
užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle
typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC 20 mg/ml sirup, než jste měl(a)
V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního
dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a pocit na zvracení.
V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 20 mg/ml sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští
obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
65 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop